August 4, 2016

PERSOALAN DALAM SEBAHAGIAN JUZ` PERTAMA KITAB AL-WARA` - PERLU KERJA


BBB,  29 Syawal 1437 = 03 Ogos  2016  (Rabu):
Sebagaimana disebutkan bahawa Kitab al-Wara` dibahagikan kepada dua juz` (bahagian). Bahagian pertama di bawahnya ada 45 bab yang pada dasarnya setiap bab adalah ringkas dan pendek (1/3  halaman), walau pun ada sebahagian yang agak panjang. Setiap bab dimulai dengan halaman berlainan, walaupun ringkas.
Bagi  juz` pertama, selepas memperkenalkan kitab dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal secara riwayat sebagaimana yang telah diperturunkan sebelim ini, maka bagi bahagian pembukaannya diperturunkan riwayat-riwayat yang mengaitkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai contoh:
``Dan aku mendengar Aba `Abdullah Ahmad bin Hanbal berkata, ``Bersama pembantu (maula) `Abdullah al-Mubarak, maka dia menyebutkan tentang Ibn al-Mubarak, katanya, Perkara adalah sebagaimana Daud al-Ta`i.``
Antaranya riwayat Hadith yang merupakan Hadith Rasulullah s.a.w., iaitu (bermaksud):
Daripada Abi Hurairah r.a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud, ``Wahai manusia, bahawasanya sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak menerima melainkan yang baik dan Allah memerintah orang-orang mu`min seperti Dia perintah dengannya para mursalin, maka Baginda membaca ayat al-Qur`an bermaksud. ``Wahai para rasul makanlah daripada perkara-perkara yang baik dan beramallah perkara yang salih, Sesungguhnya Allah  dengan apa yang kamu amalkan Amat Mengetahui (al-Mu`minun: 51) dan berfirman Allah Ta`ala  bermaksud, ``Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah daripada hasil-hasil yang kamu usahakan. (al-Baqarah: 267). Kemudian dia menyebut seorang lelaki yang jauh bermusafir, tidak terurus (kusut masi) dan berdebu, mengangkat dua tangannya ke langit sambil mendo`a, wahai Tuhan, Wahai Tuhan, sedang makanannya haram, dan minumannya haram, dan dia dihidupkan dengan keadaan haram, bagaimana untuk dimusatajabkan sedemikian. Dan ini adalah lafaz Hashim bin  al-Qasim.
Di dalam juz` pertama mencerminkan kehidupan masyarakat `Arab, khususnya pada zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal ialah masyarakat peniaga yang berkait dengan hasil dagangan yang di datangkan dari luar dan tempatan. Tempat pertemuan adalah di pasar. Di samping itu mencerminkan kehidupan harian masyarakat yang  beribadat di masjid dan interaksi hubungan masyarakat berlaku. Misalnya catatan berkenaan perniagaan di pasar.
Jika dilihat kepada bab 1 hingga sebelas merujuk persoalan kepada berusaha atau bekerja, ialah berniaga atau berdagang yang juga melibatkan pasar bagi berjual beli.  Pengurusan melibatkan nilai keislaman. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dirujuk atau menjadi sanad dalam rawi  sama ada menggunakan nama Ahmad bin Muhammad, atau Abu `Abdullah merujuk kepada nama lengkapnya Abu `Abdullah Ahmad bin Muhammad sebagai contoh:
Bab Kedua (Selepas Bab Pertama Tentang al-Wara`)
Makruh Menganggur
Bercakap kepada kami Abu Bakar berkata, kami mendengar seorang lelaki berkata kepada Abi `Abdillah (Ahmad bin Hanbal), ``Saya dalam keadaan memerlukan``, Jawab Imam Ahmad, ``Pergilah ke pasar, engkau dapat bekerja, engkau dapat menyambung silatul rahim dan bergaul dengan mereka.
Dan  aku mendengar Aba `Abdullah berkata, ``Berniga lebih aku suka daripada kepayahan hidup di Baghdad.``
Manakala pada bab 3 tentang perlunya seorang bekerja:
Bercakap kepada kami oleh Abu Bakar dia berkata, dia mendengan Aba Bakr berkata, ``Aku menyuruh mereka itu  ke pasar perniagaan agar mereka itu terdedah kepada kebolehan berniaga – yakni terhadap anaknya.
Dan berkata Abu `Abdullah, sesungguhnya diriwayatkan daripada `A`ishah daripada Rasulillah s.a.w. bersabda (bermaksud):
``Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang lelaki ialah dari hasil usahanya dan juga bagi anaknya dari usahanya.``
Aku mendengar `Abdul Wahhab berkata, ``Adalah di sana kamu yang keluar ke Bandar Mada`in. Antara mereka puak Shu`ayb  bin Harb, merekla tidak kembali ke rumah mereka, sebaliknya bekerja mengangkut air. Shu`ayb berkata, berkata antara yang sama bekerja mengangkat air,, ``Jika Sufyan melihat engkau bekerja nescaya dia gembira.``
Bahkan pada bab ke 4, ditekankan bahawa seseorang itu perlu bekerja untuk mendapat hasil dari dua tangannya. Ini diperkukuhkan:
Bercakap kepada kami oleh Abu Hurairah daripada Nabi s.a.w., maka Abu Hurairah menyebut Hadith yang Baginda bersabda (bermaksud) ``Adalah  Nabi Daud a.s. tidak makan melainkan dari hasil dua tangannya.`` Kataku kepada Abi `Abdillah, ``Bolehkah aku meriwayatkannya daripada engkau ? Maka diijazahkannya kepadaku.
Bahkan di dalam bab 5 adalah dikatakan makruh seseorang itu mengasingkan diri dari masyarakat (`Uzlah). Di dalam bab ini (diberi  maksud – panjang):
Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seorang yang duduk di rumah, tanpa bekerja, beliau tidak bersetuju dengan sikap menganggur berkenaan, kerana ianya boleh membawa masalah kepada orang tersebut dan keluarganya.
Di dalam bab 6 hingga 11 adalah membicarakan persoalan jual beli yang berkait dengan persoalan perlunya seorang itu berusaha dan bekerja.
Melihat pada kandungan awal dari juz` pertama dari Kitab al-Wara` Al-Imam Ahmad bin Hanbal, maka kita dapat fahami konsep wara` bukannya, tidak turun ke tengah masyarakat dan mengasingkan diri, tetapi wara` ialah seorang yang menghadapi hidup secara normal. Dia perlu bekerja dengan memilih pekerjaan yang halal, kerana mendapat nafkah dengan usaha tangan dan tenaga sendiri adalah lebih baik dan mulia dari mengharapkan bantuan dan nafkah dari orang lain. Tanpa bekerja tidak dapat dilakukan ibadat secara baik dan sempurna, bahkan tidak dapat menaggung keluarga dan anak isteri, bahkan tidak dapat dilakukan amalan kebaikan seperti bersedakah dan membantu mereka yang memerlukan. Pendek kata tema yang dibawa pada bahagian awal Kitab al-Wara` ini adalah berlainan dari tanggapan biasa  terhadap wara` dan zuhud selama ini.

Sekian.

1 comment:

 1. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI ALIH,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI ALIH DAN AKHIRNYA AKI ALIH MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI ALIH SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI ALIH …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI ALIH: 082==313==669==888

  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d
  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI ALIH]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI ALIH] DI 082==313==669==888
  insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]

  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
  SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI ALIH,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI ALIH DAN AKHIRNYA AKI ALIH MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI ALIH SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI ALIH …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI ALIH: 082==313==669==888

  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d
  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI ALIH]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI ALIH] DI 082==313==669==888insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]
  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

  ReplyDelete