January 1, 2016

Perkembangan Dan Aliran Dalam Tasawuf


BBB,  19 Rabiul Awwal 1437 = 31 Disember 2015 (Khamis):


Pada peringkat awal tasawuf adalah lahir dari kecenderungan terhadap ibadat – mendekati diri  kepada Allah dan mesra kepadaNya dengan mengamalkan apa yang disuruh dan menjauh segala yang dilarang lantas terpancar dari mereka nilai-nilai murni berakhlak tinggi.  Di dalam pembicaraan tasawuf dilihat dua aliran utama, iaitu aliran Sunni dan aliran yang bersifat falsafah.
Al-Junayd al-Baghdadi (m. 297H.) dinisbahkan kepada aliran tasawuf sunni yang terdapat di dalam kategori kedua di kitab Al-Tabaqat al-Sufiyah yang di susun oleh Abdul Rahman al-Sulamiyy. Nama penuh bagi Al-Junayd ialah Al-Junayd bin Muhammad, Abu al-Qasim al-Khazzar, bapanya peniaga bahan kaca, sebab itu dia dikenali sebagai `Al-Qawaririyy` (Peniaga kaca). Al-Junayd berasal dari Nahawand, Iraq. Dia adalah seorang yang faqih berguru pada Abi Thaur seorang ulama` fiqh. Dia bersahabat dengan Sari al-Saqati dan Al-Harith al-Muhasibi dan Muhammad Ali al-Qassab al-Baghdadi. Dia dianggap tokoh yang dihormati di kalangan masyarakat. Daripadanya diwarisi ungkapan-ungkapan yang mencerminkan roh dan jiwa ketasawufannya seperti katanya:
``Mendekati mesra kerohanian menghimpunkan dan liar dengan manusia memecahkan.`` Katanya lagi,``Kami tidak mengambil tasawuf dari kata anu dan sianu, tetapi kami mengambilnya dari lapar, meninggalkan dunia, memutus diri, berjinak dan mesra denganNya, kerana tasawuf ialah bersih muamalah bersama Allah, asalnya mengenali dunia, sebagaimana kata Al-Harith, ``Aku mengenali diriku dengan dunia, maka aku berjaga malam (beribadat) dan bertenang di siangnya.`` Contoh kata Abu Bakar al-Mala`iqiyy, ``Aku dengar Al-Junayd berkata, ``Adapun tasawuf itu sifat bagi diri hamba yang mendukungnya. Maka kata Abu Bakar, ``Sayyidi Sifat bagi hamba atau bagi kebenaran ?, katanya, ``Sifat  bagi kebenaran ialah Haqiqat dan sifat bagi hamba ialah garis panduan.`` dan Al-Junayd ditanya tentang siapa itu Al-Arif``, jawabnya, ``Ia tidak ditawan oleh walau sedikit masa dan tidak oleh ungkapan kata``.
Abdul Rahman al-Sulamiyy, Al-Tabaqat al-Sufiyyat, Maktabat al-Hashimiyy-Maktabat al-`Arabiyy,  Al-Qahirah-Al-Kuwaiti, 1389/1969:155-163).
Demikianlah antara ungkapan Al-Junayd yang mencerminkan sikap, keilmuan dan jiwa ketasawufannya.
Daripada ungkapan Al-Junayd di atas bahawa pada masanya istilah tasawuf sudah mulai dikenali.
Tasawuf  pada asasnya ialah usaha membersihkan diri dari kekotoran lahiri dan maknawi sesuai dengan erti istilah tasawuf itu sendiri yang bererti bersih, jernih, mengusahakan diri agar berada pada saf terkedepan mendekati Allah, sanggup menghadapi kesempitan sebagaimana kalangan ahli suffah yang berhijrah dari Makkah dan berlindung di Masjid Nabawi di Madinah. Antara karangan terawal selepas Abdullah al-Mubarak dengan Al-Zuhd wa al-Raqa`iq ialah oleh Al-Muhasibi yang nama penuhnya ialah Al-Harith bin Asad al-Muhasibi. Dia mendalami di dalam keilmuan zahir (fiqh), muamalat dan isharat (tasawuf). Dia adalah guru bagi kalangan ulama` di Baghdad dan juga di Basrah. Dia menghasilkan kitab tasawuf yang dianggap karangan terawal iaitu kitab Al-Ri`ayat li Huquq Allah (Menjaga Hak-Hak Allah) dan kitab A`mal al-Qulub wa al-Jawarih (Amalan Hati Dan Anggota). Dia meninggal di Baghdad pada tahun (243H.).
