July 15, 2016

PERSOALAN-PERSOALAN DALAM JUZ` KEDUA


BBB,  09 Syawal 1437 =14  Julai 2016 (Khamis):
Abdullah bin al-Mubarak menyusun di bawah juz` dua daripada 11  juz` kitabnya persoalan-persoalan  bereikut, iaitu:
1)       Ijtihad  di dalam beribadat
2)      Ikhlas dan niyyat
3)      Ta`zim di dalam  menzikirkan Allah
4)      Tafakkur dalam mengiringi janazah
5)      Larangan memanjangkan angan-angan
6)      Mengingati mati
7)      Kegerunan  menghadapi maut dan berpisah dari berbagai jenis ibadat
8)      Iktibar dan tafakkur
9)      Menghendar dari kesilapan dan dosa
10)   Kebaikan keluarga di samping istiqamah seseorang
11)   Kelebihan antara satu dengan lain dibumi
Sebagaimana biasa selepa  s juz` atau bab tidak diberi kata pendahuluan demikianlah dengan juz` dua dan bab-bab di bawahnya, tetapi dapat difahamkan bahawa bab-bab yang terletak di bawah juz 2 ini juga adalah berhubung dengan aspek-aspek tasawuf.  Penulis tidak akan mengambil contoh yang banyak daripada riwayat di bawah bab-bab berkenaan. Cukup dengan mengambil satu contoh bagi menjimatkan ruang. (Tidak diambil pangkal rawi Abu  `Umar bin Hayawiyyah dan Abu Bakar bin al-Warraq yang diriwayatkan dari al-Husayn yang  biasanya  saama setiap awal sanad, sebaliknya terus dari Abdullah al-Mubarak).
1)      Ijtihad di dalam beribadat
(186). Riwayat oleh Ibn al-Mubarak daripada Mu`ammar yang mendengar daripada al-Zuhri bercakap daripada Salim ibn Abdillah daripada Ibn `Umar berkata, ``Bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud: ``Sesungguhnya manusia seperti sekumpulan seratus unta yang tidak didapati padanya bawaan (rahilah).
2)       Ikhlas dan niyyat
(188). Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami Yahya bin Sa`id al-Ansari daripada Muhammad bin Ibrahim al-Taymi daripada `Al-Qamah bin Waqqasa al-Laythi daripada `Umar Ibn al-Khattab berkata, `Bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud,
``Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niyyat, dan bagi seseorang itu menurut apa yang diniyyat. Maka barang siapa adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka adalah hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan sesiapa yang adalah hijrahnya kerana dunia yang dicarinya atau perempuan yang dinikahinya maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahnya.

3)      Ta`zim di dalam menzikirkan Allah
(215) Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami Sufyan bin Jabir daripada `Ata` tentang firman Allah Ta`ala bermaksud: ``Demikianlah (ajaran Allah) dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertaqwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat taqwa hati orang mu`min.` (Al-Hajj: 32) – Maksud tinggalkan maksiat.
4) Tafakkur dalam mengiringi janazah  
(248)  Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami Hammam daripada Qatadah daripada Abi `Isa al-Aswari daripada Abi Sa`id  al-Khudri daripada Nabi s.a.w. Baginda bersabda bermaksud:
``Ziarahlah kamu orang yang sakit, ikutlah janazah, kerana ia mengingatkan kamu kepada akhirat.
5. Larangan memanjangkan angan-angan
(260) Berkata Ibn al-Mubarak, berkata Salih, ya`ni al-Marri, ``Sesungguhnya mengingatkan mati, sekiranya berpisah daripadanya sesaat  merosakkan ke atasku hatiku.``  Berkata Malik. ``Aku tidak lihat seorang lelaki yang nyata dukacitanya daripada mengingatinya.
6.  Mengingati  Mati
(270). Berkata Abdullah bin al-Mubarak, mengkhabarkan kami Malik bin Mughawwal daripada Zubaydi al-Yami berkata, ``Adalah Abdul Rahman bin al-Aswad, apabila bertemu kami dia berkata,``Permudahlah diri kamu untuk menemui Tuhan kamu.
7. Kegerunan menghadapi  maut dan berpisah dari berbagai jenis ibadat
(277)   Berkata Ibn al-Mubarak mengkhabarkan kami Yahya binb Ayyub daripada Abdullah bin Zahrin daripada Sa`ad bi Mas`ud bahawa Abu al-Darda` berkata, ``Kalaulah tidak tiga perkara tidak aku  kasihi untuk hidup bagi satu hari iaitu, kecintaan. untuk berhijrah kepada Allah, sujud pada pertengahan malam dan duduk bermuzakarah tentang kebaikan kalam sebagaimana memilih tamar yang baik.
8)  Tentang Iktibar dan tafakkur
(282). Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Musa bin `Ubaydah  daripada Muhamm,ad bin Ka`b al-Quraziyy berkata, ``Apabila Allah menhendaki bagi seseorang kebaikan, dijadikan kepadanya tiga perkara, faqih tentang agama, zuhud di dunia dan  melihat keaibannya.
9) Menghendari dari kesilapan  dan dosa
(304) Mengkhabarkan kami bahawa Ibn al-Mubarak berkata. ``Sampai kepadaku bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
``Orang mu`min ialah hamba yang berada antara dua ketakutan. Daripada dosa yang telah berlalu dia tidak ketahui apa yang Allah lakukan dengan dosanya,  daripada umur yang berbaki yang dia tidak ketahui apakah yang akan mengenainya daripada kerosakan-kerosakan.
10. Kebaikan keluarga di samping istiqamah seseorang
(326)  Berkata Ibn al-Mubarak mengkhabarkan kami oleh Sufyan  daripada Abi Ishaq daripada `Amir bin Sa`ad daripada Sa`id bin Nimran daripada Abu Bakar al-Siddiq, bahawasanya baginda berkata: ``Dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu.
11.  Kelebihan antara satu dengan lain di bumi
(350). Berkata Ibn al-Mubarak mengkhabarkan kami Burayd bin Abdullah  daripada Abi Burdah daripada datuknya Abi Burdah daripada Abi Musa al-Ash`ari daripada Nabi s.a.w. Baginda bersabda bermaksud: ``Orang mu`min dan mu`min yang lain seperti binaan, mengukuh setengahnya akan setengah dan Rasulullah s.a.w. memasukkan jarinya setengahnya pada setenmgah.``
Sebagai rumusan
1)       Persoalan-persoalan (sebelas  persoalan) adalah berkait dengan tasawuf
2)      Ada  riwayat yang sanadnya  tidak lengkap (9/304)
3)      Terdapat Hadith yang masyhur seperti (2/188) – berhubung dengan niyyat.

Sekian.

1 comment:

 1. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI SOLEH JAFFAR,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR DAN AKHIRNYA AKI SOLEH JAFFAR MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI SOLEH JAFFAR SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI SOLEH JAFFAR …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR: 0853- 7778–3331  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d
  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI SOLEH JAFFAR]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI SOLEH JAFFAR] DI 0853- 7778–3331
  insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]


  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
  SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI SOLEH JAFFAR,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR DAN AKHIRNYA AKI SOLEH JAFFAR MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI SOLEH JAFFAR SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI SOLEH JAFFAR …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR: 0853- 7778–3331  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d
  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI SOLEH JAFFAR]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI SOLEH JAFFAR] DI 0853- 7778–3331 insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]

  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

  ReplyDelete