December 7, 2015

Kisah Nabi Musa Dengan Fir`aun Sebagai Tema Utama


BBB,  24 Safar 1437 = 06 Disember 2015 (Ahad):


Kisah Nabi Musa dari segi cerita adalah menarik dan indah, jika pun tidak seindah Kisah Nabi Yusuf. Menarik adalah dari segi tema, latar, jalan cerita, episod, perwatakan, pertembungan nilai dan perutusan.
Ada lebih dari satu tema yang dapat diberikan kepada cerita di dalam Surah Taha, iaitu cerita mengenai Nabi Musa. Tetapi tema utama yang paling terkenal dan menonjol ialah:
`Keangkuhan Dan Kezaliman Fir`aun Bertdepan Berdepan Kebenaran Nabi Musa`
Ini adalah merupakan tema utama bagi cerita Nabi Musa yang berdepan dengan keangkuhan Fir`aun. Ada beberapa bukti keangkuhan Fir`aun, khususnya dalam hubungan dengan Nabi Musa.
1)      Arahan membunuh anak lelaki Bani Israil
Melalui mimpinya yang melihat kebakaran yang memusnahkan kota pemmerintahannya, menimbulkan kebimbangan bagi Fir`aun, bahawa ia merupakan pertanda atau alamat buruk bagi dirinya dan bagi pemerintahannya, lantas Fir`aun memanggil tukang tilik dan ahli nujumnya agar mentakwilkan apa maksud dari mimpinya. Para tukang tilik dan tukang nujum memaklumkan bahawa, satu malapetaka yang akan menggugat pemerintahan Fir`aun disebabkan penentangan yang akan dibawa dari anak lelaki dari keturunan Bani Israil yang bakal lahir di Mesir. Fir`aun yang angkuh mengeluarkan arahan kepada pengawal dan pemerintah negeri agar membuat kepastian, sebarang anak lelaki dilahirkan di kalangan Bani Israil agar dibunuh. Ayat Al-Qur`an menyebut perintah sedemikian bermaksud:
``Ingatlah, ketika Kami melepaskan kamu daripada keluarga Fir`aun. Mereka menyiksa kamu sebesar-besar siksaan, disembelihnya anak-anak lelaki kamu dan dipeliharanya anak-anak perempuan. Demikian itu adalah cabaran yang besar dari Tuhanmu``. (Al-Baqarah: 49).
Fir`aun menyangka bahawa dengan arahannya yang angkuh dan zalim itu, ia dapat menyekat dari wujudnya anak-anak lelaki  yang antaranya akan menggugat pemerintahannya pada zamannya.
Tetapi ironinya, seorang anak lelaki yang dihanyut oleh ibunya (di Sungai Nil)  melalui istananya, diselamatkan oleh isterinya (Asiah) dan lebih ironinya bila dicari `Penyusu`, maka ibunyalah yang dapat berkhidmat menyusuinya.
2. Peristiwa Tukang Sihir Berpihak Kepada Nabi Musa
Keangkuhan Fir`aun juga dapat dilihat dari peristiwa dalam mana apabila Nabi Musa dapat mengalahkan ular-ular tukang sihir dengan penjelmaan tungkatnya menjadi ular dan menelan ular-ular tukang-tukang sihir menyebabkan tukang-tukang sihir berpaling tadah kepada Nabi Musa. Ayat Al-Qur`an di dalam hal ini menerangkan bermaksud:
``Nabi Musa pun terus mencampakkan tongkatnya yang terus menelan segala benda sihir mereka itu, maka keadaan yang demikian itu menjadikan ahli-ahli sihir itu merebahkan diri mereka sujud, sambil berkata, kami beriman kepada Tuhan yang mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa``. (20. 70).
Dengan keadaan yang demikian Fir`aun yang angkuh itu berkata, sebagaimana ayat Al-Qur`an bermaksud:
``(Fir`aun), berkata, ``Patutkah kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu ? Sesungguhnya dialah ketua kamu yang mengajar sihir kepada kamu. Tetapi tentu aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan berselang, dan aku akan memalang kamu pada batang pohon tamar, dan demi sesungguhnya, kamu akan mengetahui kelak siapakah antara kita yang lebih berat azab siksanya dan lebih kekal``. (20.71).
Sikap Fir`aun tidak memalingkan tukang-tukang sihir kepada beriman kepada apa yang didakwah oleh Nabi Musa dan ia merupakan tamparan kepada Fir`aun yang angkuh dan zalim itu.
3. Ancaman membunuh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya
Oleh kerana Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dianggap menderhaka kepada Fir`aun yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan, maka Fir`aun berazam untuk menghapuskan Nabi Musa yang dianggap sebagai ancaman kepada Fir`aun dan pemerintahannya. Allah memberitahu kepada Nabi Musa tentang perancangan jahat Fir`aun tersebut, sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Dan demi sesungguhnya, kami telah wahyukan kepada Nabi Musa, ``Hendaklah engkau membawa hamba-hambaku keluar berjalan pada waktu malam. Kemudian pukullah air laut dengan tongkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu tanpa menaruh bimbang daripada ditangkap (oleh Fir`aun itu) tanpa perasaan takut (tentang apa-apa  perkara yang lain lagi)`` (20.77).
Sebaliknya apa yang dialami oleh Fir`aun sebagaimana yang disebut oleh Al-Qur`an bermaksud:
``Maka Fir`aun pun mengejar mereka bersama-sama dengan bala tenteranya, lalu ia dan orang-orangnya dilitupi oleh air laut yang menenggelamkan mereka itu semuanya dengan cara yang sedahsyatnya``. (20.78).
Demikianlah Fir`aun yang angkuh dan zalim menerima balasan, bukan setakat dirinya, pengikut-pengikut dan bala tenteranya terbunuh, tetapi mereka adalah dalam kesesatan (20.79)
Sesungguhnya berbanding dengan beberapa episod cerita Nabi Musa yang lain seperti kedegilan kaum Bani Israil menurut perintah Allah dengan mempersoalkan suruhan dengan berbagaii helah dan pertanyaan – Menyuruh sembelih lembu bagi mendapat kepastian pembunuh (Al-Baqarah: 66-75) dan juga berbanding dengan episod pengikut-pengikut Nabi Musa yang syirik kerana diselewengkan oleh Al-Samiri, hingga mereka menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Al-Samiri (Al-Baqarah: 54) dan beberapa episod yang lain, maka ternyata tema Nabi Musa Dengan Fir`aun lebih utama. Hubungan dengan Fir`aun ini bukan setakat sekali, tetapi beberapa kali yang mendominasi jalan cerita, iaitu sejak dari zaman kelahiran Nabi Musa yang terselamat dari dibunuh, bahkan dipelihara di istana Fir`aun, Nabi Musa bertentang dengan ahli-ahli sihir dan mengalahkan mereka, Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dikejar Fir`aun dengan tenteranya, lantaran mau membunuh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya sehingga Fir`aun dan pengikut-pengikutnya terbunuh di dalkam laut.
Sesungguhnya tema ialah pokok dan persoalan cerita yang dominan sehingga ianya menjadi topik dan identiti sesuatu cerita berkenaan. Di dalam hal ini Nabi Musa Dengan Fi`r`aun adalah tema  yang utama. Tema ini dapat dispesifikkan lagi, misalnya ``Fir`aun Menerima Balasan Dari Keangkuhan dan Kezalimannya`, atau `Fir`aun Teggelam Di Laut Bersama Tenteranya: Balasan Tuhan`` atau `Keangkuhan Dan Kezaliman Bertentang Kebenaran` dan sebagainya.

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                     

No comments:

Post a Comment