July 16, 2016

JUZ` TIGA MENGANDUNGI LAPAN BAB - BERSIFAT AKHLAK DAN IBADAT


BBB, 10 Syawal 1437 = 15 Julai 2016 (Juma`at):
Pembicaraan juz` demi  juz` dan kandungan bagi tiap juz` terdiri dari bab-bab bertujuan melihat apakah persoalan yang dibicarakan di dalam juz`-juz` dan bab-bab ini sebagai kitab tasawuf terawal yang sebagaimana telah disebutkan mengambil judul zuhd itu. Bagi juz` tiga ini mengandungi di bawahnya lapan  bab, iaitu:
1)      Duduk dengan orang yang benar dan sebagainya
2)      Menjaga lidah
3)      Tentang tawadhu`
4)      Kelebihan berjalan untuk bersolat. Duduk di masjid dan lainnya
5)      Tentang tawakkal
6)      Berita gembira bagi mu`min ketika datang ajal kematian
7)      Kejinya riya` dan `ujub dan sebagainya
8)      Taubat Daud dan dhikir para anbiya`

1)      Duduk dengan orang yang benar
(353): Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Sufyan berkata, telah berkata seorang lelaki dari kalangan al-Ansar, ``Sebaik-baik manusia  bagiku menurut kadar taqwa mereka. Ketahuilah pembacaan selayaknya membawa kepada zuhud, meningkatkan ketaatan, memayahkan dari melakukan maksiat, gemar bersifat malu sebagaimana disukainya yang bakal menempuh kematian.
2)  Menjaga lidah
(368): Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh  Mu`ammar daripada al-Zuhri daripada Abdul Rahman bin Abi Salamah dari Abu Hurairah daripada  Nabi s.aw. bersabda bermaksud:
``Siapa yang adalah beriman dengan Allah dan Hari Kiamat, maka janganlah dia menyakiti jirannya, siapa adalah beriman dengan Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, dan siapa adalah beriman dengan Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia bercakap perkara yang baik, atau hendaklah dia diam.``
3.  Tentang tawadhu`
(393):  Berkata Ibn al-Mubarak mengkhabarkan kami oleh Mus`ir bin Kaddam daripada Sa`id bin Abi Burdah daripada al-Aswad bin  Abi Yazid daripada A`ishah r.`anha berkata:
``Sesungguhnya kamu selagi akan lupa bahawa seafdhal ibadah disertai sifat tawadhu`.``
4. Kelebihan berjalan untuk bersolat, duduk di masjid dan lain-lain
(403):   Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami oleh Mu`ammar daripada Hammam bin Munabbih daripada Abi Hurairah daripada Nabi s.a.w. bersabda bermaksud:
``Kalimah tayyibah adalah sadaqah dan setiap langkah engkau melangkahinya untuk bersolat adalah sadaqah.``
5.  Tentang tawakkal
(437): Berkata Ibn al-Mubarak  daripada Mu`ammar, bahawa al-Nakha`i   menangis ketika hampir mati.  Maka dikatakan kepadanya, ``Apa yang menyebabkan engkau menangis ?` Katanya. ``Aku menunggu dari Allah perutusan yang memberitahuku sama ada berita gembira ke syurga atau ke neraka.
6. Berita gembira bagi mu`min ketika datang ajal kematian
(441):  Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami Sufyan dia berkata, berkata Abdullah bin `Abbas,
``Apabila kamu melihat seseorang hampir mati, beritahunya berita gembira bakal menemui Tuhannya – sebagai baik sangka dengannya, dan apabila dia masih hidup, maka kamu takutkannya dengan Tuhannya `Azza wa Jalla.``
7. Kejinya   riya`, `ujub dan sebagainya
(464):  Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami Malik bin Anas daripada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi  Sa`sa`ah, bahawasanya dia mendengar Sa`id bin Yasar Aba al-Hubbab berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Siapa dikehendaki Allah baginya kebaikan dia menepati dengan kebaikan itu.``
8. Taubat Daud dan dhikir para anbiya`
(475): Berkata Ibn al-Mubarak, mengkhabarkan kami Hammad bin Salamah daripada `Ata` bin al-Sa`ib daripada Abi Abdillah al-Jadali berkata, ``Dia tidak mengangkat kepalanya ke langit hingga mati kerana malu daripada Tuhannya `Azza wa Jalla, ya`ni Daud s.a.w.``
Rumusan Dan Kesimpulan:
1)       Juz` tiga dan bab-bab di bawahnya benar-benar membawa contoh tema ketasawufan
2)      Kandungan  membawa nilai-nilai akhlak sebagai model tasawuf (akhlak) Sunni
3)      Persoalan dikukuhkan dengan aspek-aspek ibadat
4)      Akhlak dan ibadat sesuatu yang bersifat integral di dalam tasawuf Sunni
5)      Hadith dan gaya Hadith memperkukuhkan bahan dan pembicaraan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment