August 26, 2016

MASALAH TENTANG ZUHUD: AL-MUHASIBI


BBB,  22 Zulkaedah 1437 = 25 Ogos  2016 (Khamis):
Di dalam Kitab Al-Masa`il Fi  A`mal al-Qulub Wa al-Jawarih sebagaimana telah disebutkan dipecahkan  kepada pecahaan – Al-Masa`il  fi al-Zuhd, Aa`mal al-Qulub wa al-Jawarih, Al-Makasib  dan Al-`Aql.
Mengapa Al-Muhasibi menyusun karangannya sedemikian ?
Ianya menunjukkan komitmen Al-Muhasibi  dengan prinsip pegangannya yang dihayati dari sabda Baginda Rasulullah s.a.w. bermaksud ``Seberat-berat apa yang diletakkan di dalam neraca timbangan ialah indah akhlak.``  yang bagi merealisasikan memerlukan orang yang utuh nilai peribadinya yang tidak dapat dihasilkan melainkan dengan berpegang kepada akidah tauhid, mengamalkan suruhan shariat, menjauhi larangan. Bagi melaksanakannya juga perlu sentiasa muhasabah, prihatin  untuk mengelak daripada terjatuh kepada  perkara-perkara shubhah, lebih-lebih lagi yang haram. Al-Muhasibi telah membuktikan tentang  wawasan membina manusia yang tinggi pereibadinya, iaitu dengan menjaga hak-hak Allah, mengenali dan menjauhi perkara-perkara muhlikat dan mengenali perkara-perkara munjiyat bagi mengamalkan.
Kitab Al-Masa`il fi Aa`mal al-Qulub wa al-Jawarih adalah huraian dan pengluasan bagaimana menyedari dan menjaga diri dari terkeluar dari garisan  menjaga hak-hak Allah. Antara cara terpenting ialah dengan mengawal diri sebagaimana  terkandung dengan konsep zuhud. Persoalan ini  telah dibicarakan sebelumnya oleh Abdullah bin al-Mubarak dan  juga oleh Ahmad bin Hanbal.
Apakah persoalan dan masalah yang ditimbulkan oleh Al-Muhasibi tentang zuhud sebagai permulaan bagi kitab ini ?
Al-Harith al-Muhasibi dikemukakan soalan oleh muridnya tentang zuhud di dunia, apakah bersifat fardhu atau sunat, maka bagaimanakah jika fardhu dan bagaimana pula jika sunat ?
Jawab Al-Muhasibi, Allah memfardhukan ke atas hamba  ialah fardhu di atas perkara-perkara haram dan al-nafil (sunat)  ialah berpada menurut keperluan  dan mengawal diri pada perkara-perkara halal. Misalny a tidak berlebih-lebihan dan jangan sampai membazir
Al-Muhasibi juga disoal, apakah yang membangkitkan rasa zuhud pada diri seseorang yang zahid?
Kata Al-Muhasibi, adapun yang membangkitkan perasaan zuhud pada keduniaan di dalam diri seseorang   ialah pendek    angan-angan, berfokus pada tugas secara bersungguh-sungguh tanpa ada masa untuk berangan-angan. Tambah Al-Muhasibi apabila tidak ada masa untuk berangan-angan, maka dapat diberi  tumpuan sepenuhnya kepada tugas, maka keberhasilan kerjanya elok. Apabila dia tidak tamak pada memiliki, tetapi lebih melihat kepada kepentingan dan muslihat ramai dia tidak diganggu oleh tamak menguasai harta untuk diri, lantaran semuanya akan hilang dan yang tidak hilang apabila ianya diikat dengan amalan-amalan kebajikan.
Zuhud sebagaimana telah dikatakan adalah sebagai pendekatan popular bagi perkembangan tasawuf pada peringkat permulaan. Ianya dicetuskan oleh `Abdullah bin al-Mubarak dan juga oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Walaupun Abdullah al-Mubarak memberi judul bagi kitabnya Al-Zuhd wa al-Raqa`iq, namun tiada dibicarakan tentang zuhud dengan bab yang speseifik seperti yang diebri kepada bab bagi wara` dan tawakkal. Konsep Zuhud difahami dari pancaran persoalan-persoalan yang dibicarakan tentang, khusyu`, takut, tawakkal, taubat dan sebagainya yang semuanya dibicarakan di dalam nada keinsafan – kezuhudan.  Manakala di dalam Kitab Al-Zuhd oleh Imam Ahmad  bin  Hanbal juga difahami kezuhudan adalah dari gambaran situasi atau lisan al-Hal. Misalnya `Aishah  r.`anha, diriwayatkan bahawa  apabila beliau ditanya seorang lelaki , apakah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. bila kelapangan. `A`ishah mengatakan Baginda menjahit baju Baginda yang carik dan menampal kasutnya yang koyak.`` Gambaran ini mencerminkan sifat zuhud. Keadaan yang sama apabila digambarkan tentang zuhud para Rasul yang lain.
Di dalam hal ini dapat juga dikatakan, bahawa Al-Muhasibi, selain dari Pendekatan Muhasabahnya, beliau antara tokoh yang membina pendekatan kesufian berasaskan akhlak dan memberi definisi terhadap  konsep zuhud, ciri dan sebabnya.
Persoalan zuhud  adalah persoalan  kontroversi, terutama dalam konteks zaman kini. Zuhud  dimaksudkan antaranya sedikit, berpada, tidak mementingkan dunia dan tidak tamak, berawas agak tidak terjatuh kepada perkara yang shubhah, lebih-lebih lagi yang haram. Lebih dari itu keinginan diri menjadi bersih dan berfokus kepada Allah.
Sesungguhnya tujuan zuhud adalah baik dan murni. Visi dan misi kezuhudan ialah membina kejiwaan individu dan jika setiap  orang  bernilai-dengan nilai murni ini, maka ianya sebagai persediaan satu batu bata bagi pembinaan ummah. Maka jika setiap batu bata pembinaan bersih. Maka dia dapat menyediakan pembinaan ummah secara bersih dan kukuh. Dalam masa yang sama bagi satu pihak yang lain. Maksud ialah lawan bagi zuhud, iaitu tamak, satu sifat negatif . Dengan tamak memberi implikasi yang banyal yang secara mikronya dapat dibayangkan seorang yang tamak yang mau mengaut keuntungan dan pemilikan sebanyak yang mungkin. Lebih dari itu tamak mengundang kepada tindakan yang bercanggah dengan nilai murni seperti tidak jujur, mencuri, rasuah dan sebagainya. Maka jika ada  di dalam masayarakat batu binaannya yang terdiri dari yang kerja rasuah, maka binaan ummah dan negara tidak kukuh dan boleh rosak, bahkan boleh runtuh disebabkan rasuah pada berbagai pihak. Lantaran itu  ada kesedaran zuhud dalam jiwa dan amalan bersih amat penting di dalkam pembinaan masyarakat umat  dan  negara.
Namun konsep zuhud hendaklah ditampilkan dalam konteks kedudukan yang betul.
Zuhud bukan bererti  malas, zuhud tidak juga memada dengan peluang yang ada. Seharusnya ia bertindak kepada peringkat maksimum. Zuhud bererti melakukan sesuatu dengan secara bersih, walaupun dalam usaha mencari harta, tanpa usaha dan mempunyai harta misalnya tidak dapat ditunaikan tuntutan yang amat besar pahalanya seperti melakukan kerja-kerja kebajikan di dalam skala yang lebih besar  bagi meningkat ekonomi. Dengan kebersihan dapatan dapat menunaikan zakat, dapat menunaikan haji, mendapat peluang meningkat pengajian dan pembelajaran dan dapat melakukan berbagai kebajikan.
Dengan zuhud mengawal perjalanan secara bersih dan dengan pengawalan bersih merupakan piawaian yang dapat mengawal segala kerja secara murni dan jujur. Dengan demikian kehidupan semua pihak, insya  Allah  dalam berkat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment