August 21, 2016

TAKABBUR SIFAT MUHLIKAT


BBB, 17 Zulkaedah 1437 =  20 Ogos  2016 (Sabtu):
Telah diperkatakan, bahawa Al-Muhasibi lebih banyak memperkatakan sifat muhlikat di dalam pendekatan Kitab Al-Ri`ayat Li Huquq Allah – karangannya. Salah sati sifat negatif yang dibicarakan ialah sifat Takabbur. Sebenarnya  riya`, `ujub,  ghurur dan takabbur hampir berdekatan dari segi sifat dan  cirinya. Semuanya bertolak dari sifat diri yang boleh diletak di bawah kata `Sombong.
Riya` kesombongan diri seseorang dengan merasa lebih dan rasa mengatasi orang lain yang tidak menyamainya, lantas dia merasa megah dan sombong dan manifestasi dari dirinya lahir sikap memandang rendah orang lain, tidak suka bergaul dengan mereka kerana menganggap mereka  lemah  dan rendah dari dirinya yang dianggap lebih. Orang seumpama ini suka dipuji, walaupun pada hakikatnya  tiada sangat kelebihan yang dianggap ada padanya.
Manakala `Ujub juga terletak di bawah kategori sombong. Orang seumpama ini merasa kagum terhadap kemampuan diri, sukar untuk bergaul. Apa lagi untuk menolong orang lain, suka memuji diri dan merendah orang lain. Amat menjaga status di dalam kehidupan sosial. Kesombongan sedemikian dapat mencetuskan persengkitaan.
Manakala ghurur, ialah orang tertipu daya dengan menyangka diri lebih dan menganggap dirinya tidak perlu kepada orang lain oleh kerana misalknya kesenangan yang dinikmati. Dia tidak menyedari bahawa harta kekayaan misalnya tidak menjamin keselamatannya. Kesedaran mungkin berlaku dengan berlakunya kematian, kemalangan atau jatuh susah yang mungkan menyedarkan diri, bahawa hidup  bersendiri tidak menjamin kedudukan. Manusia perlu berhubungan dan membantu antara satu sama lain.
Satu istilah yang hampir dan berdekatan makna  dengan sifat-sifat di atas, ialah `Takabbur` yang dari segi bahasanya ialah membesar diri dan merendah-rendahkan orang lain. Orang yang takabbur biasanya orang yang cuba menyembunyikan kelemahan diri berdepan dengan khalayak dan masyarakat.
Sifat takabbur adalah satu sifat keji yang ditempelak oleh Allah dan Rasul serta masyarakat.
Antara ayat-ayat Al-Qur`an  bermaksud:
``Sebenarnya, bahawa Allah mengetahui  akan apa yang nmereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya Ia tidak suka kepada orang-orang yang sombong takabbur.`` (Al-Nahl:  23). Orang yang takabbur bercakap besar, sedangkan sering yang bersifat  takabbur tidak mampu melaksanakan apa yang dicakap. Ini  bererti yang bersifat takabbur juga  bersifat dusta.  Ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat (perintah) Kami dan yang angkuh takabbur daripada mematuhinya. Merekalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.`` (Al-A`raf: 36).
Dan orang-orang takabbur ialah orang-orang menyimpang dari kebenaran seperti firman Allah bermaksud:
``Aku akan memalingkan  (hati) orang-orang yang sombong takabbur di muka bumi dengan  tiada  alasan  yang benar.``  (Al-A`raf: 146)
Dan Hadith dipetik oleh Al-Muhasibi bahawa, `Abdullah bin Salam berkata, ``Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud: ``Tidak  masuk syurga siapa yang di dalam hatinya seberat biji zarrah  daripada takabbur.``
Takabbur  seperti riya`, `ujub dan ghurur (tertipu daya oleh diri yang hilang pertimbangan)  yang turut dibicarakan oleh Al-Muhasibi adalah merupakan penyakit-penyakit hati dan rohani, berbanding dengan riya`. `ujub dan ghurur yang lebih bertapak pada diri individu, maka takabbur dapat dikatakan lebih serius implikasinya, iaitu pada dirinya, agama dan kemasyarakatan.
Takabbur pada diri adalah merosakkan diri dan reputasi diri. Kesan pada diri orang yang takabbur ialah orang yang hilang pertimbangan rasional, lantaran meletakkan diri pada bukan tempat dan salah. Orang dapat menilai dirinya melalui proses hubungan dan pergaulan. Orang seperti ini ialah orang hilang keyakinan dan mau menutup kelemahannya, juga kurang ilmu hingga dia sanggup mengada dan mengata apa yang tidak benar atau jika ada fakta benar, tetapi sengaja ditambah dan dibesar-besarkan. Maklumat dan dakwaan yang disampaikan mungkin pada awalnya ada kebenaran, tetapi selepas ditokok tambah dan diperbesarkan, maka sebenarnya ia bukan lagi sesuatu yang benar, tetapi sudah menjadi tidak benar dan dusta. Orang yang dusta akan kehilangan kepercayaan dari orang sekeliling dan masyarakat dan dia menjadi orang yang tidak dipercayai.
Orang yang takabbur yang ada di dalam unsur-unsur dusta, bukan saja tidak dipercayai oleh masyarakat,  dia sendiri yang sanggup berdosta, sebenarnya tidak jujur  dan mudah melanggar perinah-perintah Allah. Takabbur juga berpotensi menjadi benih-benih jenayah, sama ada tindakan dilakukan oleh si takabbur sendiri,  lantaran mau supaya diri dipandang tinggi, maka penipuan dan pendustaan dilakukadan takabbur  atau dia sendiri menghadapi tindakan .
Riya`, `ujub,   ghurur dan takabbur ialah pancaran dari satu permukaan dari permulkaan hati yang telah rosak yang mungkin tidak kena dengan pendidikan yang betul sejak dari kecil. Mendidik diri supaya tidak bersifat riya`, `ujub, ghurur dan takabbur perlu dilakukan dari peringkat awal pendidikan – sejak keci, khususnya didikan agama.
Al-Muhasibi di dalam kitabnya Al-Ri`ayah Li Huquq Allah, dengan penuh sedar dan melihat bahawa aspek-aspek negatif sedemikian adalah merupakan faktor-faktor yang menghalang diri dari dapat menjaga hak-hak Allah. Bagaimana hak-hak Allah dapat dijaga, kalau diri tidsak jujur dengan diri dan masyarakat. Fakta-fakta di atas dengan jelas pendekatan tasawuf berasaskan akhlak telah dibina pendekatannya  sejak Al-Muhasibi yang kelak  diperkemaskan , terutama oleh Al-Imam Al-Ghazali. Pendekatan ini adalah selari dengan misi Rasulullah s.a.w. yang diutuskan bagi menyempurkan akhlak dan diri Baginda sebaik-baik contoh teladan  dari segi keakhlakan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment