January 24, 2016

Persoalan Qada` Dan Qadar: Penerimaan Lebih Baik Dari Mempersoalkan


BBB, 13 Rabiul Akhir 1437 = 23 Januari 2016 (Sabtu);
Bab  X


Berkata Al-Tahawi , 51 (Dan asal Qadar ialah rahsia Allah Ta`ala pada kejadianNya, tidak menaikkan persoalan ini oleh Malaikat yang mendekat, tidak juga oleh Nabi yang diutuskan. Mendalami dan mengamati yang demikian membawa kepada kekeciwaan dan melangkaui yang ditegah dan membawa kepada darjah keangkuhan. Perlu pengawasan  dari segala pengawasan untuk mengelak dari tekanan pengamatan, fikiran dan waswas. Maka sesungguhnya Allah Ta`ala melipatkan keilmuan tentang qadar dari makhlukNya dan melarang manusia melaram dengannya, kerana Allah Ta`ala berfirman di dalam KitabNya (Al-Qur`an) bermaksud ``Jangan  persoal apa yang Dia buat dan mereka  persoalkan.`` Siapa yang bertanya, kenapa dibuat demikian, maka sesungguhnya menolak  hukum Kitab, dan siapa yang menolak Hukum al-Kitab, adalah dia dari kalangan urang-orang kafir.``
Srh:  Pendirian Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah, bahawa tiap-tiap sesuatu dengan Qada` Allah dan QadarNya dan menyalahi sedemikian oleh Qadariyyah dan Mu`tazilah. Mereka menyangka bahawa Allah menghendaki keimanan dari orang kafir, tetapi orang kafir maukan kekufuran, maka terjadilah bahawa kehendak orang kafir tidak seperti kehendak Allah Ta`ala ! Ini adalah seburuk-buruk i`tiqad, dan adalah pendapat yang tidak ada dalil, bahkan bersalahan dari dalil. Sesungguhnya Allah Ta`ala berfirman bermaksud:
``Dan (bagi menolak rayuan itu Tuhan berfirman), ``Kalaulah kami telah tetapkan persediaan (memberikan hidayat pertunjuk untuk beriman dan beramal salih kepada tiap-tiap seorang dengan kitiadaan usaha dari masing-masing), nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah pertunjuknya (sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat), tetapi telah tetap hukuman siksa dari Ku, ``Demi sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia (yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal salih).`` (Al-Sajdah: 13).
Dan firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah pertunjuk kepadanya, nescaya  Ia melapangkan dadanya (membukakan hatinya) untuk menerima Islam, dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya Ia menjadikan dadanya sebak sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang naik ke langit (dengan susah payahnya). Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman,``(Al-An`am: 125).
Berkata Al-Tahawi:
Mtn: 52 (Ini adalah jumlah yang diperlukan kepadanya oleh orang yang diiberi cahaya hatinya daripada wali-wali Allah Ta`ala, iaitu darajah orang yang mendalam di dalam keilmuan. Kerana ilmu ada dua;
Ilmu pada makhluk yang wujud dan ilmu yang ada pada makhluk yang luput (mafqud), maka ingkar kepada ilmu yang ada adalah kufur dan mendakwa dengan ilmu yang luput kufur. Dan tidak kukuh iman melainkan menerima ilmu yang maujud, dan meninggal menuntut ilmu yang luput).
Maksud ilmu yang luput, hilang (mafqud) ialah `Ilmu Qadar` yang melipatkannya (menyembunyikannya dan melarang daripada mengoreknya).
Adapun ilmu maujud ialah Ilmu Syari`at, umbinya dan cabang-cabangnya.
Siapa yang mengingkarkan daripada perkara yang dibawa datang oleh Rasul, adalah dia daripada orang kafir dan siapa mendakwa dengan keilmuan ghaib juga daripada orang kafir.
Firman Allah bermaksud:
``Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang ghaib, maka Ia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun. Melainkan kepada mana-m,ana Rasul yang diredainya (untuk mengetahui sebahagian dari perkara ghaib yang berkaitan dengan tugasnya, apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian), Maka sesungguhnya Ia mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasinya (sehingga perkara ghaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan). (Tuhan mengadakan malaikat-malaikat itu), supaya mereka mengetahui bahawa sesungguhnya – (dengan jagaan mereka), - Rasul-Rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka (dengan sempurna), pada hal Ia memang mengetahui dengan meliputi akan segala keadaan yang ada pada mereka, serta Ia menghitung tiap-tiap sesuatu, satu persatu.`` (Al-Jinn: 26-28).
Bab XI
Berkata Al-Tahawi:
Mtn. 53 (Dan kami beriman dengan Lauh dan qalam dan dengan apa yang padanya telah dirakam).
Srh. Firman Allah bermaksud:
(Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau perkara sihir), Bahkan ialah Al-Qur`an yang tertinggi kemuliaannya). (Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya) pada Lauh Mahfuz.`` ( Al-Buruj: 21-22).
Lauh Mahfuz ialah yang ditulis (ditentu) oleh Allah tentang kadar-kadar makhluk padanya, dan Qalam yang disebut ialah  yang dijadikannya oleh Allah dan ditulis padanya - pada Lauh tersebut kadar-kadar. Seperti dalam Sunan Abi Daud daripada `Ubadah bi al-Samit berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:
``Sesungguhnya seawal-awal dijadikan Allah ialah Al-Qalam: Maka dikatakan kepadanya. ``Tulis``, maka katanya, Wahai Tuhan, ``Apakah hendak aku tulis ?``Katanya, ``Tulislah takdir-takdir setiap sesuatu sehingga tibanya Hari Kiamat.
Berkata Abu Ja`afar al-Tahawi:
Mtn. 54
(Maka kalau berhimpun oleh makhluk keseluruhannya di atas sesuatu yang ditulis oleh Allah Ta`ala keadaannya, untuk mengubahnya tidak berlaku, mereka tidak berkuasa di atasnya. Dan kalau mereka berhimpun keseluruhan di atas sesuatu yang tidak ditulis Allah Ta`ala untuk menjadikannya (tertulis), mereka tidak berkuasa dengannya. Kering kalam dengan apa yang berlaku hingga ke hari Kiamat)
Srh. Sebagai bukti dibawa Hadith Rasulullah s.a.w. antaranya bermaksud:
Daripada Ibn `Abbas r.a. berkata:
``Adalah aku di belakang Rasulullah s.a.w. pada satu hari, maka bersabda Baginda, Wahai lelaki, Maukah aku mengajarmu beberapa kalimat ! Jagalah Allah Dia menjaga engkau. Jagalah Allah engkau mendapat apa yang engkau hadapi. Apabila memohon, mohonlah kepada Allah, apabila meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan dengan Allah. Dan ketahuilah bahawa  ummah kalau berhimpun untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu tidak memberi manfaat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis Allah bagi engkau.. Dan kalau berhimpun mereka itu dengan tujuan untuk memudaratkan engkau dengan sesuatu, tidak memudaratkan engkau melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis Allah ke atas engkau. Terangkat qalam-qalam dan keringlah mushaf-mushaf). Riwayat al-Tirmidhi, dan kata: Hadith Hasan Sahih.

Sekian.


No comments:

Post a Comment