August 3, 2016

PENDEKATAN KITAB AL-WARA`


BBB, 28  Syawal 1437 = 02 Ogos 2016 (Selasa):
Kitab  al-Wara`  yang dihasilkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal sungguhpun membicarakan persoalan tasawuf sebagaimana Kitab al-Zuhd yang sama dihasilkan oleh Al-Imam bin Hanbal, tetapi berbeza pendekatan berbanding dengan Kitab al-Zuhd.
Kitab al-Zuhd yang lebih tebal (480 hlm.) diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut di Lubnan (1403H./1983), tidak diberi kata pengantar, kecuali oleh Penerbit secara ringkas bersama dengan bio-data Al-Imam Ahmad dan terus kepada kandungan persoalan. Ini berlainan dengan Kitab al-Wara`, kitab ini  juga diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah , Beirut Lubnan (1403H./1983M.) – Sebelumnya pernah diterbitkan di Mesir pada tahun 1340H. dan pada kulitnya (terbitan Lubnan) ditulis diedar dan disebarkan oleh Dar al-Baz, Makkah al-Mukarramah.
Jika pada Kitab al-Zuhd tidak disebut siapa yang mentahqiq dan menyelenggarakan naskhah hingga diterbitkan, tetapi bagi Kitab al-Wara` yang lebih nipis  (208 hlm.) berbanding dengan Kitab al-Zuhd. Kitab al-Wara` disebut Pentahqiq dan Penyelenggaranya, iaitu al-Doktorah Zainab Ibrahim al-Qarut. Pada permulaan kitab ini diberi tentang bio-data atau Tarjamah bagi al-Imam Ahmad bin Hanbal           Penulis berpeluang memiliki kitab ini, iaitu dengan  membelinya di Madinah pada 6 Muharram 1406H. bersamaan  20 September 1985 di Madinah al-Munawwarah dalam rangka menunaikan Haji bagi kali pertama.  Pada masa ini Penulis sedang giat menghimpunkan bahan-bahan tasawuf dalam rangka menulis tesis Ph. D. Penulis yang juga di dalam bidang tasawuf.
Pendekatan Kitab al-Wara` yang ketara berbeza dari Kitab al-Zuhd, bahawa Kitab al-Zuhd ditulis  dalam gaya Hadith berdasarkan kepada nama-nama tokoh (53 tokoh)  yang meriwayatkan gaya Hadith, bahkan sebahagian daripadanya ialah Hadith-Hadith   Rasulullah s.a.w. tentang zuhud.
Bagi Kitab al-Wara` adalah bertolak dari tajuk-tajuk persoalan – bukan tokoh seperti Kitab al-Zuhd. Persoalan-persoalan ialah mengenai tajuk-tajuk yang berhubung dengan tasawuf seperti Keperluan kepada bekerja, tentang perlunya tinggalkan takabbur, Larangan riba` dan sebagainya yang di bawah topik-topik berkenaan disertakan riwayat gaya Hadith, bahkan ada  yang langsung Hadith Nabi s.a.w.
Kitab al-Wara` walaupun nipis berbanding dengan kitab al-Zuhd, tetapi ianya terbahagi kepada dua bahagian  (juz`) satu dari hlm. 1 hingga 97  (45 bab - persoalan) dan bahagian dua dari hlm. 99 – 208 (51 bab - persoalan). Tidaklah jelas perbezaan antara juz` pertama dan kedua. Mungkin pemecahan semata pemecahan kepada dua juz` yang jumlah setiap bahagian berhampiran dari segi jumlah bab.
Tentang Kitab al-Wara` sebagai kitab yang disusun oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal, maka pada permulaan bagi juz` pertama bagi Kitab al-Wara` dicatat riwayat  sebagai permulaan secara gaya Hadith:
Kitab al-Wara`
Daripada Imam Abi `Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaibani r.`a, karangan Abi Bakr Ahmad bin Muhammad al-Maruzi, riwayat Shaykh Abi Bakr  Ahmad bin Muhammad bin `Abdil Khaliq daripadanya, riwayat Abi Bakr Ahmad bin Ja`afar bin Muhammad bin Salam bin al-Khatli daripadanya. Riwayat al-Shaykh Abi Bakr Muhammad bin Musa al-Khayyat  al-Muqri al-Hanbali daripadanya. Riwayat Shaykh Abi Talib `Abdul Qadir bin Muhammad Ibn Abi al-Qasim daripadanya. Riwayat oleh dua Shaykh Abi Nasr `Abdil Rahim bin `Abdul Khaliq bin Ahmad bin `Abdul Qadir  dan Shaykh Abi al-Hasaan `Ali bin `Asakir bin al-Murahhib al-Talihi daripadanya.
(Sebahagian dari tokoh dalam sanad ini diberi huraian tentang  tarjamah dan bio-data mereka oleh  Pentahqiq – Al-Doktorah Zainab).
Usaha Pengkaji dan Pentahqiq
Sementara itu pihak Pengkaji dan Pentahqiq, iaitu al-Doktorah Zainab Ibrahim  al-Qarut selain melengkapkan Kitab al-Wara` dengan latar dan profile al-Imam Ahmad bin al-Hanbal, beliau menyebut beliau tidak mengetahui/menyaksi Kitab al-Wara` di dalam tulisan khat – tangan, yang diketahui dan digunakan ialah cetakan awal di Mesir pada tahun 1340H. Teks inilah digunakan bagi kajian, tahqiq dan pembaikan.
Antara usahanya ialah memberi latar tokoh-tokoh yang ada di dalam sanad-sanad  bagi Kitab al-Wara` -pada permulaan di  bawah – 9 orang, namun kata Al-Doktorah Zainab, beliau tidak mampu mendapat maklumat bagi tokoh-tokoh di dalam sanad- yang nenyebut  Al-Imam Ahmad bin Hanbal.  Latar bagi  ahli-ahli sanad yang disertakan ialah:
1)      Tarjamah Abi Bakr Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaj al-Maruzi yang didapati dari Tarikh Baghdad oleh al-Khatib al-Bagfhdadi
2)      Tarjamah Abi Bakr Ahmad bin Muhammad bin `Abd al-Khaliq juga dari Tarikh al-Baghdad oleh al-Khatib al-Baghdadi
3)      Tarjamah Abi Bakr Ahmad bin Ja`afar bin Muhammad bia Salam al-Khatali daripada al-Wafi bi al-Wafiyyat li al-Safadi
4)      Tarjamah al-Hafiz Abi al-Fath Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abi al-Fawaris daripada Al-Wafi  dengan al-Wafiyyat al-Safadi
5)      Tarjamah Abi Bakr Ibn `Ali bin Muhammad bin Musa al-Khayyat al-Muqri` daripada Tabaqat al-Hanabilah li Ibn Abi Ya`la
6)      Tarjamah Abi Talib `Abd al-Qadir bin Muhammad bin Abi al-Qasim daripada al-Muntazin bagi Ibn al-Jauzi
7)      Tarjamah Abi Nasr `Abd al-Rahim bin Muhammad al-Khaliq daripada `Abd al-Dhahabi
8)      Tarjamah Abi al-Hasan `Ali bin `Asakir bin al-Murahhib bin al-`Awwam al-Batta`ihi daripada Dhay Tabaqat al-Hanabilah bagi Ibn Rajab, dan
9)      Tarjamah Taqiyyuddin Abi Muhammad `Abd al-Ghaniyy bin `Abd al-Wahid bin `Ali bin Surur al-Maqdisi daripada Tadhkirat al-Huffaz oleh al-Dhahabi.
Dan bagi menyempurnakan tahqiq bagi Kitab al-Wara` ini Pentahqiq dan Pentashih telah membuat 30 buah rujukan, antaranya dari kitab-kitab hadith al- Imam al-Sittah seperti  Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidhi, Ibn Majah dan Abu Daud dan juga al-Musnad al-Imam Ahmad, al-Muwatta` al-Imam Malik, al-Mundhiri dan al-Darimi., kitab-kitab sejarah, kitab-kitab Tabaqat dan sebagainya..
Dengan usaha Al-Doktorah Zainab, maka dapat melengkapkan kandungan dan pendekatan Kitab al-Wara` oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal ini.

Sekian.

1 comment:

 1. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI ALIH,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI ALIH DAN AKHIRNYA AKI ALIH MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI ALIH SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI ALIH …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI ALIH: 082==313==669==888

  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d
  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI ALIH]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI ALIH] DI 082==313==669==888
  insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]

  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
  SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI ALIH,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI ALIH DAN AKHIRNYA AKI ALIH MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI ALIH SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI ALIH …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI ALIH: 082==313==669==888

  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d
  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI ALIH]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI ALIH] DI 082==313==669==888insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]
  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

  ReplyDelete