August 10, 2016

PENDEKATAN MENYELURUH BAGI TASAWUF


BBB, 06 Zulkaedah 1437 = 09  Ogos 2016 (Selasa):
Adalah menjadi hasrat kita membicarakan Turath Tasawuf lengkap dan menyeluruh, tetapi tidak semua pendekatan dapat merangkumi secara lengkap,  ditambah kelemahan  keilmuan pengkaji  tidak mencukupi.
Ada beberapa pendekatan yang diambil dan digunakan.
1)      Pendekatan secara Kronologi
2)      Pendekatan  tentang Tokoh
3)      Pendekatan berdasarkan Madrasah  dan Tempat
4)      Pendekatan Aliran  
5)      Pendekatan Persuratan

1)       Pendekatan Secara Kronologi
Adakah pendekatan yang popular dan menyeluruh. Ianya dibincangkan dari peringkat awal pertumbuhan tasawuf bersumberkan Al-Qur`an dan Al-Hadith Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian dilihat unsurnya di kalangan sahabat, tabi`in, zuhhad, awliya` dan salihin yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman dari  zaman salaf kepada zaman khalaf. Dari pertumbuhan, perkembangan kepada  pemantapannya.
2)      Pendekatan  Tentang Tokoh
Ialah membicarakan tentang tokoh-tokoh baik secara kedudukan, yakni yang utama didahulukan, manakala yang kurang penting dikemudian atau menurut kronologi kelahiran dan fungsi tokoh-tokoh berkenaan.
Contoh  sebagai pendekatan pada peringkat awal  dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan kitab pentingnya, iaitu al-Zuhd. Di dalam kitab ini dibicarakan tentang zuhudnya para rasul anbiya`, khufa `  al-Rashidin, para sahabat dan tabi`in (53 orang).
Pendekatan ini juga dilakukan oleh `Abdul Rahman al-Sulamiyy dengan pembicraan tokoh yang dipecahkannya kepada lima generasi yang setiap generasi seramai dua puluh  orang, kecuali generasi kelima  seramai 23 orang. Jadi jumlah yang dibicarakan ialah 103 orang.
Pendekatan secara pembicaraan tokoh ini dilakukan oleh Mahmud Abu al-Fayd dengan karyanya yang berjudul Jamharat al-Awliya` setebal dua jilid dan juga oleh al-Sha`rani dengan judul kitabnya, iaitu Al-Tabaqat al-Kubra dan beberapa yang lain.
3.  Pendekatan Berdasarkan Madrasah dan Tempat
Madrasah dimaksudkan,  bermakna pengajian, dan tempat-tempat  melahirkan pengaji-pengaji.
Misalnya Lisan al-Din al-Khatib di dalam kitabnya yang berjudul Rawdat al-Ta`rif membicarakan madrasah dalam maksud pusat-pusat pengajian seperti:
Madrasah al-Sufiyyah di Basrah melahirkan tokoh-tokoh sufi seperti Hasan Basar, Huzaifah al-Yamani. Dari didikan  kedua sufi ini mengeluarkan kalangan sufi seperti Malik bin Dinar, Ayyub al-Sijistani, Muhammad bin Wasi` dan Thabit al-Bannani.
Manakala Madrasah sufi di Baghdad melahirkan seperti Sa`id bin al-Musayyab.
Dan Madrasah di Khurasan melahirkan seperti Ibrahim bin Adham.
Dapat ditambah lagi seperti Masdrasah Al-Ghazali yang terkenal dan melahirkan pendukung-pendukung yang ramai dan Madrasah Al-Shadhili yang melahirkan seperti Ibn `Ata  Allah, Ibn `Abbad, Ahmad bin Muhammad bin `Ajibat al-Hasani, Ahmad Zarruq dan lain-lain lagi.
4.  Pendekatan  Aliran
Pendekatan aliran bermaksud bahawa sebagaimana di dalam ilmu fiqh ada madhhab empat – Maliki, Shafie, Hanafi dan Hanbali,  di dalam usuluddin ada aliran Ash`ari, Maturidi dan al-Tahawi, maka demikian juga di dalam tasawuf dikenali ada aliran-aliran yang timbul seperti aliran Sunni yang berkembvang sejak dari permulaan Islam berdasarkan Al-Qur`an dan Al-Hadith seterusnya dikenali dengan aliran Sunni  seperti dudukung oleh  `Abdullah al-Mubarak-Ahmad bin Hanbal membawa kepada al-Muhasibi, al-Junayd hinggalah kepada Al-Ghazali dan lanjutan daripadanya seperti Al-Shazdili. Juga ada aliran yang dikenali dengan alran falsafah seperti Wahdatul Wujud oleh Ibn `Arabi dan pengikut-pengikutnya seperti Abdul Karim al-Jili dan lain-lain lagi. Ada aliran yang dianggap bercanggah dengan Islam seperti Hulul dan Ittihad. Dapat dimasukkan di bawah aliran ini ialah pendekatan secara tariqat yang diamalkan oleh pengikut-pengikutnya.
5)       Pendekatan Persuratan
Pendekatan ini  adalah bermaksud kajian dan pembicaraan berdasarkan hasil-hasil persuratan sufi yang lahir sepanjang perkembangannya di dalam peradaban dan keilmuan tasawuf,  sebagaimana pada peringkat awal selepas Al-Qur`an dan Al-Hadith dibicarakan tentang persutana yang dihasilkan oleh `Abdullah al-Mubarak dengan Kitab al-Zuhd wa al-Raqa`iq dan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal  dengan al-Zuhd dan al-Wara` yang dikira  persuratan tasawuf terawal dan akan diteruskan, misalnya diikuti oleh Al-Muhasibi seperti karya persuratannya Al-Ri`yat li Huquq Allah dan A`mal al-Qulub wa al-Jawarih  dan seterusnya persuratan-persuratan yang lain  yang begitu banyak dihasilkan. Pembicaraan mengambil sama pendekatan kronologi, bahawa karya-karya persuratan yang dibicarakan menurut kronologi persuratan dihasilkan.
Pendekatan persuratan adalah dianggap pendekatan yang kukuh, kerana ianya berdasarkan karya tertulis yang merupakan bahan dan sumber  bukti yang jelas. Pendekatan ini juga secara tidak langsung akan membicarakan semua pendekatan yang lain, kerana semua pendekatan seperti tokoh, aliran, madrasah, bahkan tarikat  terdapat di dalam persuratan yang dihasilkan dan tulisan ini  adalah lebih didasarkan kepada hasil-hasil persuratan sufi dan persuratan pengkaji bidang tasawuf. Ini juga  merupakan Turath Tasawuf yang utama.  Bahan-bahan begitu banyak dan tentulah mengambil masa yang lama.
Kita memohon kepada Allah memberikan hidayah, kesempatan, kesihatan dan kemampuan bagi menjayakan persuratan.  Insya Allah.

Sekian.

1 comment:

 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya IBU LILIS SUSANTI di jawa timur ingin menceritakan kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling susah kampungku,buat makan aja harus ngutan dulu ama tetangga itupun kalau ada yg mau ngasi,semakin saya berusaha semakin susah juga dapat pekerjaan dan selama saya ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yang benci ama saya dan cuma dianggap orang rendah,miskin,tidak punya apa-apa. Maka dari itu saya akhirnya bertekat untuk pergi mencari dukun yang bisa merubah nasib saya disuatu hari saya bertemu sama orang yang pernah dibantu ama AKI ALIH dan dia memberikan nomer AKI ALIH,dia juga bilan kepada saya kalau AKI ALIH bisa membantu orang yang lagi kesusahan,dan saya tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI ALIH dengan senan hati AKI ALIH ingin membantu saya dengan jalan togel,dan alhamdulillah saya sudah menang togel yang ke5 kalinya.setelah keberhasilan ini rencana saya ama keluarga ingin buka usaha demi untu kebutuhan keluarga yang tercinta sekali lagi makasih ya aki atas bantuanya jasa aki tidak akan perna saya lupakan.bagi teman-teman diluar sana yang ingin seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH di 082==313==669==888
  atau silahkan dan saya sangat bersyukur kepada allah swt karna melalui bantuan AKI ALIH kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tidak akan datan untuk yg kedua kalinya.


  KLIK DISINI ANGKA TOGEL JITU 2D 3D 4D 5D 6D


  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل  Sebelumnya perkenalkan nama saya IBU LILIS SUSANTI di jawa timur ingin menceritakan kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling susah kampungku,buat makan aja harus ngutan dulu ama tetangga itupun kalau ada yg mau ngasi,semakin saya berusaha semakin susah juga dapat pekerjaan dan selama saya ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yang benci ama saya dan cuma dianggap orang rendah,miskin,tidak punya apa-apa. Maka dari itu saya akhirnya bertekat untuk pergi mencari dukun yang bisa merubah nasib saya disuatu hari saya bertemu sama orang yang pernah dibantu ama AKI ALIH dan dia memberikan nomer AKI ALIH,dia juga bilan kepada saya kalau AKI ALIH bisa membantu orang yang lagi kesusahan,dan saya tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI ALIH dengan senan hati AKI ALIH ingin membantu saya dengan jalan togel,dan alhamdulillah saya sudah menang togel yang ke5 kalinya.setelah keberhasilan ini rencana saya ama keluarga ingin buka usaha demi untu kebutuhan keluarga yang tercinta sekali lagi makasih ya aki atas bantuanya jasa aki tidak akan perna saya lupakan.bagi teman-teman diluar sana yang ingin seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH di ---> 082==313==669==888
  ---> atau silahkan dan saya sangat bersyukur kepada allah swt karna melalui bantuan AKI ALIH kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tidak akan datan untuk yg kedua kalinya.


  KLIK DISINI ANGKA TOGEL JITU 2D 3D 4D 5D 6D  ReplyDelete