July 21, 2016

JUZ` VIII - XI TANPA BAB: BERBAGAI PERSOALAN DENGAN BAHAGIAN TAMBAHAN


BBB,  15 Syawal 1437 = 20 Julai 201`6 (Rabu):
Dari Juz` lapan hingga ke sebelas adalah tanpa bab-bab di bawah Juz`-Juz` sebagaimana yang lepas. Ianya membawa berbagai-bagai persoalan. Riwayat di dalam sanad-sanad banyak yang tidak membawa Ibn al-Mubarak sebagai perawi. Tetapi pangkal bagi rawi-rawi adalah sebagaimana yang lepas iaitu:
``Mengkhabarkan kamu oleh Abu `Umar bin Hayawiyyah berkata, ``Bercakap kepada kami oleh Yahya berkata, bercakap kepada kami oleh al-Husayn berkata dan seterusnya – Biasanya Ibn al-Mubarak.``
Bagi meringkaskan pembicaraan setiap Juz` diambil satu contoh sebagaimana bagi setiap bab yang lepas yang persoalannya adalah berhubung dengan persoalan tasawuf:
1.       Juz` 8:
(970):  Mengkhabarkan kamu oleh Abu `Umar bin Hayawiyyah berkata, bercakap kepada kami Yahya berkata, bercakap kepada kami al-Husayn berkata, mengkhabarkan kami Muhammad bin Abi `Adiyy berkata, bercakap kepada kami oleh Hamid al-Tawil daripada Anas  bin Malik berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Apabila Allah menghendaki seorang hambaNya kebaikan dia mengamalkannya. Berkata mereka itu, `Ya Rasulallah, bagaimana dia mengamalkannya ? Bersabda Rasulullah s.a.w. ``Ditaufiqkannya dengan amal yang salih sebelum meninggalnya.``
Catatan: Di dalam sanad yang diangkat selengkapnya, tiada kedapatan  Abdullah bin al-Mubarak sebagai salah seorang rawi.
2.       Juz`  9
(1111):  Mengkhabarkan kamu oleh Abu `Umar bin Hayawiyyah berkata, bercakap kepada kami Yahya berkata, bercakap kepada kami al-Husayn berkata, mengkhabarkan kami oleh Abdul Rahman bin Mahran berkata, bercakap kepada kami oleh Sufyan daripada al-`Ula` bin al-Musayyab daripada Abi al-Duha berkata, aku mendengarnya berkata:
``Bahawa hamba-hamba Allah yang mereka itu tidak takut dan tidak mereka itu dukacita ialah mereka yang sentiasa dalam ingatan mendhikirkan Allah.``
3.       Juz` 10
(1228):  Mengkhabarkan kamu oleh Abu `Umar bin Hayawiyyah berkata, bercakap kepada kami Yahya, berkata, bercakap kepada kami oleh al-Husayn berkata, mengkhabarkan kami oleh Ibn al-Mubarak berkata mengkhabarkan kami oleh `Umar bin Muhammad bin Zaid, bahawa Nafi` mengkhabarkannya, bahawa adalah dia bersugi ketika hendak tidur, pada pagi hari dan pada waktu subuh (menunaikan solat subuh).
Di dalam sanad di atas terdapat Ibn al-Mubarak sebagai salah seorang rawi.
4.       Juz` 11
(1410): Mengkhabarkan kamu oleh Abu `Umar bin Hayawiyyah, bercakap kepada kami Yahya, bercakap kepada kami al-Husayn, mengkhabarkan kami oleh Ibn al-Mubarak daripada Husayn daripada Mu`adh berkata:
``Adalah Nabi s.a.w. apabila berbuka Baginda berkata, bermaksud:
``Wahai Tuhanku kepada Engkau aku berpuasa dan di atas rezeki Engkau aku berbuka.``
Berkata dia, dan adalah al-Rabi` bin Khuthaym berkata, ``Al-hamdulillah yang menolongku, maka aku dapat berpuasa dan  memberi rezeki kepadaku, maka aku dapat berbuka.``
Berkata Ibn Sa`id, Mu`adh ini bukan Ibn Jabal, adapun ia ialah Mu`adh abu Zahrah.
Juz` 11 ini berakhir hingga kepada bilangan riwayat yang berjumlah 1,627 riwayat (sanad). Bagi yang terakhir ini ialah:
(1627): Bercakap kepada kami oleh al-Husayn, mengkhabarkan kami oleh Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Ja`afar bin Hayyan daripada al-Hasan berkata:
``Seseorang lelaki akan diberi kitabnya hingga dia mengharapkan dia membetuli nasibnya sebagai baik, maka berterusan berdiri orang yang melakukan kezaliman hingga tidak ada kekal baginya kebaikan yang kebaikannya diberi.``
Tambahan kepada yang diriwayat oleh Ibn al-Mubarak, iaitu pada bahagian akhir kitab setebal  132 halaman – sebelumnya 564 hlm. Menurut penyusunnya :
