January 28, 2016

Kita Tidak Berhak Menghukum Dengan Syurga Atau Neraka


BBB, 17 Rabiul Akhir 1437 = 27 Januari 2016 (Rabu).
Berkata Al-Tahawi: 77 (Kita tidak meletakkan seseorang daripada mereka itu sebagai ahli syurga atau neraka).


Srh. Bermaksud jangan kita mengatakan tentang individu tertentu daripada ahli al-Qiblat bahawasanya ia daripada ahli syurga atau daripada ahli neraka, melainkan daripada khabar yang benar s.a.w. bahawasanya ia dari ahli syurga seperti sepuluh r. `anhum., Dan jika kiranya kita berkata, bahawasanya tidak dapat tidak dari memasuki neraka dari ahli pendosa-pendosa besar, siapa yang dikehendaki Allah masuk neraka, kemudian keluar daripadanya dengan shafa`at oleh yang memberi shafa`at, akan tetapi kita memaksudkan kepada individu tertentu, maka kita  menyaksikan  baginya dengan syurga atau neraka, kecuali daripada yang diketahui., kerana hakikat sebenarnya sesuatu yang batin, dan keadaan matinya seseorang di luar dari liputan dengannya, akan tetapi kita berharap semuanya menjadi orang yang baik, dan kita harap tidak dari kalangan yang jahat.
Berkata Al-Tahawi,
78 (Kita tidak menyaksikan ke atas mereka itu dengan kufur dan tidak dengan syirik, dan tidak dengan nifaq, selama mana tidak zahir daripada mereka itu sesuatu daripada yang demikian, kita serah rahsia mereka kepada Allah ).
Srh.  Kerana kita sesungguhnya disuruh kita berhukum dengan yang zahir, dan ditegah kita daripada zan dan mengikut apa yang ditegah kita mengetahui dengannya.
Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kamu banyak daripada zan, kerana setengah daripada zan adalah berdosa.`` (Al-Hujurat: 12).
Berkata Al-Tahawi:
79: (Tidak boleh melakukan pembunuhan terhadap seseorang daripada umat Muhammad s.a.w., melainkan mereka yang wajib di atasnya hukuman bunuh).
Srh. Dalam Al-Sahih daripada Nabi s.a.w. bahawasanya Baginda bersabda bermaksud:
``Tidak halal darah seseorang muslim yang bershahadah, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Aku Rasulullah, melainkan dengan salah satu daripada tiga: Bujang yang berzina, bunuh dibalas bunuh dan yang meninggalkan agamanya yang berpisah dari jama`ah.``
Dan berkata Al-Tahawi;
80 (Kami tidak berpendapat yang keluar dari pimpinan kami dan pemerintah urusan kami, walaupun mereka berdekatan, kami tidak berdo`a tidak baik ke atas mereka, dan kami tidak mencabut tangan daripada ketaatan mereka. Kami melihat ketaatan mereka ialah dengan ketaatan kepada Allah `Azza wa Jalla sebagai kefarduan, selama mereka tidak menyuruh dengan maksiat, kita menyeru mereka dengan kebaikan dan kemaafan).
Srh. Yang demikian kerana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Wahai mereka yang beriman, taatlah kamu  akan Allah dan taatlah kamu akan Rasul dan yang mempunyai pemerintahan daripada kamu.`` (Al-Nisa`: 59).
Dan dalam dua sahih (Bukhari dan Muslim), Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
``Kewajipan di atas seorang muslim ialah mendengar dan taat pada perkara yang disuka dan  dibenci, melainkan disuruh melakukan dengan ma`siat, maka jika disuruh melakukan dengan ma`siat, maka tidak ada pendengaran dan ketaatan.``
Berkata Al-Tahawi:
81 (Kami mengikut Al-Sunnah dan Al-Jama`ah, kami menjauhi kenadiran, pertikaian dan perpecahan).
Srh. Al-Sunnah ialah tariqat (jalan) Rasul s.a.w., dan jamaah ialah sekalian muslimun, dan mereka itu ialah sahabat-sahabat dan tabi`un kepada mereka itu dengan ihsan, hingga hari kiamat, Mengikut mereka itu adalah pertunjuk dan menyalahi mereka itu adalah sesat.
Berkata Al-Tahawi;
82 (Kita kasihkan ahli adil dan amanah dan kita benci ahli zalim dan khianat).
Srh. Dan ini adalah dari sempurna keimanan dan sempurna ubudiyyah, kerana ibadat mengandungi sempurna kasih dan kemuncaknya, dan sempurna kehinaan dan puncaknya. Maka cintakan Rasulullah dan anbiya`Nya dan ibadat para mu`minin adalah dari kecintaan terhadap Allah..
Berkata Al-Tahawi r.h.a.;
83 (Kami berkata,``Allah lebih tahu`, pada perkara yang shubhah ke atas kami dari ilmunya).
Srh. Bermaksud kesejahteraan pada agama ialah dengan penyerahan kepada Allah dan kepada Rasulnya s.a.w. dan menyerahkan perkara yang shubhah kepada yang mengetahui.
Sesungguhnya Allah Ta`ala menyuruh NabiNya s.a.w. menyerahkan ilmu yang tidak diketahui kepadaNya.
Allah Ta`ala berfirman bermaksud:
``Katakanlah (wahai Muhammad), Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Baginyalah tertentu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi.`` (Al-Kahfi: 26)
Demikianlah Al-Tahawi membicarakan aspek-aspek keimanan, bukan saja tentang rukun iman yang enam, tetapi juga yang melibatkan kepercayaan lain seperti Awliya` al-Rahman, tentang pendosa besar, shafaah, tidak boleh menghukum kafir terhadap seorang sewenag-wenang, tentang ketaatan yang kesemuanya ditegaskan bahawa, ``Kami mengikut Al-Sunnah dan Al-Jama`ah` yang sememangnya menjadi ikutan majoriti umat Islam.

Sekian.


No comments:

Post a Comment