August 28, 2016

MENDEPANI KAYA, SYUKUR DAN FAQR SECARA SAKSAMA


BBB,  24  Zulkaedah 1437 = 27 Ogos 2016 (Sabtu):
Ada  dua lapisan makna dari istilah-istilah di atas.
Pertama konsep kaya, syukur dan faqr dengan maksud biasa.
Kaya bererti mendapat kemudahan dan rezeki dari Allah yang menjadikan seseorang itu berada di dalam kelawasan, maka sebagai seorang yang  berada di dalam situasi keislaman, memberi peluang baginya bersyukur dengan menunaikan hak-hak Allah seperti berzakat sebagai satu kewajipan dan lebih daripada itu ia dapat melakukan kerja-kerja sunat dengan banyak membuat kebajikan yang memberi erti dia bersyukur. Dalam erti kata lain kekayaan yang dicapai secara halal memberi peluang baginya mendapat pahala. Sebaliknya faqr bererti faqir dan berada di dalam kesempitan adalah ujian daripada Allah dan yang faqir berkenaan yang hidup di dalam situasi Islam  juga mendapat ganjaran di atas kesabarannya.
Maksud bagi istilah-istilah di atas diterima, tetapi pembicaraan lebih kepada makna rohani. Dalam maksud. Kaya adalah kekayaan rohani, begitu juga dengan konsep syukur dan faqr
Al-Muhasibi menerangkan maksud kaya dalam bentuk soalan.
`Apa itu ghina (kaya) ? Katanya,
Kaya ialah membesarkan yang memberi nikmah (Allah). Ertinya ada nikmat-nikmat yang diterima baik bersifat material dan kejiwaan. Katanya lagi, ``Dengan kaya melahirkan kesyukuran dan dengan berterusan syukur mengurangkan rasa kekurangan. Siapa yang membesarkan nikmat Tuhan membangkitkan rasa cinta terhadapNya dan berterusan pula syukurnya.
Kata Al-Muhasibi yang membangkitkan rasa syukur oleh kerana kesedaran nikmat seperti  harta benda yang diterima adalah fana dan mungkin hilang dan dengan kesedaran ini, disamping syukur, kiranya berlaku kehilangan harta benda, maka dengan kesedaran dan keinsafan seperti itu tidak menjadikannya orang yang keciwa dan putus asa. Dengan demikian terpupuk dalam jiwa, bahawa mencari harta tidak menjadikan diri hamba kepada harta. Kerana kata hukama` sebagaimana dipetik oleh Al-Muhasibi, ``Tidak mementingkan oleh orang yang berakal melainkan Allah.`` Dia yang memberi, Dia yang menariknya dan mungkin akan memberi kembali.``
Menurut Al-Muhasibi syukur ada jenis-jenis. Antaranya syukur yang wajib, iaitu dengan menunaikan hak Ta`ala seperti mengeluarkan zakat dan syukur yang sunat, iaitu mengiringi sebarang kejayaan dan kurniaan yang diterima dari kurniaan Allah dilakukan kebajikan dan dia bersyukur dengan `Al-hamdulillah`.
Yang membangkitkan seseorang itu bersyukur kata Al-Muhasibi, kerana pengalaman yang lepas daripada menghadapi kesukaran, maka dengan kesenangan yang didapati menimbulkan penghargaan terhadap kurniaan dan mengharapkan agar terus mendapat keurniaan yang membolehkannya terus bersyukur dan berwaspada daripada ditarik kembali kurniaan yang diterima.
Dalam erti kata yang lain bagi yang mempunyai keinsafan kerohanian, perlu meletakkan diri pada pertimbangan yang wajar di dalam mengharapkan kurnia, hendaklah bersyukur dan sedar pula kurniaan bukan semestinya berterusan, mungkin ditarik kembali, sebab itu dalam bersyukur ada kesedaran, mengharapkan berterusan kurnia, tetapi jika ditarik, maka adalah di dalam kesedaran. Dengan harap dan ikhtiar kurniaan akan diberi kembali.
Adapun makna faqr, dari segi makna lahir, ialah sangat memerlukan dengan merasa diri kekurangan. Konsep faqr kepada harta benda atau sumber rezeki  itu dipindahkan kepada maksud yang bersifat kerohanian.
Jadi faqr ada dua makna. Makna lahiri, iaitu memerlukan kepada keperluan-keperluan terutama yang bersifat material bagi mengatasi kesempitan yang dihadapi. Di dalam hal ini tuntutan mencari nafkah dan keperluan sesuatu yang wajib bagi mengatasi keperluan.
Namun dari segi maknawi faqr dari segi kerohanian, tidak semestinya ia faqir dari segi material. Dia mungkin cukup dari segi keperluan dan mungkin seorang yang kaya yang menunaikan kewajipan yang fardhu dan banyak membuat kebajikan, tetapi dilihatnya ianya sebagai amanah yang diberi Tuhan terhadapnya dan dia menjalankan hak-hak, keperluan dan kewajaran dan bukan sebagai beban baginya.
Sebaliknya disamping kurniaan yang diterima disedarinya bahawa dia tetap berada pada kategori faqr kepada Allah. Yakni, walaupun dari segi lahir seorang itu relatifnya kaya, mewah dan berada di dalam kesenangan, tetapi kaya berkenaan bersifat nisbi dan kecil dengan nisbah faqrnya manusia dan segala kejadian kepada Allah. Manusia walaupun relatifnya kaya, tetapi faqr kepada Allah misalnya keperluan kepada  penjagaan Allah dari segi udara, cahaya, minuman dan makanan. Bagi negara faqr kepada Allah  agar  tidak dilanda bencana, musnah segala bahan tanaman dan tiada makanan. Manusia amat faqr kepada Allah dari segi keselamatan seperti selamat dari bencana gempa, banjir dan berbagai-bagai kerosakan. Manusia memerlukan penjagaan dari Allah tentang berterusannya pergerakan cakerawala. Sesungguhnya tanpa pemeliharaan Allah segalanya musnah.
Al-Muhasibi yang membicarakan tentang konsep kaya, syukur dan faqr, adalah terus membicarakan mengenai akhlak dan sikap manusia di dalam kehidupan. Di dalam mengejar kepentingan, manusia diperingatkan, kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan pada Allah. Kekayaan pada manusia adalah nisbi dia boleh datang dan pergi. Kekayaan nisbi kepada manusia bagi memberi ruang kepadanya untuk bersyukur dan berpeluang menunaikan kewajipan dan bagi membuat kebajikan. Manusia juga tidak terlepas dari ujian kesusahan dengan menghadapi situasi faqr, faqr memberi kesedaran pada manusia, betapa lemah dan terhadnya kemampuan manusia. Dengan mendepani situasi faqr, menyedarkan manusia dengan kelemahan yang ada. Dari satu segi dengan faqr menyedarkan manusia betapa ianya amat berharap kepada Allah. Konsep faqr kepada material yang nisbi  ini ditransformkan kepada faqr kepada Allah yang haqiqi. Faqr dan kaya bagai coin dua permukaan yang kedua-duanya mendukung nilai. Dengan permukaan faqr berpeluang  bersabar dan mendapat pahala, manakala permukaan kaya berpeluang bersyukur dan mendapat pahala.
Konsepsi faqr tidak bererti ketiadaan material, lantaran yang kaya material pada hakikat tetap faqr kepada Allah, sebagaimana yang kaya tidak bererti  dia  kaya, kerana yang kaya sebenarnya ialah Allah. Daripada pengalaman faqr dan kaya, manusia seharusnya mempunyai kekayaan jiwa yang dapat menilai dan bertindak  secara saksama.

Sekian.

No comments:

Post a Comment