Kalau kita lihat pada kedua-dua judul karangan Al-Muhasibi di atas adalah menekankan persoalan Adab dan kewajipan hamba terhadap Allah dan karangan kedua Menjaga Hati Dan Anggota dalam hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia dalam interaksi dengan mereka. Lantaran sedemikian ada yang berpendapat bahawa Al-Muhasibi adalah pengasas bagi pendekatan tasawuf berasaskan akhlak dan ianya membuka jalan kepada Al-Ghazali yang datang kemudian (m.505H./1111M.) mengolah pendekatan tasawuf yang berasaskan akhlak yang pendekatan akhlak dan etika sedemikian diterima sebagai pendekatan tasawuf Sunni.
Antara petikan dan ungkapan Al-Muhasibi yang dirakam oleh Abdul Rahman al-Sulamiyy di dalam bukunya Al-Tabaqat al-Sufiyyah bahawa Al-Muhasibi amat berpegang dengan Sabda Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abu al-Darda` r.a. daripada Rasulullah s.a.w. bahawa Baginda bersabda bermaksud:
``Seberat-berat perkara diletak pada neraca timbangan pada hari kiamat ialah elok akhlak.``
Antara petikan lagi bahawa Al-Junayd al-Baghdadi memetik kata-kata Al-Muhasibi bermaksud;
``Muhasabah dan pertimbangan pada empat kiraan, iaitu antara iman dan kufur, antara benar dan dusta, antara tauhid dan syirik dan antara ikhlas dan riya`.``
Dicatatkan juga bahawa `Uthman al-Baladi mendengar Al-Muhasibi berkata:
``Ilmu mewariskan takut kepada Allah, zuhud mewariskan kerehatan dan ma`rifat mewariskan tenang kedudukan.``
Dan katanya lagi, ``Tidaklah sayugia seorang hamba menuntut kewarakan sehingga mencuaikan kewajipan.``
(Abdul Rahman al-Sulamiyy, Tabaqat al-Sufiyyat, 1389/1969: 56-58.).
Jelas pendekatan tasawuf al-Muhasibi yang dianggap pengasas bagi pendekatan tasawuf Sunni adalah berasaskan ibadat, akhlak dan hubungan baik dalam interaksi kemasyarakatan.
Di dalam pendekatan tasawuf Sunni bahawa berlaku peningkatan kualiti diri dari segi perjalanan rohani yang disebut sebagai maqam dan hal yang dicapai oleh seseorang salik di dalam amalan ketasawufannya melalui pengajian dengan guru dan amalan dirinya. Peningkatan kualati diri ini ialah melalui tahap taubat, muhasabah, khauf, al-raja`, al-Sidq, Ikhlas, sabar, wara`, zuhd, reda, tawakkal dan syukur.
(Abdul Qadir Isa, Haqa`iq `an al-Tasawwuf, Dewan Press, Norwich, England, 1970: 269).
Ini adalah peringkat amalan dan mujahadah yang harus dilalui oleh seorang salik yang tidak lain dari membina peribadi dirinya dalam hubungannya dengan Allah dan alam kelilingnya sehingga terbentuk dirinya sebagai diri yang waja tidak dipengaruhi oleh unsur nafsu-syaitan dan alam kelilingan yang boleh merosakkan diri dan berada pada paksa kehambaan yang benar. Dalam konteks keakhlakan seorang salik berusaha melengkapkan diri dengan jiwa murni dengan nilai akhlak yang tinggi yang dia tidak dipengaruhi luaran sebaliknya dengan cahaya peribadinya dia menerang dan mempengaruhi luaran.

Sekian.

1 comment:

 1. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4D angka [] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH,,di no (((0823 1366 9888)))
  insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 2750 JUTA , wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....


  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..

  KLIK DISINI 4d 5d 6d


  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... AKI ALIH akan membantu
  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:
  butuh angka togel 2D ,3D, 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: AKI ALIH DI NO: [[[0823 1366 9888]]]


  ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D


  ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/  ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/  ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/  ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILAND  ANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D


  ReplyDelete