January 18, 2016

`Sesuatu Berlaku Dengan TakdirNya` - Antara Akidah Al-Tahawi Beraliran Sunni


BBB, 07 Rabiul Askhir 1437 = 17 Januari 2016 (Ahad):b


Hingga ke bahagian akhir pembicaraan ini lengkaplah pembicaraan Al-Tahawi tentang akidah berhubung dengan Allah, sebagai kepercayaan terawal di dalam rukun shahadah.
Berkata Al-Tahawi:
Mtn: 23 (Dan setiap sesuatu berlari (berlaku) dengan takdirNya, kemahuanNya lulus, bukan kemahuan hamba-hamba, melainkan apa yang Dia kehendak bagi mereka itu, adalah berlaku, dan apa yang tidak Dia kehendak tidak berlaku).
Srh: Sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan tidaklah kamu berkemahuan melainkan kemahuan Allah, sesungguhnya Allah adalah Amat Mengetahui lagi Bijaksana.(Al-Dahr: 30).
Firman Allah lagi bermaksud (Dan tidaklah kamu berkemahuan, melainkan kemahuan Allah Tuhan sekalian alam`` (Al-Takwir: 29).
Pensharh menyelitkan sebuah cerita berhubung dengan `Kehendak` di atas,
Berhujjah seorang pencuri yang dihukum terhadap `Umar Ibn al-Khattab, bahawa dia mencuri kerana takdir, maka dijawab `Umar, ``Aku memotong Tangan Engkau dengan qada` Allah dan kadarnya !``
Berkata Al-Tahawi:
Mtn 24 (Dia memberi hidayah kepada yang dikehendak, Memelihara dan Mengafiat, sebagai kelebihan, Dia Menyesatkan siapa yang Dia Kehendak, Dia Menghina dan Memberi bala`, sebagai keadilan).
Srh. Dan ini sebagai menolak (radd) ke atas Mu`tazilah ketika mereka berkata dengan wajib Allah melakukan aslah bagi hamba . Dia adalah masalah hidayah dan kesesatan.
Berkata Mu`tazilah: Hidayah dari Allah sebagai kenyataan keterangan yang betul dan kesesatan dinamakan hamba sesat. Dan hukum Allah ke atas hamba dengan kesesatan ketika hamba melakukan kesesatan dengan dirinya.
Ini adalah dibina di atas asal  kerosakan (fasid), adalah perbuatan hamba ciptaan (makhluk) bagi mereka.
Dan dalil sebagaimana telah kami katakan, iaitu firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi dan akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki.`` (Al-Qasas: 56)
Dan walaupun hidayah menyatakan jalan, tatkala mana sah penafian terhadap Nabi, kerana bahawasnya s.a.w. menerangkan jalan kepada yang dia suka dan marah dan dalam mana pertunjukan adalah dari Allah bagi menyatakan – Dia adalah am bagi tiap-tiap diri, dalam mana Dia mengesahkan kelulusan dengan kehendakNya.
Hr. Penulis mengangkat semua penulisan sharih, untuk penjelasan dan mengelak dari kekeliruan. Penulis juga menambah, bahawa di dalam aliran Ash`ari dan Maturidi ada aspek aspek `Ikhtiar` bagi hamba.
Dan katanya 25 (Al-Tahawi): (Keseluruhan dalam perbalikan kehendakNya, di antara kelebihanNya dan KeadilanNya.
Srh. Memetik ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dialah yang menjadikan kamu, maka daripada kamu ada kafir dan daripada kamu mu`min (Al-Taghabun: 2).
Katanya lagi Mtn.26: (Dia Tertinggi suci dari mempunyai lawan dan penyerupaan).
Srh: Seperti firman Allah bermaksud:
`` Dan tidak ada baginya kesamaan oleh sesuatu (Al-Ikhlas: 4).
Katanya: Mtn.  27 (Tidak ada penolakan bagi qada`Nya, dan tidak ada mengakhir  bagi HukumNya dan tidak ada yang mengalahkan di atas suruhanNya)
Srh. Huraian ringkas lebih kurang sama dengan teks Matan.
Berkata ia: Mtn. 28 (Kami beriman dengan demikian seluruhnya, dan kami yakin bahawa setiapnya dariNya).
Hr. Hingga ke sini Al-Tahawi melengkapkan pembicaraan yang berhubung dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala sebagai rukun iman yang pertama yang terkandung di dalam shahadah.
Kepercayaan kepada Allah adalah paling penting di dalam keimanan. Ia adalah `Pandangan Wujud` yang paling utama. Dengan `Pandangan Wujud` yang betul akan membetulkan skema `Pandangan Wujud` yang lain. Dengan keyakinan bahawa Allah Tuhan yang disembah dan tidak ada yang lain seumpama dan menyamaiNya, bahkan yang lain adal;ah makhluk ciptaanNya, maka asas utama `Pandangan Wujud` adalah betul, insya Allah membetulkan segala pandangan yang lain menurut falsafah tauhid Islam. Sebaliknya jika `Pandangan Wujud` tidak betul dari segi keyakinan terhadap Tuhan, maka segala `Pandangan Wujud` yang lain akan turut tidak betul.
Walau bagaimana `Pandangan Wujud` tentang ketuhanan tidak lepas dari kekeliruan jika tidak didasarkanm kepada keilmuan yang betul. Misalnya `Pandangan Wujud` boleh menyeleweng dan mengelirukan berdasarkan pandangan rasional Mu`tazilah, apa lagi yang mulhid, begitu juga dengan pandangan moden seperti pluralisme dan leberalisme yang tendensinya menentang agama.
Untuk keselamatan dari segi akidah, maka Al-Tahawi mengambil pendekatan salaf yang lebih bergantung pada sumber asas iaitu Al-Qur`an dan Al-Hadith. Beliau tidak mengaitkan dengan aliran-aliran akidah yang sudah berkembang pada masanya, namun di dalam sharah turut menyinggung pendapat-pendapat yang mencanggahi akidah Sunni.
Kita memberi perhatian terhadap Akidah Al-Tahawi, di samping akidah Al-Ash`ari dan Al-Maturidi yang semuanya diterima sebagai pendekatan akidah Sunni agar dapat memahami semua aliran ini dan membandingnya agar dengan kefahaman yang dicapai dapat dimanfaatkan di dalam mengukuhkan akidah pegangan dan sebagaimana disebut dengan memahami prinsip utama Akidah Tauhid berhubung dengan Allah, insya Allah membetulkan akidah dan `Pandangan Wujud` yang lain yang terletak di bawah kerajaan dan kekuasaan Allah – Insya Allah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment