July 30, 2016

HUZAIFAH, ABU `UBAIDAH, SA`ID, `UMAIR DAN ABU MAS`UD


BBB, 24 Syawal 1437 = 29 Julai 2016 (Jumaat):

Seterusnya  Imam Ahmad bin Hanbal menampilkan pendapat-pendapat kesufian tokoh-tokoh berikut:
1.        Huzaifah bin  al-Yaman
 Sahabat setia Rasulullah  dan mendapat didikan sebagai seorang yang tegas dan amat anti kepada sifat bermuka-muka dan munafik. Seorang yang cerdas dan bijaksana di dalam risikan dalam peperangan. Tugas menjadi   perisik   diamanah oleh Rasulullah dalam peperangan  dan dapat dijalankan dengan baik hingga mengkucar-kasirkan musuh dan mengalahkan kebijaksanaan Abu Sufyan (sebelum Islam). Pada zaman Khalifah `Umar al-Khattab beliau dilantik menjadi governor di Madain. Beliau menghapuskan sifat bermuka-muka dan munafik kalangan pembesar  dan menjalankan pemerintahan secara jujur, Beliau meninggal tahun  36H.
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami oleh Ahmad bin Ayyub, bercakap kepada kami oleh Abu Bakar bin `Iyash daripada `Asim daripada Abi  Wa`il berkata, berkata Huzaifah:
``Siapa yang berada di dalam keadaan yang menggembirakan dia memuji Allah `Azza wa Jalla (al-Hamdulillah), tercermin pada wajahnya kepuasan dari kurniaan.``
2.       Abu `Ubaidah al-Jarrah
Menerima Islam pada peringkat awal melalui Sayiduna Abu Bakar al-Siddiq. Mendampingi Rasulullah, Abu Bakar dan `Umar.  Bersama di dalam peperangan Badar dan Uhud. Memimpin ketumbukan tentera yang di dalamnya Abu Bakar dan `Umar kerana membantu ketenteraan yang dipimpin oleh  Anru ibn al-`As. Beliau adalah  orang kepercayaan Rasulullah s.a.w. Baginda pernah bersabda sambil memegangnya dengan tangannya dan bersabda bermaksud:
``Setiap umat ada orang dipercayai (Amin), sesungguhnya Amin bagi umat ini ialah Abu `Ubaidah ibn al-Jarrah``
Semasa Sayiduna `Umar bin al-Khattab hampir menghembuskan nafas terakhir beliau ada mengatakan, ``Sekiranya Abu `Ubaidah bin al-Jarrah masih hidup, nesacaya beliau meilihnya sebagai penggantinya.
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami Shayban bin Abi Shaybah,, bercakap kepada kami Abu Hilal, bercakap kepada kami Qatadah, bahawa Aba `Ubaidah bin al-Jarrah berkata:
`` Tidak kira seseorang itu berwarna kulit merah, tidak hitam legam, tidak hamba a`jam dan tidak seorang merdeka, yang nyata yang berilmu melebihiku, lebih lagi dengan taqwa yang aku suka bersama dengannya.``
3.       Sa`id bin  `Amir bin  Juzaimah bin al-Jamhi
Tidak begitu dikenali watak ini (bagi Penulis). Mempunyai episod peristiwa dengan Sayyiduna `Umar Ibn al-Khattab.
Berkata `Abdullah, bercakap kepadaku ayahku, bercakap kepada kami oleh  Sayyar, bercakap kepada kami Ja`afar, bercakap kepada kami Malik bin Dinar, bahawa berlaku kontaks hubungan dengan Sayyiduna `Umar al-Khattab tatkala ia ke Sham ... (Hanya satu riwayat bagi tokoh di atas yang ditampilkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal – satu halaman).
Adalah diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
``Kalau menjenguk seorang perempuan dari perempuan ahlu al-jannah, nescaya bumi dipenuhi dengan bau kasturi dan sesungguhnya aku tidak memilih bagi engkau kepada mereka. Maka dia terdiam.
4.       `Umair  bin Habib bin Hamassah
Juga tidak dikenali dengan watak ini – bagi Penulis. Daripada 10 riwayat di bawah tajuk bagi tokoh ini Cuma riwayat pertama sahaja ada membawa nama `Umair.
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami oleh bapaku, bercakap kepada kami Yazid bin Harun. Memberitakan kami oleh Hammad bin Salamah daripadsa Ja`far al-Hutami bahawa Datuknya `Umair bin Habib mewasiat anaknya dan adalah baginya sahabat, maka katanya,
``Wahai anakku, kuperingatkan  kamu dari bersama orang yang bodoh, kerana  majlis mereka berpenyakit, lantaran bersama mereka tidak memberi faedah, siapa yan tidak berawas dia menerima akibat. Kiranya seorang berazam mau menyampaikan perkara ma`ruf dan menahan dari perkara mungkar yang dihadapi, maka hendaklah dia bersabar dari dugaan kesusahan. Dia hendaklah yakin dengan balasan pahala dari Allah, siapa yang yakin dengan pahala dari Allah, maka insya Allah dia tidak menghadapi bahaya.
5.       Abu Mas`ud al-Ansar
Tidak begitu dikenali, hanya ada riwayat yang diperturunkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang memperlihatkan Abu Mas`ud tidak meminta-minta dan tidak mengharapkan sebarang pemberian. Ia  lebih bersikap berdikari dan menggantung harap hanya kepada Allah.
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami oleh bapaku, bercakap kepada kami oleh Hashim bin al-Qasim, bercakap kepada kami oleh Abu Mu`awiyah, ya`ni Shaiban daripada Hilal, ya`ni al-Wazan daripada `Abdul Rahman bin Abi Layla daripada Abi Mas`ud al-Ansari, bahawasanya disebut tentang dunia, dia  sebagai  enggan dan menolak lantaran katanya, ianya tidak menyampaikan kepada akhirat, tidak dengan dinar dan dirhamnya, lantaran dengannya berbalah berebut dan bercakaran manusia, berlaku tipu daya, bahkan dengan harta merosakkan agama dan duniamu.
Demikianlah, selain dari Huzaifah al-Yaman dan Abu `Ubaidah al-Jarrah, tiga tokoh yang lain berikutnya, kurang dimaklumi, sekurang-kurangnya bagi Penulis. Walau macam mana selain dari mengenali tokoh apa yang penting ialah pandangan yang diberi – Darinya kita mengambil manfaat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment