July 3, 2016

TURATH PERSURATAN TASAWUF PERINGKAT AWAL


BBB,  27 Ramadhan 1437 =  02  Julai  2016 (Sabtu):


Kita telah membicarakan tentang pertunbuhan keilmuan  tasawuf dan cuba melihatnya  sejak pada peringkat awal sebagai satu ilmu `Tasawuf`. Ianya adalah sebagaimana keilmuan yang lain contoh akidah dan fiqh. Sebagaimana keilmuan-keilmuan tersebut berasal dari Al-Qur`an, baik dari segi istilah apalagi dari segi kandungan persoalan, demikian juga dengan `Tasawuf` unsurnya terdapat di dalam Al-Qur`an – dan juga Hadith Nabi, tetapi untuk kelahiran dari segi istilah, lebih-lebih lagi dari segi pendekatan mengambil masa. Dari segi fiqh misalnya dengan kelahiran Imam Malik dengan kitab al-Muwatta` dari segi fiqh, manakala dalam bidang akidah dengan kelahiran Ash`ari yang antara kitabnya,  Maqalat al-Ash`ariyyin.
Keadaan yang sama berlaku bagi pertumbuhan keilmuan tasawuf. Pertumbuhannya agak sederhana lambatnya, bermula pencarian terhadap kewujudan istilah tasawuf itu pada peringkat permulaan yang ketara terawal dikaitkan dengan Hasan Basar (m. 110H.)  dan juga Abu Hashim al-Sufi (m. 150H.), maka diambil kesimpulan bahawa istilaha tasawuf lahir pada  awal abad ke 2H.  atau paling lewat pada pertengahannya.  Kemudian diikuti dengan pencarian kelahiran definisi tasawuf itu sendiri yang berlaku pada akhir abad ke 2H. atau selepasnya.
Sesungguhnya pendapat-pendapat mengenai tasawuf itu dilahirkan oleh berbagai-bagai  tokoh sufi. Antara seorang sufi dengan yang lain berlainan bergantung kepada sudut pandangan, keadaan semasa dan tumpuan yang diberikan. Kadang-kadang seorang sufi memberi pandangan yang berlainan bila berada pada situasi berlainan. Pendapat-pendapat sufi atau pengkaji tasawuf pada peringkat permulaan biasanya diwarisi berdasrkan riwayat yang dicatat oleh perawi-perawi sebagaimana gaya riwayat Hadith.
Walau bagaimana pengukuhan  dari segi pendapat seharusnya bersifat penulisan oleh seorang sufi atau yang mengarang berkenaan tasawuf berkenaan. Sesungguhnya karangan bersifat kitab atau buku amat penting sebagai bukti tertulis yang dapat dijadikan hujah, bukan sahaja dari segi tarikh penghasilan kitab, tetapi ialah dari segi kandungan kitab yang bersifat tasawuf berkenaan. Sebagaimana telah diperkatakan bahawa istilah tasawuf bukan istilah terawal yang membawa  ciri-ciri ketasawufan, sebaliknya  pada peringkat awal istlah `Zuhud`  adalah istilah popular terkenal sebagai  pembawa maksud kandungan tasawuf. Istilah  zuhud sebenarnya istilah yang terdapat di dalam Al-Qur`an (Yusuf: 20) disamping terdapat di dalam Hadith-Hadith sebagaimana telah diperkatakan. (Zuhudlah engkau  di dunia engkau dikasihi Allah dan zuhudlah daripada apa yang ada pada tangan manusia nescaya engkau dikasihi mereka –Maksud Hadith- riwayat Ibn Majah) dan Hadith-Hadith  yang  lain.
Sebenarnya, walaupun sesudah istilah tasawuf dipopularkan, maka didapati bahawa penulisan-penulisan yang lebih awal, masih mengambil istilah zuhud sebagai tajuk bagi tulisan atau kitab-kitab penulisan mereka.  Bahkan kitab tasawuf dijangka terawal adakah juga mengambil judul zuhud.
Kitab di maksudkan ialah  `Kitab al-Zuhdi wa al-Raqa`iq`  yang dihasilkan oleh  Al-Imam Shaykh al-Islam Abdullah bin al-Mubarak al-Maruzi (m. 181H.) Ini bererti terhasilnya karangan ini dalam tempoh lahirnya definisi-definisi tasawuf. Penekanan pada aspek zuhud membayangkan bahawa keilmuan tasawuf adalah menekankan pada aspek dalaman yang membawa kesan pada pembawaan diri secara tasawuf. Zuhud adalah pembawaan termanifestasi pada luaran dan pembawaan sebagai pancaran dalaman yang pada peringkat awal ini belum lagi ditekan pada aspek hati sebagaimana menjadi pendekatan popular kemudiannya membicarakan aspek hati, khususnya oleh al-Imam al-Ghazali.
Di dalam kitab `Al-Zuhdi wa al-Raqa`iq`  juga diterangkan betapa popularnya istilah zuhd, sehingga terdapat pada zaman permulaan  (abad 2 & 3H.)  tidak kurang daripada  17 judul karangan tasawuf yang mengambil judul al-zuhd  (tidak diberi judul lengkap)  yang pengarangnya, iaitu:
1)       `Amran al-Musili (m. 185H.)
2)      Al-Hafiz Muhammad bi Fudail bin Ghazwan al-Kufi (m. 195H.)
3)      Imam al-Waqi` al-Jarrah guru Imam Ahmad bin Hanbal (m. 197H.)
4)      Al-Hafiz Asad bin Musa terkenal dengan Asad al-Sunnah (m.212H.)
5)      Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (m. 241H.).
