January 31, 2016

Pendapat Berhubung Dengan Do`a: Panduan Amalan


BBB, 10 Rabiul Akhir 1437 = 30 Januari 2016 (Sabtu):


Bab  XX
Do`a
Berkata Abu Ja`afar rh.a.
94 (Dan tentang do`a orang yang hidup dan sedakah mereka memberi manfaat kepada yang mati).
Srh. Sesungguh sepakat Ahl al-Sunnah bahawa orang mati mendapat manfaat dari usaha orang hidup dalam dua perkara:
Pertama: Apa yang dilakukan oleh si mati pada masa hidupnya
Kedua: Do`a orang muslimin dan istighfar mereka itu kepada si mati dan sadakah dan haji (dengan ada pertikaian - niza`) pada perkara  dari pahala haji. Daripada Muhammad bin Hasan al-Shaibani sahabat Abu Hanifah bahawasanya perkara yang sampai kepada si mati ialah pahala nafakah., dan haji bagi yang belum haji, demikian pendapat am ulama`, pahala haji bagi yang dihajikan daripadanya , adalah pendapat yang sahih.
Bersalahan dari ibadat secara badaniyyah, seperti puasa, solat, baca Al-Qur`an dan zikir, maka pendapat Abu Hanifah dan Ahmad serta pendapat jumhur salaf adalah sampai, dan yang masyhur dari pendapat al-Shafie dan Malik tidak sampai.
Adapun dalil mendapat faedah si mati dengan perkara yang tidak dinisbah kepadanya ialah dari Al-Kitab (Al-Qur`an, al-Sunnah, al-ijma` dan al-qiyas yang sahih).
Adapun dalil dari Kitab sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka itu berkata,`` Wahai Tuhan kami !  Ampunkanlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau menjadikan dalam hati kami perasaan hasad dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami ! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah belas kasihan dan rahmatMu.`` (Al-Hashr: 10).
Maka dipuji mereka itu dengan istighfar mereka itu kepada orang-orang mu`min sebelum mereka itu, maka ianya menunjukkan bahawa mendapat manfaat si mati dengan istighfar yang hidup..
Dan sesungguhnya menunjukkan mendapat manfaat si mati dengan doa dengan ijma` ummah ialah doa dalam solat janazah dan demikian doa kepada mereka ketika menziarah kubur mereka, sebagaimana dalam Sahih Muslim daripada Hadith Buraidah Ibn al-Khasib berkata, `` Adalah Rasulullah s.a.w. mengajar mereka itu apabila keluar ke kubur-kubur hendaklah berkata, ``Al-Salamu `alaikum Ahl al-Diyar daripada mu`minin dan muslimin, dan aku insya Allah  dengan kami mengikuti, kami memohon dari Allah bagi kami dan kamu al-afiyah.``
Adapun dari segi sampainya pahala bersadaqah, maka dalam Hadith Bukhari, bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi s.a.w. (Ya Rasulallah, bahawa ibuku meninggal, dan aku tiada bersamanya, maka adakah memberi manfaat kepadanya jika aku bersadaqah untuknyanya. Baginda menjawab, ``Ya`, maka dia berkata, maka aku menyaksikan dengan engkau bahawa dindingku, ``Al-Mikhraf` sadaqah untuknya.``
Adapun sampainya pahala puasa, maka dalam dua sahih (Bukhari dan Muslim) bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:``Siapa yang mati dan di atasnya kewajipan berpuasa, maka hendaklah berpuasa oleh walinya.``
Adapun sampainya pahala haji, maka di dalam Sahih al-Bukhari  (Bahawa seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi s.a.w. dia berkata: Bahawa ibuku bernazar untuk menunaikan haji, tetapi hingga mati dia tidak tunaikan haji, Adakah aku melakukan haji untuknya ?, maka sabda Baginda, ``Tunaikan haji untuknya, dan  jika  kiranya ibumu mempunyai hutang adakah engkau perlu menunaikannya ? Tunaikah kerana Allah, sesungguhnya Allah lebih berhak dengan menunaikan janji.``
 Ijma` segala muslimun bahawa menjelaskan hutang si mati boleh gugur dari diri si mati walaupun dilunaskan oleh ajnabi (bukan waris), walaupun bukan dari tinggalannya. Dan dalil yang demikian ialah dari Hadith Abi Qatadah dia telah menunaikan dua dinar dari hutang si mati. Apabila dia menjelaskan keduanya, bersabda Nabi s.a.w.,``Sekarang telah sejuk ke atas kulitnya.`` Dengan yang demikian berlaku ke atas kaedah syarak, dan semata-mata kias, kerana pahala adalah hak kepada yang beramal, maka apabila ia memberinya kepada saudaranya muslim, tidak menegah dari perbuatan sedemikian itu.
Ada yang berpendapat berpuasa dan membaca Al-Qur`an kepada si mati boleh sampai, tetapi mengupah satu kumpulan beramai-ramai membaca Al-Qur`an dan menghadiahkan pahala bacaan kepada si mati sesungguhnya tidak dilakukan oleh sebarang orang dari kalangan al-salaf. Dan tidak menyuruh sedemikian oleh pimpinan agama. Adapun meminjam atau mengupah semata-mata  tidak harus tanpa khilaf. Adapun baca Al-Qur`an dan menghadiahkan semata-mata ketaatan tanpa upah, maka ini sampai kepada si mati sebagaimana sampai pahala haji dan puasa.
Berkata Al-Tahawi:
95 (Dan Allah Ta`ala memustajabkan doa-doa dan menunaikan hajat-hajat).
Srh. Ini didasarkan kepada firman Allah yang bermaksud:
``Dan berfirman Tuhan kamu, ``Berdoalah kepadaKu, nescaya Aku mustajabkan bagi kamu.`` (Ghafir: 60)
Dan firman Allah Ta`ala lagi bermaksud:
``Dan apabila memohon  oleh hambaKu daripadaKu, maka sesungguhnya Aku dekat, Aku menjawab pemohon yang berdoa apabila dia berdoa.`` (Al-Baqarah: 186).
Banyak permasalahan yang disebut di atas adalah menjadi amalan yang disifatkan sebagai ibadat, terutama berhubung dengan pahala yang dapat menyampaikan kepada simati seperti doa, membaca al-Qur`an puasa dan menunaikan haji bagi yang belum haji dan beberapa masalah yang lain yang dapat dijadikan panduan yang persoalan-persoalan berkenaan dibincangkan dengan jelas. Semoga semuanya menjadi panduan dalam amalan ibadat yang kita lakukan dan akan lakukan.

Sekian.


No comments:

Post a Comment