July 20, 2016

TOKOH ABU RAYHANAH DAN `UMAR BIN ABDUL AZIZ: JIWA SUFI HAK SEMUA


BBB,  14 Syawal 1437 = 19 Julai 2016-07 (Selasa):
Juz` 7 lanjutan dari Juz` 6 yang membicarakan tentang tokoh, seorang agak kurang dikenali, iaitu Abu Rayhanah  dan seorang begitu terkenal, iaitu  Khalifah `Umar  bin `Abdul Aziz  (99H.-101). Walaupun tempoh pemerintahannya  pendek, tetapi Khalifah  Umar Bin Abdul Aziz meninggalkan kesan yang penting di dalam pemerintahan. Dia adalah bintang cemerlang dalam pemerintahan Kerajaan Umawiyyah, terkenal dengan wara` dan zuhud dia menjalankan pemerintaha secara adil dan ekonomi pada zaman pemerintahannya begitu mantap hingga dikatakan pada zaman pemerintahanya sukar untuk dicari asnaf yang layak menerima  zakat.
Antara perkara yang dibicarakan di bawah Juz`7 ialah:
1)      Abu Rayhanah
2)      `Umar bin Abdul Aziz
3)      Dhikrullah
4)      Kelebihan Dhikrullah `Azza wa Jalla

1)       Abu Rayhanah
Dikatakan ia adalah berada pada  zaman Rasulullah s.a.w dan digambarkan dia berkesempatan di dalam beberapa peristiwa bersama Rasulullah s.a.w.
(876):  Abu Rayhanah disebut sebagai  dari sahabat Rasulullah s.a.w. yang kuat beribadat dan membaca Al-Qur`an. Demikian berkata Ibn al-Mubarak yang mengkhabarkannya oleh Abu Bakar bin Abi Maryam al-Ghassani yang berkata bercakap kepadanya oleh Damrah bin al-Habib bin Suhayb daripada Maula bagi Abi Rayhanah dari pada Abi Rayhanah yang menyebut bahawa ia adalah daripada kalangan sahabat Rasulullah s.a.w.
2)  Umar bin Abdul Aziz
(885):  Berkata Abdullah bin al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Muhammad bin Abi Hamid daripada Ibrahim bin `Ubaid bin Rifa`ah berkata:
``Aku menyaksikan  `Umar bin Abdil `Aziz dan Muhammad bin Qays bercakap, maka aku melihat `Umar menangis hingga berubah bajunya (basah).
(886):  Berkata Abdullah bin al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Harmalah bin `Amran, katanya bercakap kepada kami Sulaiman bin Hamid bahawa `Umar bin Abdul Aziz menulis kepada `Abdul Malik bin `Umar, ya`ni anaknya, bahawasanya tiada seorang daripada manusia untuk mendapat pertunjukan dan  pengislahan yang aku suka  lebih daripada pertunjukan dan pengislahan  kepada engkau tanpa mencuaikan hak kepada semua orang muslimin dan bagi ahli al-`ahd yang berhak mendapat  pembaikan tanpa berlaku ketidakadilan kepada semua.
(887):  Berkata Abdullah bin al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Jarir bin Hazim, katanya bercakap kepada kami Mughirah bin Hakim katanya, berkata kepada saya oleh Fatimah, Aku mendengar `Umar ketika sakitnya yang dia mati dengannya berkata, ``Wahai Tuhanku ringankanlah tanggungan kematianku meskipun sesaat dari hari, berkata (Fatimah) aku kepadanya pada suatu hari, ``Wahai Amirul Mu`minin, Tidakkah Amir al-Mu`minin mau keluar bagi meringankan beban kesakitan, maka kata (Fatimah), maka aku keluar dengannya  ke rumah lain daripada rumah yang dia berada padanya, kata (Fatimah), `Aku mendengar dia mengulang-ngulang membaca ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Itu adalah negeri Akhirat kami jadikannya bagi mereka yang tidak meninggi diri di bumi dan melakukan kerosakan. Ia adalah sebagai balasan bagi mereka yang bertaqwa.`` (Al-Qasas: 83).
Kemudian berikutnya tiada lagi kedengaran bacaannya, Aku mendekati bagi memberi khidmat kepadanya, tetapi dia telah meninggal. Aku meletakkan salah satu tangannya pada pipinya dan yang satu lagi di atas wajahnya.
3.  Dhikrullah
(895):  Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami Habwah bin Sharih berkata, mengkhabarkan kami    Abu  Hani` al-Khaulani bahawa dia mendengar Aba Abdul Rahman al-Habli dan Khalid bin Abi `Amran, kedua-duanya berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Siapa yang mati di atas kebaikan amalannya, maka diharapkan baginya kebaikan dan siapa yang mati di atas kejahatan amalannya, maka adalah ditakuti balasannya, tapi janganlah berputus esa daripadanya (kebaikan).
4.  Kelebihan Dhikrullah `Azza wa Jalla
(956):  Berkata Ibn al-Mubarak, Mengkhabarkan kami Abdul Rahman bin Yazid  daripada Jabir berkata, berkata kepada kami Ismail bin Abdullah daripada Karimah binti al-Hashas al-Mazniyyah bahawasanya ia berkata, berkata kepada kami Abu Hurairah, sedang kami berada di rimah ini, ya`ni Umm al-Darda`, bahawasanya dia mendengar Rasulullah s.a.w.  berathar daripada Tuhannya yang Dia berfirman bermaksud:
``Aku bersama hambaKu selama dia mengingati Daku dan bergerak mengingati Ku dua bibirnya.``

Rumusaan Dan Kesimpulan:
Sebagaimana kebaikan dapat dilakukan oleh sesiapa sahaja, tanpa mengira kedudukan, demikianlah juga dengan jiwa kesufian adalah hak bagi setiap orang Islam. Pada tanggapan biasa bahawa tasawuf selalu dikaitkan dengan orang yang susah, faqir dan miskin yang mendekati Allah, sebenarnya jiwa kesufian menjadi hak bagi semua tanpa mengira kedudukan. Ia boleh berada pada pemerintah yang jiwanya bersih dan tidak melupai Allah dan menjalankan pemerintahan secara adil seperti `Umar  bin Abdul Aziz. Ia boleh berada pada jiwa hartawan, jika kekayaan diusahakan secara betul dan halal dan dengan hartanya dia mendekati Allah dengan membuat kebajikan dengan menderma dan sadaqah. Dia juga mungkin berada pada kalangan tentera yang bekerja dengan ikhlas demi mempertahankan negera dan dia sentiasa mendekati Allah dan berada di dalam berbagai-bagai jiwa, selagi mereka mendekati dan berbakti dan suci jiwanya kerana Allah.

Sekian.                

No comments:

Post a Comment