6)      Al-Hafiz al-Zahid Hannad bin al-Sarri sahabat Waki` (m. 243H.)
7)      Ahmad bin Harb bin Abdullah al-Zahid (m. 234H.)
8)       Imam Abu Daud Sulaiman al-Ash  al-Sijistani (m. 275H.)
9)      Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin `Abid (m. 281H.)
10)   Al-Hafiz al`Alim Ibrahim bin al-Junayd (m. 260H.)
11)   Al-Hafiz al-Qadhi Abu Ahmad  muhammad bin Ahmad al-Asal al-Asbahani (m. 249H.)
12)   Muhammad bin Hussain  Abu Bakar  al-Ajra (m. 360H.)
13)    Al-Hafiz al-Mufid Abu Hafs `Umar bin Ahmad (m. 385H.)
14)   Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi (m. 458H.)
15)   Al-Imam Abu al-Qasim Khalaf bin al-Qasim al-Andalusi (m. 393H.)
16)   Al-Faqih Abu Ahmad  Muhammad bin  Ahmad bin Shu`ayb al-Shu`bi al-Nisaburi (m. 357H.)
17)   Al-Hafiz al`Allamah `Abd al-Haqq bin Abdul Rahman al-Ishbili (m. 581H.).
(Abdullah al-Mubarak. Kitab al-Zuhd wa al-Raqa`iq,  tt. 14-16).
Demikianlah popularnya tajuk Al-Zuhd yang menjadi judul karangan-karangan mereka.
Berkata Ibn Qudamah tujuh perkara yang menjadi kemegahan bagi manusia dan perlu dikawal  dengan zuhud supaya tidak menjadi diri bermegah  dan merosakkan, iaitu:
1)       Zuhud Dan Mengawal Makan Minum
Makan minum  yang melimpah ruah seperti yang berlaku pada bulan Ramadhan, sepatutnya dikawal supaya tidak berlaku pembaziran dan jika berlaku lebihan patut disedekahkan. Berlebihan makan minum bukan saja membazir, tetapi menyebabkan banyak penyakit.
2)      Zuhud Dari Segi Pakaian
Kadang-kadang pakaian bukan untuk menutup aurat, tetapi lebih kepada hendak menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah dengan  fesyen dan kemahalan harga. Wajar jika ada kelebihan disedekahkan kepada anak yatim, ibu tunggal dan mereka yang memerlukan.
3)       Zuhud Dengan Tempat Tinggal
Rumah sewajarnya cukup dengan keperluan penggunaan. Rumah menjadi bahan kemegahan, dengan bangunan besar, berada pada tempat strtegik dan menarik. Menjadi kawasan larangan. Jurang perbezaan status dari orang awam.
4)      Zuhud Dengan Peralatan
Menunjuk-nunjuk misalnya dengan kenderaan besar tanpa memikir ianya kadang-kadang mengundang bahaya dari pihak penjenayah dan mereka yang dengki
5)       Zuhud Dari Segi Majlis
Mengadakan majlis mewah seperti perkahwinan dengan peruntukan yang besar, lebih bersifat megah dari melaksanakan tuntutan agama. Kadang-kadang menjadi beban hutang.
6)      Zuhud Dari Segi Harta
Adalah tidak dilarang dari pemilikan harta, tapi harus sederhana dan tidak bersifat menunjuk-nunjuk yang mengundang penjahat mengambil kesempatan dan mengundang jenayah dan kemalangan.
7)      Zuhud Dengan Pangkat Kedudukan
Sewajarnya pangkit sebagai pengiktirafan dan bukan sebagai kemegahan yang mewujudkan jurang dengan  masayrakat awam.
(Abdullah al-Mubarak: 10).
Demikian  Abdullah al-Mubarak menampilkan pendapat Ibn Qudamah yang sebenarnya jika dapat dikawal diri dengan kezuhudan dan kesyukuran  lebih selamat dan lebih menjamin kebahagiaan.

Sekian.


1 comment:

 1. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI SOLEH JAFFAR,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR DAN AKHIRNYA AKI SOLEH JAFFAR MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI SOLEH JAFFAR SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI SOLEH JAFFAR …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR: 0853- 7778–3331  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d
  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI SOLEH JAFFAR]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI SOLEH JAFFAR] DI 0853- 7778–3331
  insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]


  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
  SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI SOLEH JAFFAR,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR DAN AKHIRNYA AKI SOLEH JAFFAR MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI SOLEH JAFFAR SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI SOLEH JAFFAR …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SOLEH JAFFAR: 0853- 7778–3331  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d
  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI SOLEH JAFFAR]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI SOLEH JAFFAR] DI 0853- 7778–3331 insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]

  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

  ReplyDelete