August 11, 2016

AL-MUHASIBI: PENDEKATAN BICARA SOAL AKHLAK DAN HATI


BBB, 07 Dzul Qaedah 1437 =  10 Ogos 2016 (Rabu):
Selepas dari pada Al-Imam Ahmad bin Hanbal membicarakan aspek tasawuf dengan penekanan kepada  ciri utama tasawuf, iaitu zuhud dan wara`, maka adalah dilihat perkembangan selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersurat ialah mulai lahir percubaan permulaan ke arah membina  bahawa tasawuf tidak lain dari penekanan dari aspek keakhlakan.  Penyusunan mula dilakukan oleh Al-Muhasibi. Nama  sebenar Al-Muhasibi  ialah Al-Harith bin Al-Asad al-Muhasibi dengan kunyah panggilan ialah Abu Abdullah al-Muhasibi  (m. 243H.). Dibesar dan mendapat pendidikan permulaan di Kota Basrah sebuah bandar dan pusat keilmuan padsa zaman Kerajaan `Abbasiyyah di samping Kupah juga salah sebuah bandar dan pusat keilmuan. Selepas itu ia menetap di Baghdad kota pemerintahan dan juga pusat keilmuan. Dia mendalam berbagai bidang, khususnya keilmuan tasawuf.
Dia adalah dari keluarga berada. Pada masa ayahnya meninggal, ayahnya meninggalkan sejumlah kewangan yang banyak. Iaitu 70 ribu dirham, tetapi kerana jiwa tasawufnya, dikatakan Al-Muhasibi tidak mau mewarisi harta bapanya, kerana bapanya adalah penganut Qadariyyah-Mu`tazilah. Sedangkan Al-Muhasibi adalah pendukung aliran Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Ini juga mencerminkan kezuhudan dan kewarakan Al-Muhasibi yang mementingkan kebersihan  harta dan lebih-lebih lagi akidah  dan jiwa.
Ini bermakna zaman Al-Muhasibi adalah zaman masih berlaku lagi pertikaian intelektual antara Mu`tazilah-Qadariyyah  Ahlu  al-Sunnah dan aliran-aliran yang lain.
Al-Muhasibi mendalami di dalam bidang Hadith, fiqh, al-kalam dan lebih khusus di dalam bidang tasawuf. Di dalam bidang al-kalam beliau adalah pendukung mazhab Salaf sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam bidang tasawuf menurut Dr. Abdul Halim Mahmud, Pernah menjawat sebagai Rektor Universiti Al-Azhar dan mendalami bidang tasawuf dan banyak memberi kata pengantar kepada  kitab-kitab tasawuf termasuk kitab-kitab yang dihasilklan  oleh Al-Muhasibi. Menurut beliau Al-Muhasibi menghasilkan kitab-kitab tasawuf berikut:
1)      Al-Ri`ayat  Li  Huquq Allah
2)      A`mal al-Qulub wa al-Jawarih
3)      Kitab Adab al-Nufus
4)      Kitab al-Masa`il fi al-Zuhd
5)      Fasl Min Kitab al-`Azamah
6)      Kitab fi al-Muraqabah
7)      Ahkam al-Taubah
8)      Kitab al-Sabr wa al-Redha
9)      Kitab  al-`Ilm
(Hanya  sebahagian daripada kitab-kitab di atas diterbitkan).
Dengan melihat kepada judul-judul karangan-karangan al-Muhasibi sudah mencerminlkan persoalan-persoalan ketasawufan yang dibawa. Misalnya beliau turut membicarakan persoalan zuhud sebagaimana yang telah dibicarakan oleh Abdullah bin al-Mubarak dan juga oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkesempatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal.  (Menurut Dr. `Abdul Halim Mahmud, Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak menyenangi dengan turutnya Al-Muhasibi membicarakan persoalan Ilmu al-Kalam yang rancak dibicarakan oleh Mu`tazilah dan Ahlu al-Sunnah pada masa itu).
Selain daripada membicarakan soal zuhud  Al-Muhasibi menambah dan memperluaskan persoalan ketasawufan kepada membicarakan persoalan taubah dan muraqabah. Taubah adalah tahap awal bagi pembersihan jiwa  sufi dan pra-syarat kepada bertasawuf. Demikian juga persoalan al-Muhasabah. Kedua-duanya adalah merupakan tariq yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala dan merupakan maqamat qalbiyyah  yang antaranya taubat, nuhasabah, khauf, raja` dan muraqabah.
Al-Muhasibi juga membicarakan persoalan sabar dan redha juga ikhlas adalah juga maqam-maqam yang dilalui di dalam perjalanan kerohanian sufi. Persoalan-persoalan di atas memperlihatkan antara tasawuf dan akhlak mempunyai hubungan yang rapat, bahkan dapat dikatakan bahawa tasawuf dari satu segi ialah pembinaan nilai dak akhlak yang menjadi sebahagian daripada ciri-ciri tasawuf. Al-Muhasibi  juga  menulis  tentang Adab  dan Diri.
Antara kitab terpenting dan terbesar yang dihasilkan oleh Al-Muhasibi, ialah Kitab Al-Ri`ayat li Huquq Allah. Bermaksud Menjaga Hak-Hak Allah. Judul dan kandungan buku ini adalah diambil dari antara maksud Hadith Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abu `Abdullah al-Nu`man bin Bashir – antara maksud di dalam Hadith tersebut bahawa tiap kita adalah penjaga yang perlu mengawasi diri yang dijaga. Penjagaan hak-hak Allah melibatkan penjagaan hak-hak manusia dan melibatkan nilai-nilai keakhlakan. Maksud di sini bahawa judul kitab Al-Ri`ayat li Huquq Allah adalah diambil dari maksud sabda Nabi Muhammad s.a.w.
Al-Muhasibi membicarakan persoalan yang lebih halus berkenaan tasawuf ialah perkara-perkara yang berhubung dengan hati dengan kitabnya yang berjudul A`amal al-Qulub  wa al-Jawarih Bermaksud, Amalan-amalan yang melibatkan hati dan anggota. Persoalan hati adalah persoalan yang penting di dalam tasawuf, bahkan ianya merupakan aspek utama di dalam pendekatan dan pembicaraan ilmu tasawuf Al-Ghazali.
Seterusnya  perkataan  `Al-Muhasibi` yang menjadi nama dan gelaran bagi  Al-Muhasibi adalah mencerminkan sifat dan pembawaan Al-Muhasibi yang sentiasa bermuhasabah diri. Muhasabah adalah ciri  yang seharusnya berterusan ada pada diri seorang sufi yang sentiasa sedar, menilai dan menghisabkan diri dan sentiasa berawas agar tidak terbawa kepada kesalahan dan memastikan diri di atas sirat yang betul di dalam perjalanan menuju Allah.
Sesungguhnya  dengan pendekatan dan keilmuan serta penghasilan penulisan-penulisannya Al-Muhasibi membuka ruang dan poendekatan yang lebih jelas dan luas di dalam keilmuan tasawuf. Al-Muhasibi mengambil akhlak sebagai pendekatan tasawuf dan hati sebagai tapak utama di dalam pembicaraan  tasawuf
Sesungguhnya Al-Muhasibi membuka ruang kepada perluasan keilmuan tasawuf yang kelak lebih diperluaskan oleh Al-Ghazali dengan tasawuf yang berasakan akhlak dan Hati  dalam  membina peribadi.

Sekian.

1 comment:

 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya IBU LILIS SUSANTI di jawa timur ingin menceritakan kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling susah kampungku,buat makan aja harus ngutan dulu ama tetangga itupun kalau ada yg mau ngasi,semakin saya berusaha semakin susah juga dapat pekerjaan dan selama saya ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yang benci ama saya dan cuma dianggap orang rendah,miskin,tidak punya apa-apa. Maka dari itu saya akhirnya bertekat untuk pergi mencari dukun yang bisa merubah nasib saya disuatu hari saya bertemu sama orang yang pernah dibantu ama AKI ALIH dan dia memberikan nomer AKI ALIH,dia juga bilan kepada saya kalau AKI ALIH bisa membantu orang yang lagi kesusahan,dan saya tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI ALIH dengan senan hati AKI ALIH ingin membantu saya dengan jalan togel,dan alhamdulillah saya sudah menang togel yang ke5 kalinya.setelah keberhasilan ini rencana saya ama keluarga ingin buka usaha demi untu kebutuhan keluarga yang tercinta sekali lagi makasih ya aki atas bantuanya jasa aki tidak akan perna saya lupakan.bagi teman-teman diluar sana yang ingin seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH di 082==313==669==888
  atau silahkan dan saya sangat bersyukur kepada allah swt karna melalui bantuan AKI ALIH kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tidak akan datan untuk yg kedua kalinya.


  KLIK DISINI ANGKA TOGEL JITU 2D 3D 4D 5D 6D


  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل  Sebelumnya perkenalkan nama saya IBU LILIS SUSANTI di jawa timur ingin menceritakan kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling susah kampungku,buat makan aja harus ngutan dulu ama tetangga itupun kalau ada yg mau ngasi,semakin saya berusaha semakin susah juga dapat pekerjaan dan selama saya ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yang benci ama saya dan cuma dianggap orang rendah,miskin,tidak punya apa-apa. Maka dari itu saya akhirnya bertekat untuk pergi mencari dukun yang bisa merubah nasib saya disuatu hari saya bertemu sama orang yang pernah dibantu ama AKI ALIH dan dia memberikan nomer AKI ALIH,dia juga bilan kepada saya kalau AKI ALIH bisa membantu orang yang lagi kesusahan,dan saya tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI ALIH dengan senan hati AKI ALIH ingin membantu saya dengan jalan togel,dan alhamdulillah saya sudah menang togel yang ke5 kalinya.setelah keberhasilan ini rencana saya ama keluarga ingin buka usaha demi untu kebutuhan keluarga yang tercinta sekali lagi makasih ya aki atas bantuanya jasa aki tidak akan perna saya lupakan.bagi teman-teman diluar sana yang ingin seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH di ---> 082==313==669==888
  ---> atau silahkan dan saya sangat bersyukur kepada allah swt karna melalui bantuan AKI ALIH kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tidak akan datan untuk yg kedua kalinya.


  KLIK DISINI ANGKA TOGEL JITU 2D 3D 4D 5D 6D  ReplyDelete