``Apa yang  diriwayatkan oleh Na`im bin Hammad di dalam naskhahnya sebagai tambahan apa yang yang diriwayatkan oleh al-Maruzi daripada Ibn al-Mubarak di dalam Kitab al-Zuhd sebagaimana telah dibicarakan. Tambahan ini adalah melibatkan sebanyak  436 riwayat Hadith dan gaya Hadith. Berbagai topik disusun seperti:
1)      Bab berjalan ke masjid
2)      Bab `Uzlah
3)      Bab bergurau
4)      Bab meninggalkan sesuatu kerana Allah
5)      Bab wara`
6)      Bab kagum pada diri
7)      Bab madah
8)      Bab riya`
9)      Bab peribadi
10)   Bab taqwa
11)   Bab sadaqah dari harta haram
12)   Bab ikhlas berdo`a
13)   Bab melazimkan amalan Sunnah
14)   Bab kesungguhan untuk bersadaqah
15)   Bab lalai dalam solat
16)   Bab sabar di atas bala`
17)   Bab pahala dari musibah
18)   Bab pahala dari nafaqah
19)   Bab redha dengan qadha`
20)   Bab tawakkal kepada Allah
21)   Bab takut kepada Allah dan menjauhi ma`siat
22)   Bab mengingati mati
23)   Bab Kata-kata `Umar ibn al-Khattab dan `Umar al-Ma`asi ketika hampir mati
24)   Bab menceriakan ketika hendak mati
25)   Bab roh-roh orang mu`min
26)   Bab amalan hidup untuk mati
27)   Bab benci dengan kejadian
28)   Bab memadamkan kejahatan dengan kebaikan
29)   Bab khusyuk Nabi Sulaiman
30)   Bab makanan Yahya bin Zakariyya
31)   Bab Nabi Ayyub dan bala` yang dialaminya
32)   Bab sabar dan syukur
33)   Bab loba menghimpun harta dan kemuliaan
34)   Bab tahlil, puji, istighfar dan istirja`
35)   Bab istihanah dengan nikmat Allah
36)   Bab tawadhu`
37)   Babmembesarkan munafik
38)   Bab sombong berjalan
39)   Bab tawadhu` dan bencikan takabbur
40)   Bab reda dengan kehidupan
41)   Menjaga maruah mu`min
42)   Sifat syurga yang disedia Allah padanya.
Bahagian tambahan ini tidak melibatkan Ibn al-Mubarak, tetapi diperturunkan bagi memperlihatkan persoalan-persoalan yang dibicarakan dan ianya merupakan persoalan-persoalan yang berkait dengan tasawuf.
Rumusan dan kesimpulan:
1)      Kitab al-Zuhd wa al-Raqa`iq adalah contoh kitab tasawuf terawal.
2)      Gaya  penampilan persoalan ialah menurut kaedah dan gaya Hadith
3)      Pertumbuhan tasawuf bersama pertumbuhan keilmuan Islam yang lain.
4)      Peringkat awal  istilah al-Zuhd digunakan lebih awal bagi maksud tasawuf.
5)      Sumber tasawuf tidak lain dari Al-Qur`an, Al-Hadith dan pengolahan terhadapnya oleh para sahabat, ulama`, atqiya` dan salihun.

Sekian.

1 comment:

 1. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI SOLEH JAFFAR,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR DAN AKHIRNYA AKI SOLEH JAFFAR MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI SOLEH JAFFAR SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI SOLEH JAFFAR …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR: 0853- 7778–3331
  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d

  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI SOLEH JAFFAR]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI SOLEH JAFFAR] DI 0853- 7778–3331
  insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
  SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI SOLEH JAFFAR,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR DAN AKHIRNYA AKI SOLEH JAFFAR MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI SOLEH JAFFAR SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI SOLEH JAFFAR …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR: 0853- 7778–3331


  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d

  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI SOLEH JAFFAR]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI SOLEH JAFFAR] DI 0853- 7778–3331 insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]
  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
  ReplyDelete