January 2, 2016

Perbezaan Antara Maqam Dan Hal - Perjalanan Kualiti Ketasawufan


BBB,  20 Jamadil Awal 1437 = 01 Januari 2016 (Jumaat):


Bertasawuf adalah perjalanan kualiti diri meningkat kepada peringkat `Ihsan`. Peringkat di mana  Malaikat Jibril bertanya Rasulullah s.a.w. tentang Iman, Islam dan Ihsan, sebagaimana diriwayat oleh Abu Hurairah r.a., bahawa tentang Ihsan ini, Baginda Rasulullah s.a.w menjawab bermaksud:
``Ihsan ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya, dan jika engkau tidak melihatNya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau.``
(Terjemahan Sahih Al-Bukhari, Jil 1, Yayasan Dakwah Islamiah, Kuala Lumpur, 1406/1986: 56-58).
Atau juga mencapai maksud Hadith yang diriwayatkan oleh Anas daripada Nabi s.a.w. bersabda (Bermaksud): ``Tiga macam perkara, barangsiapa yang di dalam dirinya terdapat tiga macam perkara itu, dia dapat merasakan kemanisan iman (1) Bahawa dia menjadikan Allah dan RasulNya lebih dicntai olehnya daripada selain keduanya. (2) Dan bahawa dia mencintai seseorang, tiada lain cintanya itu, melainkan semata-mata kerana Allah (3) Dan bahawa dia benci akan kembali kepada kekufuran seperti dia benci akan dicampakkan ke dalam neraka. (Ibid., hlm. 26-27).
Perjalanan menuju ke tahap `Ihsan` dan perjalanan menuju ke tahap mencintai Allah dan Rasul adalah merupakan tahap cinta tertinggi. Dia merupakan tahap perjalanan kualiti seorang hamba dari peringkat paling awal iaitu menyempurnakan keislaman dan keimanan membawa kepada peningkatan keihsanan.
Antara perjalanan kualiti yang dilalui ialah melalui tahap-tahap maqam dan hal-hal. Apakah maqam dan hal itu ? Apakah perbezaan antara keduanya ? Menurut Abdul Qadir bin Isa di dalam bukunya Haqa`iq `an al-Tasawwuf, ia adalah ` jalan menyampaikan kepada Allah` (`Abdul Qadir Isa, Haqa`iq `an al-Tasawwuf, Diwan Press, Norwich, England, 1970: 269).
Menurut Dr. Zaki Mubarak di dalam bukunya al-Tasawwuf al-Islamiyy fi al-Adab wa al-Akhlak,
``Maqam di kalangan sufi bermakna tempat (maqam) hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta`ala dengan apa yang dapat didirikan dari segi ibadat, mujahadah, latihan dan memutuskan diri dari yang lain kepada Allah dengan tabaruk dengan nama-namanya. Antaranya bukti ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Demikianlah bagi siapa yang takut mencapai maqamKu dan dia takut dengan balasan-balasan (wa`id) (Ibrahim: 14).
Maqam-maqam ialah seperti maqam taubah, , maqam sabar, maqam shukur, maqam al-raja`, maqam khauf (takut), maqam reda,, maqam zuhud,, maqam al-faqr dan maqam wara`.
Adapun `Hal ialah situasi yang turun ke atas hati dan tidak bersifat kekal. Perbezaan antara maqam dan hal, bahawa maqam diusahakan dengan cara mjahadah, ibadat dan latihan (riyadat), sedangkan hal dia datang dari limpahan kurnia Allah. Ini diungkapkan oleh Al-Jurjani berkenaan `hal` ini ketika ia berkata:
``Hal di sisi ahl al-haqq makna yang datang ke atas hati dengan tidak dibuat-buat dan bukan usaha menariknya, misalnya dengan cara memukul diri, bersedih atau memagang situasi (qabd), bersantai atau bertenang. Dia menghilang dengan lahirnya sifat-sifat nafs berikutnya atau tidak. Tetapi apabila berterusan dapatan maka ianya menjadi `maqam`. Ringkasnya `Hal` adalah kurniaan` dan maqam ialah diusahakan, hal datang tanpa diundang bersuasana dan maqam terhasil dengan usaha bersungguh.``
Hal ialah hal muraqabah, hal dekat (qurb), hal cinta, hal shauq,, hal jinak (uns), hal tama`ninah dan hal yaqin.
(Zaki Mubarak, Al-Tasawwuf al-Islamiyy fi al-Adab wa al-Akhlaq,, Al-Maktabat al-`Asriyyah, Beirut, tt: 117-118.
Huraian terhadap sebahagian maqam contoh maqam terawal iaitu  taubat, dimaksud ialah taubat nasuha ialah kesal dengan hati, istighfar dengan lisan, anggota badan tinggal dari melakukannya dan jauh dihati azam tidak akan kembali melakukan dosa. Manakala sabar ialah maqam yang mulia. Sabar adalah mengandungi unsur keberanian di dalam menghadapi kesusahan. Sabar sama ada pada ibadat, menuntut ilmu, pekerjaan, muamalah sesama manusia, sabar dari penyakit, sabar dari segi kasih, marah, nikmat dan bala. Kesan dari kesabaran membentuk jiwa yang cekal dan akhlak yang tinggi. Manakala maqam shukur ialah berkait dengan nikmat yang dikira lebih rendah dari kedudukan sabar, namun ianya lahir dari jiwa mulia yang mengenang kurnia dan menghargainya. Raja` merupakan harapan yang disertai baik sangka terhadap kurniaNya, tetapi tidak keciwa dan berputus esa jika tiada ada kurnia segera yang barangkali mempunyai hikmat tersembunyi yang Allah lebih tahu. Raja` mengkuhkan peribadi mu`min. Mendekati raja` ialah takut (khauf) kiranya tidak mendapat kurnia Allah dan takut dari kemarahanNya, sebab itu hamba seharusnya waspada dan tenang, tidak mendukacitakan tidak tercapai maksud dan selalu menyalahkan  pada kekurangan diri. Dengan demikian membangkitkan kesedaran bagi membaiki kelemahan diri.
Manakala reda dikatakan sebagai pintu Allah yang maha besar dan merupakan syurga mukmin di dunia. Dengannya hati mu`min tenang dengan reda dengan segala hukum dan ketentuan Allah. Dan dikatakan antara maqam yang penting ialah zuhud dan dia menjadi asas bagi keadaan reda. Dimaksud zuhud ialah pada perkara halal yang wujud, adapun perkara haram dan shubhah maka meninggalkannya adalah wajib, manakala taqwa ialah tidak berhajat kepada yang lain daripada Allah oleh kaya jiwanya biarpun miskin harta, hidupnya memada dan tenang jiwa.. Ini diikuti dengan sifat wara` yang tidak gelojoh dan tama` dan tidak mementing diri dan melebihutamakan orang banyak.

