August 6, 2016

JUZ` DUA - ANTARANYA MASALAH LELAKI MENGUBATI PEREMPUAN AJNABI


BBB, 02 Zulkaedah 1437 = 05 Ogos 2016 (Juma`at):

Juz` dua merupakan penerusan dengan berbagai persoalan.  Ada persoalan-persoalan yang sensitif dan menarik yang menjadi bahan perbincangan. Khususnya yang berkait dengan kepentingan perubatan.
Tentang juz` 2 diriwayatkan:
Mengkhabarkan kami oleh al-Hafiz Abu Muhammad `Abdul Ghani bin `Abdul Wahid bin `Ali bin Surur al-Maqdisi berkata, mengkhabarkan kami oleh Abu Bakar Ahmad bin Ja`afar bin Muhammad bin Salam dengan apa yang dibacakan kepadanya dan aku mendengar, dan aku membacanya pada tahun 363H. dengan bacaan Ibn al-Furat Abi al-Hasan, dia berkata mengkhabarkan kami Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin `Abd al-Khaliq al-Warraq yang menerima ijazah, berkata bercakap kepada kami oleh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad  al-Mazuri r.h.t.
Perkara yang dibaca, didengari dan dipelajari antaranya:
a)      Ialah mengurangkan makan bagi mengawal hawa nafsu (bab 50). Antara riwayat secara pilihan:
Daripada al-Nu`man bin Bashir berkata, ``Aku mendengar `Umar ibn al-Khattab, dia menyebut apa yang menjadi musibat bagi manusia di dunia (makanan) , maka dia berkata, ``Sesungguhnya aku melihat Nabi Kamu s.a.w. cenderung makan apa yang didapati dari jenis-jenis  buah khurma yang memenuhi perut Baginda dengannya.
b)      Berlaku Pandangan Secara mengejut (Bab 59):
Aku berkata kepada Abi `Abdillah, seorang lelaki yang bertaubat berkata, ``Kalau dipukul belakangku dengan cemeti, nescaya aku tidak masuk kepada maksiat, tetapi bahawasanya dia tidak memelihara pandangannya. Dia berkata bagaimana untuk bertaubat dengan perkara ini.
Berkata Jarir, ``Aku bertanya Nabi s.a.w. berkenaan pandangan mengejut (spontan), maka Baginda menyuruh aku memalingkan pandangan. (Dikeluarkan oleh Muslim di dalam Kitab al-Adab).
Aku berkata kepada Abi `Abdillah, ``Seorang lelaki memandang kepada seorang permaisura ! Begitu dia bimbangkan fitnah, dia tidak melihat, berapa penglihatan yang jatuh ke hatinya yang berbolak ?
Sesungguhnya disoal Nabi s.a.w. tentang penglihatan spontan, maka Baginda bersabda, ``Alihlah pandangan engkau. Allah Ta`ala berfirman  ( Dia mengetahui tentang khianat mata)  - (Ghafir: 19).
Aku mendengar Aba `Abdilah berkata tentang (Allah mengetahui tentang khianat mata).  Katanya  seorang lelaki yang berada di tengah kaumnya, maka melalui di hadapannya  serang perempuan, matanya meleret kepadanya dan Abu `Abdullah menerangkan.
Katanya, Memberitahu kami oleh al-A`mash daripada Ibrahim berkata, Adalah Al-Rabi` bin al-Khaitham menziarah `Alqamah, adalah  dia berada  dalam jamaah yang dalam perjalanan ke masjid, maka masuk ke dalam masjid perempuan, maka tidak memaling kepada mereka oleh al-Rabi` hinggalah mereka keluar.
c)       Bab Perempuan Sakit Diubati Lelaki dan Khadam Yang Melihat Rambut Tuan Perempuannya (bab 60)
Daripada Thabit bin Dharwah berkata, ``Aku keluar, tiba-tiba  ada seorang perempuan bersama kami yang patah pehanya, maka aku tidak membelatnya (membalutnya), kata lelaki itu aku berjumpa dengan Jabir bin Zaid, maka aku menyebut perkara tersebut kepadanya, maka katanya, ``Tidak patut engkau tidak memberi pertolongan, bahawa dalam keadaan mencemaskan, sesungguhnya kalau engkat membalut sakit patahnya, engkau mendapat pahala..
Memberitakan kami oleh Sa`id daripada Thabit bin Dharwah daripada Sa`id bin Jubair berkata, ``Sampai kepadaku engkau didatangkan dengan seorang perempuan yang patah, maka engkau tidak memberi bantuan kepadanya, aku cadang diberi rawatan, tidak mengapa dengannya.
Daripada Hisham bin `Urwah bahawa dua saudara perempuan bagi `Urwah, mengadu  yang tengkuk salah seorang daripadanya luka, atau sakit, maka dipanggil `Urwah bagi mengubatinya
Kataku kepada Abi `Abdillah, seorang khadam khas melihat kepada rambut tuan perempuannya, bagaimana ? Aku tidak kata bagi Abi `Abdillah, Berlaku patah bagi seorang perempuan, adakah wajar dia mebelat tangannya ? Dia berkata, ``Ini dalam keadaan dharurah. Dia tidak melihatnya sengaja. Aku kata kepada Abi `Abdillah, membelat tanpa rasa salah. Kalau perlu terpaksa membuka bahagian dada perempuan itu, katanya, kata Talhah dia diberi ganjaran (pahala).
Maka kataku kepada Ibn Misraf. Dia kata `Ya`., Kataku, `Apa yang engkau kata. Kataku, ``Ini dharurah, adalah tidak mengapa.
Kataku kepada Abi `Abdillah,, perempuan yang mengalami luka, terpaksa dibalik dari bawah baju, dikatakan kepada Abi `Abdillah, sepatutnya dia tidak berhias, adakah dia terasing dari perempuan yang lain ? Adakah di dalam keadaan khulwah menyebakan ditegah ? Dia berkata, Adakah dia terang-terang berada di jalan ? Jawabnya , `Ya`. Katanya khulwah bermakna berada di dalam rumah.
Ungkapan-ungkapan di atas adalah mengenai hukum dan fatwa di dalam hubungan dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Perkara ini sensitif, tetapi penting untuk maklumat.
Penulis sengaja menterjemah secara langsung dan cuba mengelak dari melakukan tambahan dan perubahan, kerana takut lari dari maksud. Perkara penting dibicarakan bahawa:
a)      Perlu  menjaga dan mengawal makan
b)      Terlihat perempuan ajnabi secara tidak sengaja tidak dikira kesalahan, tetapi perlu segera dialihkan pandangan
c)       Mengubati perempuan ajnabi diharuskan, kerana dikira dharurat.
Semoga memberi faedah, bukan saja dari aspek kewarakan, tetapi dari aspek hukum.

Sekian.

No comments:

Post a Comment