January 23, 2016

Pendapat Tentang Isra` Dan Mi`raj: Kita Beriman


BBB, 12 Rabiul Akhir 1437 = 22 Januari 2016 (Jumaat):
Bab  V


Berkata Al-Tahawi:
Mtn. 45 (Dan Mi`raj adalah haqq (benar) dan sesungguhnya telah menjalankan waktu malam akan Nabi s.a.w. dan dinaikkan (mi`raj) dengan diri (tubuh badan) dalam keadaan sedar ke langit, kemudian kepada sekiramana dikehendaki Allah kepada ketinggian, dan memuliakannya oleh Allah menurut kehendakNya, diwahyukan kepadanya dengan apa yang diwahyukan, tidaklah berdusta oleh hati dengan apa yang dilihat, maka mensalawat oleh Allah ke atasnya di akhirat dan di dunia).
Srh. Menurut Al-Tahawi kita tidak mengetahui bagaimana kaedah dan kayfiyat, tetapi hukumnya menurutnya sebagaimana pegangan yang lain tentang perkara-perkara yang ghaib, kita beriman dengannya dan kita tidak perlu bersusah bertanya tentang kayfiyatnya. Menurut pensharh:
Berbagai pendapat tentang Isra`. Ada yang berkata adalah Isra` dengan ruhnya dan tidak dengan jasadnya sebagaimana pendapat ini dipetik oleh Ibn Ishaq dari A`ishah r.`anha dan dipindah dari Hasan Basari seumpamanya. Bukti dengan jasad Isra` secara sedar (yaqzah) secara sahih bahawa Nabi s.a.w  Isra dari Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqsa dengan menunggang `Buraq`. Bukhari di dalam Hadith riwayatnya menerangkan secara detail tentang Isra dan Mirajnya hingga ke  Sidratul Muntaha dalam misi menerima fardu solat yang asalnya lima puluh hingga tinggal lima. Berselisih pendapat antara ulama` tentang`Melihat Rasulullah Allah`, kebanyakan berpendapat melihat dengan mata hati, bukan mata lahir.
Hr. Hujah Isra`dan Mi`raj dengan ruh dan jasad ialah ayat pertama di dalam surah Al-Isra` menyebut `Asra bi `abdihi`. Ditegaskan kalau dengan ruh sahaja tidak dinisbahkan dengan `abdihi`. Maksud `hamba` melibatkan jasad dan ruh.
Bab VI
Berhubung Dengan Haud (Kolam)
Berkata Al-Tahawi: 46 (Al-Haud –Kolam yang memuliakan Allah Ta`ala dengannya sebagai minuman  umat Nabi Muhammad adalah benar).
Srh: Lantaran terdapat Hadith-Hadith berkenaannya.
Bab VII
Berkenaan Shafa`ah
Berkata Al-Tahawi: 47 (dan Shafa`ah sebagai perbendaharaan bagi mereka adalah Haq)
Srh. Lantaran terdapat Hadith mengenainya
Hr. Maksud di Padang Mahsyar di dalam menunggu hisab. Antara Hadith Nabi bermaksud:
``Akulah orang pertama memberi Shaf`ah memasuki syurga.``
Bab VIII
Tentang Janji.
Berkata Al-Tahawi, 48 (Dan Janji yang diambil Allah daripada Adam dan zuriatnya adalah haq)
Srh. Sebagaimana maksud daripada firman Allah bermaksud:
``Ingatlah (wahai Muhammad)) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri (sambil Ia bertanya  dengan firmanNya), ``Bukankah Aku Tuhan kamu ?``Mereka semua menjawab, ``Benar (Engkaulah Tuhan kami). Kami menjadi saksi,`` yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari Kiamat kelak., Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini. ( Al-A`raf: 172).
Bab  IX  Tentang Balasan Syurga Dan Neraka
Berkata Al-Tahawi 49 (Sesungguhnya Allah Ta`ala Mengetahui sejak azali bilangan mereka yang masuk syurga dan bilangan mereka yang masuk neraka, maka tidak bertambah dengan bilangan sedemikian dan tidak berkurang daripadanya, dan dengan perbuatan mereka itu dengan apa yang diketahui dari mereka melakukannya).
Srh. Firman Allah Ta`ala bermaksud: ``Sesungguhnya Allah di atas sesuatu Amat Mengetahui (Al-Taubah: 115).
Dan Firman Allah Ta`ala bermaksud: ``Dan adalah Allah dengan tiap-tiap suatu Amat Mengetahui`` (Al-Fath: 26).
Berkata Al-Tahawi:
Mtn 50 (Dan setiap suatu dipermudah bagi apa yang dijadikan baginya, dan amalan-amalan  mengakhiri. Yang berbahagia ialah orang yang bahagia dengan Qada` Allah, dan yang celaka ialah orang yang dicelaka dengan Qada` Allah)..
Srh: Dalam dua Sahih (Bukhari dan Muslim):
Daripada Abdullah bin Mas`ud r.a. berkata. Bersabda Rasulullah s.a.w. – Baginda Benar lagi DiBenarkan, bermaksud:
``Bahawa adalah seorang kamu dihimpun kejadiannya pada perut ibunya empat puluh hari sebagai air mani, kemudian menjadi darah beku, selama itu, kemudian menjadi seketul daging selama sedemikian juga. Kemudian dihantar kepadanya malaikat, maka ditiup padanya ruh dan diperintah dengan empat kalimat:, rezekinya, ajalnya, amalnya, seksa dan bahagia. Demi yang tiada Tuhan melainkanNya, seorang kamu melakukan amalan ahli syurga sehingga antaranya dengan syurga melainkan sehasta,, maka mendahului ke atasnya kitab, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka.. Maka demikian seorang kamu beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga antaranya dengan neraka melainkan sehasta,, maka mendahului ke atasnya kitab, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia masuk neraka.``
Hr. Lantaran itu kita digalakkan memohon dari Allah agar dikurniakan `Husnu al-Khatimah` dan tidak dengan `Su` al-Khatimah`. Demikian doa` supaya Allah  menjadikan hidup di dunia hasanah dan di Akhirat juga Hasanah dan dijauhi dari api neraka.

Sekian.


No comments:

Post a Comment