Berhubung dengan `Hal` dari segi muraqabah ialah seorang yang bermuraqabah (mendekati) kepada Allah dan memohon dariNya memeliharanya, kerana tidak ada yang sempurna dari segi perlindung selain daripada Allah. Permohonan kepada Allah semoga diri benar-benar taat dan benar-benar berubudiyyah. Manakala hal bagi `Mahabbah` , maka jalannya ialah mesra dengan nikmat Ilahi dan tumpuan kepadaNya sepenuh jiwa. Dhu al-Nun al-Misri pernah ditanya, ``Apakah mahabbah yang bersih yang tidak ada kekeruhan padanya, maka dijawab, ``Cintakan Allah yang murni yang tidak ada kekeruhan padanya ialah engkau menggugurkan mahabbah daripada hati dan anggota kepada yang dikasihi semata sehingga kosong dirimu darinya dan adalah engkau dengan Allah dan bagi Allah, itulah mahabbah bagi Allah !.
Adapun `Shauq` mempunyai kaitan dengan mahabbat, ialah rasa mesra mendalam dalam `menatapi`  yang dikasihi. Ia adalah gambaran lisan al-hal yang lebih fasih dari gambaran kalam yang tidak mencukupi istilah bagi gambaran.
Adapun hal `Uns` berjinak mesra ialah bergantung kepada Allah, tenang denganNya dan berlindung denganNya dari uns membawa kepada tama`ninah diri dalam segala hal. Dari tama`ninah membawa kepada `Mushahadah` dan puncaknya membawa kepada `Yaqin` iaitu mentahqiqkan kebenaran yang ghaib tanpa syak dan ragu yang tidak perlu kepada kata atau huraian, kerana segalanya nyata berdepan  ! (Zaki Mubarak,Dr., Al-Tasawwuf al-Islamiyy fi al-Adab wa al-Akhlaq, 117-139).
Demikian perbezaan antara maqam dan hal dalam perjalanan kualiti ketasawufan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment