August 17, 2016

KONSEP MA`RIFAT DALAM MENJAGA HUQUQ ALLAH


BBB,  13 Zulkaedah 1437  =   16  Ogos  2016 (Selasaa):
Satu konsep yang popular digunakan di dalam tasawuf ialah  istilah yang dinamakan `Ma`rifat`. Ma`rifat dari segi bahasa adalah bermakna tahu (`alima), tetapi ada perbezaan antara ``alima` yang memaksudkan kepada tahu yang melibatkan ilmu dan tahu umum, tetapi tahu (ma`rifat) adalah berkait dengan keilmuan yang bersifat rohani dan bersifat subjektif, ghaib dan juga intuitif.
Dari segi istilah `Ma`rifat`  ialah puncak pencapaian  bagi setengah pendekatan, terutama bagi pendekatan tariqat, ianya puncak perjalanan kualiti rohani yang bermula dari shari`at, tariqat, hakikat dan ma`rifat.
Banyak takrifan tentang ma`rifat ini. Misalnya di dalam kitab  Al-Luma` oleh Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi (m. 378H.) tercatat:
``Ditanya  Abu Sa`id al-Kharraz r.h.a tentang ma`rifat``,  katanya,
``Ma`rifat datang atas dua wajah, satu wajah adalah bersifat kurnia langsung dari Allah  dan satu wajah lagi ialah dengan kesungguhan usaha dari hamba.``
Dan disoal Abu Turab al-Nakhshabi  r.h.a. tentang orang yang bersifat `arif, maka katanya, ``Dia ialah yang tidak mengkeruhinya  oleh sesuatu dan  bersih dengannya tiap-tiap sesuatu.``
Manakala Ahmad bin `Ata`r.h.a.  berkata, ``Ma`rifat ada dua, Ma`rifat Haqq dan Ma`rifat Haqiqat.
Adapun  Ma`rifat Haqq, ialah ma`rifat tentang ketunggalan Allah yang nyata dengan keagungan nama dan sifat. Dan Ma`rifat Haqiqat, bahawa tiada jalan kepadaNya yang tertegah dengan sifat SamadaniyyahNya dan Tahqiq RububiyyahNya,  sebagaimana firmanNya  (wala yuhituna bihi `ilma , Taha: 110) bermaksud: `Tidak meliputinya keilmuan`.
Ditanya Shibli tentang  permulaan ma`rifat dan pengakhiran serta alamatnya.
Katanya, ``Permulaannya ma`rifat dan pengakhiran ialah pentauhidan. Adapun alamatnya ialah melihat diri dalam genggaman Allah, berlaku ke atas dirinya larian qudratNya. Dan tanda alamatnya juga ialah timbul mahabbah, kerana siapa mengenaliNya mencintaiNya.``
Di bawah Kitab Al-Ri`ayah terdapat bab-bab yang menggunakan istilah ma`rifat seperti:
1)       Bab Ma`rifat Zikir Dengan Ma`rifat ahwalnya
2)      Bab Ma`rifat Bila Hamba Merasa Gerun Kepada Allah Ta`ala dan Berhajat KepadaNya
3)      Ma`rifat Perkembalian Kepada Allah Dan Tawakkal KepadaNya
4)      Ma`rifat Ingatan dan Kesedaran
5)      Bab Perkara Yang Wajib dan Lazim bagi Hati Ketika Mengenal Nafs
6)      Bab  Ma`rifat Adakah Diberi Ingatan dan Kepentingan Masa Hadapan
7)      Bab Penetapan Dan Bilakah Berlaku
8)      Ma`rifat Hak-Hak Allah dan Sebab-Sebabnya
9)      Bab Mengenal Tuntutan Nawafil
10)   Bab Ma`rifat Apa Yang Mendedahkan  Hamba  Dengan Kekejian
11)   Bab Ma`rifat membezakan Anatara Dua Kelebihan
12)   Bab Apa Yang Menggoncangkan Oleh Ketakutan Pada Maut dan Ujiannya
Dari pemerhatian yang dibuat bahawa Al-Muhasibi dengan sedar menggunakan istilah `Ma`rifat` sebagai merujuk kepada persoalan-persoalan yang berkait dengan kerohanian dan tidak menggunakan istilah `Ilm`. Sebagai contoh:
·          Ma`rifat Bila Hamba Merasa Gerun Dengan  Allah:
Kata Muhasibi, ``Apabila berazam hamba untuk mendirikan kewajipan terhadap hak-hak Allah selepas  ma`rifat dengaNya, maka dia menundukkan seteru dan nafsunya. Dia menentang keduanya dengan akal dan kekuatannya dan dia bertawakkal dengan azamnya.
·         Ma`rifat Hak-Hak Allah dan Sebab-Sebabnya
Kata Al-Muhasibi, ``Dan tidak dapat tidak bagi makhluk semuanya  mengenali (Ma`rifat) hak-hak Allah `Azza wa Jalla dengan sebab-sebabnya, waktu-waktu, illah-`illah  kehendakNya dan kewajipannya.`` Sebagai contoh kewajipan menunaikan solat, sebab bagi melahirkan kepatuhan dengan mengetahui waktu-waktu dan mengetahui semua perkara yang berhubung dengan solat.
·          Mengenal Perkara-Perkara Mendedahkan Hamba Dengan  Kekejian
Berkata  Al-Muhasibi, ``Yang mendedahkan seorang hamba kepada kekejian ialah kerana kejahilan. Dia perlu menunaikan perkara yang fadhu dan menjauhkan yang haram. Dia perlu menjauhkan perkara yang tidak memberi faedah kepadanya bagi kebaikan masa hadapannya. Dia perlu bersahabat dengan rakan-rakan yang berpengetahuan dan sama ke masjid (menunaikan ibadah dan belajar)
Demikianlah tiga contoh penggunaan istilah `Ma`rifat`  bagi  bab-bab menurut persoalan-persoalan yang dibicarakan. Apa yang dapat difahami bahawa penggunaan istilah `ma`rifat` adalah bagi maksud mengetahui, bukan bagi konsep yang mempunyai rangka pendekatan kerohanian khusus sebagaimana dibicarakan pada peringkat permulaan.
Juga adalah didapati tujuan bagi pembicaraan persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan `ma`rifat` adalah bersifat menyedarkan, terutama kewajipan-kewajipan yang berkait dengan `Ri`ayah Li Huquq Allah`,  namun dapat dirasakan persoalan-persoalan  tidaklah tersusun dengan kemas. Perlu diingat apa yang dibicarakan merupakan catatan dan sebahagiannya adalah merupakan pertanyaan yang dikemukakan kepada Al-Muhasibi dan ianya merupakan jawapan yang  antaranya mungkin bersifat spontan
Apa yang lebih penting bahawa dari kandunmgan dapat dikenalpasti penggunaan istilah-istilah dan konsep-konsep yang kelak digunakan oleh mereka yang datang kemnudian dan dapat membina pendekatan yang lebih konkrit. Sebagai contoh jelas yang dikenalpasti Al-Muhasibi antara pelopor menggunakan pendekatan akhlak di dalam membicarakan persoalan tasawuf, khususnya Menjaga dan meraikan hak-hak Allah. Ianya adalah menjadi pendekatan utama di dalam Al-Ri`ayah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment