July 26, 2016

ZUHUD PARA RASUL


BBB, 20 Syawal 1437 = 25 Julai 2016 (Isnin):


Menyebut zuhud para rasul. Tidak bermakna semua rasul dibicarakan dari segi kezuhudan mereka, hanya terdapat sepuluh orang sahaja rasul yang dibicarakan. Antaranya dibicarakan berulang dari aspek berlainan. Sepuluh rasul yang dibicarakan ialah:
Yunus,  Sulaiman, Ayyub, Adam, Nuh
Isa,   Musa,  Daud,  Ibrahim dan Yusuf.
Kita tertanya jua daripada mana Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengambil maklumat tentang mereka, sebenarnya tidak semua bahagian setiap rasul yang biasanya mengambil halaman antara lima halaman lebihkurang ialah tentang kerasulan berkenaan.  Cuma beberapa riwayat tentang kerasulan berkenaan, manakala yang lain tidak berkait dengan rasul berkenaan. Sumbernya adalah biasanya daripada Al-Qur`an atau Hadith atau maklumat-maklumat khusus,  terdapat antara rawi ialah Ka`b al-Ahbar  (m. 32H./652M.) mantan `ulama` besar Yahudi di Yaman dan menganut Islam pada zaman  Sayyidina Abu Bakar. Para sahabat banyak mengambil maklumat lampau darinya. Dari segi rawi dan sanad adalah sebagaimana biasa. Contoh:
1.       Nabi Yunus
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami ayahku, bercakap kepada kami oleh Waki` bercakap kepada kami oleh Sufyan daripada al-Suddi daripada Abi Malik berkata, ``Berada Yunus di dalam perut ikan `al-hut`  selama empat puluh hari.
2.        Nabi Sulaiman
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami oleh ayahku, bercakap kepada kami oleh Waki`, bercakap kepada kami oleh Sufyan daripada al-A`mash daripada Khaithamah berkata, berkata Sulaiman bin Daud a.s. ``Kami melalui ujian hidup, secara lembut dan kerasnya dan kami dapati cukup bagi mendekatiNya.``
3.        Nabi Ayyub
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku,, bercakap kepada kami Yazid, memberitakan kepada kami Hisham daripada al-Hasan berkata, ``Tidaklah tinggal bahagian (tubuh ayub yang berpenyakit kulit), melainkan dua matanya, hati dan lisannya, adalah berbagai-bagai (jenis kuman penyakit) pada tubuhnya. Adalah dikatakan dia tinggal di Kanisah (rumah ibadat) tujuh tahun dan beberapa hari atau dikatakan beberapa bulan.`` Berkata Yazid aku syak dengan maklumat ini !
4.        Nabi Adam
Bercakap kepada kami Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami `Abdul Samad, bercakap kepada kami Abu Hilal, bercakap kepada kami Bakar berkata,
``Tatkala Adam amat ingin tahu tentang zuriatnya, maka dilihat setengahnya melebihi yang lain, maka dia bersabda, Wahai Tuhan, Tidakkah Engkau menyamakan di antara mereka itu ? Maka berfirman (Allah), ``Wahai Adam, Aku suka kalau aku disyukuri.``.
5.        Nabi  Nuh
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami oleh ayahku, bercakap kepada kami oleh `Abdul Rahman daripada Sufyan daripada al-A`mash daripada Mujahid daripada `Ubaid bin `Umair berkata;
``Adalah kaum Nuh memukulnya  hingga dia pengsan, apabila ia pulih, dia berdoa, ``Wahai Tuhanku ampunlah kaumku, kerana mereka tidak mengetahui.``
6.       Nabi `Isa
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami Sayyar, bercakap kepada kami Ja`afar, bercakap kepada kami Malik bin Dinar. Dia berkata,
``Allah mewahyukan kepada `Isa a.s., Wahai `Isa nasihatkanlah kepada dirimu, apabila engkau telah menasihatkan dirimu, maka nasihatkanlah manusia, dan jikalau tidak, malulah dirimu dariKu.``
7.       Nabi Musa
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami `Abdul Razzaq, berkata , aku mendengar Wahab berkata:
``Kata  Nabi Khaidhir kepada Nabi Musa ketika berjumpanya, ``Wahai Musa bin `Amran ! Hentikan mengacah perjalanan ! Jangan berjalan tanpa hajat, jangan ketawa tanpa kehairanan, lazimkan diri di rumah, sesungguhnya engkau berada pada kesilapan.``
Dan bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami Yazid, bercakap kepada kami Al-Jariri daripada `Abdullah bin Shaqiq daripada Ka`b al-Ahbar bahawa Nabi Musa a.s. adalah berkata di dalam do`anya, ``Allahumma lembutkan hatiku dengan bertaubat dan jangan jadikan hatiku keras seperti batu.``
8.       Nabi Daud
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami oleh bapaku, bercakap kepada kami oleh Rauh dan Muhammad bin Ja`afar, bercakap kepada kami oleh `Auf bin Khalid berkata Muhammad, bahawa Khalid bin Thabit al-Rub`iyy berkata, ``Aku dapati pembukaan bagi Kitab Al-Zabur yang dipanggil `Zabur Daud a.s` bahawa  kepala hikmah takutkan Tuhan `Azza wa Jalla.``
9.       Nabi  Ibrahim
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami oleh `Abdul Samad, mengkhabarkan kami oleh Ja`afar, bercakap kepada kami oleh Abu `Imran daripada `Abdullah bin Rabah al-Ansari daripada Ka`b  berkata: ``Bahawa Ibrahim a.s.w. berkata,  Wahai Tuhanku aku berdukacita, aku tidak melihat seorang di muka bumi menyembah Engkau selain dariku, maka Allah `Azza wa Jalla menurunkan kepadanya malaikat-malaikat yang bersolat bersamanya.
10.   Nabi Yusuf
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah, bercakap kepada kami oleh bapaku, mengkhabarkan kami oleh Ismail, memberitakan kami oleh Yunus daripada al-Hasan berkata, ``Bersabda Nabi s.a.w. Allah merahmati Yusuf, jikalau tidak dengan kalimahnya necaya dia tidak tinggal di dalam penjara sepanjang masa tinggalnya, katanya, ingatkan daku di sisi Tuhan, kemudian menangis al-Hasan dan dia berkata, sedang kami apabila berlaku sesuatu cepat takut dan mengadu kepada manusia.``.
Demikian petikan berhubung dengan zuhud para rasul – 10  orang.

Sekian.


No comments:

Post a Comment