August 1, 2016

RUMUSAN BAGI KITAB AL-ZUHD


BBB, 26 Syawal 1437 = 31 Julai 2016 (Ahad):
Daripada jumlah kalangan ahli zuhud yang dibicarakan oleh Ahmad bin Hanbal, iaitu  53 orang, kita telah membicarakan  sebanyak 36 orang. Bakinya , iaitu 17 orang akan disentuh secara sepintasa lalu. Nama-nama yang berbaki ialah al-Ahfaf bin Qays, Khalid al-`Asri, Mitraf bin al-Shakhir, Muslim bin Yasar, al-`Ala` bin Ziyad, al-Hasan bin Abi al-Hasan, `Umar bin `Abd al-`Aziz, Abi al-`Aliyah, Nuriq al-`Ajaliyy, Muhammad bin Sirin, `Uwais al-Qarni, al-Aswad bid Yazid al-Jarashirr, Ibrahim al-Taymi, `Asim bin Hubayrah, Sa`id bin Jubair dan `Ubaid bin `Umair.
Format persembahan adalah hampir bersamaan, terutama bagi pangkal sanad dan riwayat. Antara bakal disentuh di sini, ialah:
1.       Al-Ahnaf bin Qays
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami `Affan, bercakap kepada kami Hammad, bercakap kepada kami Sharbakh daripada Abi Tamim berkata,, berkata al-Ahnaf bin al-Qays, bahawasanya ianya selagi akan lebih banyak mendengar daripada takut menjawab soalan !
2.       Muslim bin Yasar
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami, Abu Daud, bercakap kepada kami `Amran daripada Qatadah daripada Muslim bin Yasar berkata:
``Aku mengalami satu kesakitan, maka aku dapati tiada sesuatu yang aku lebih percayai pada diriku daripada kaum yang aku kasihi mereka, aku tidak mengasihi mereka melainkan bagi Allah `Azza wa Jalla.
3.       `Umar bin `Abdil `Aziz
Salah seorang Khalifah dari kerajaan Umawiyyah. Beliau ialah `Umar bin `Abdul Aziz bin Marwan. Ibunya Laila binti `Asim yang bertalian turunan dengan `Umar Ibn al-Khattab. Mendapat pendidikan antaranya dengan `Abdullah bin `Umar. Dilantik menjadi khalifah pada (99H.-101 H.). Meskipun tempoh pemerintahannya pendek, tetapi zaman pemerintahannya dianggap sebagai zaman emas bagi pemerintahan kerajaan Umawiyyah,. `Umar bin Abdul `Aziz terkenal adil dan pada zaman pemerintahan kerajaan Umawiyyah penuh kemakmuran dengan hasil yang melempah-lempah, hingga dikatakan sukar hendak dicari asnaf yang layak menerima zakat.
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami Harun bin `Umar, bercakap kepada kami Sufyan, bercakap kepada kami Sulaiman bin Harb, bercakap kepada kami Mubarak bin Fadhalah daripada `Abdullah bin `Umar daripada Nafi` berkata, ``Semoga rambutku yang ini yang daripada anak `Umar pada wajahnya sebagai alamat memenuhi bumi dengan keadilan.
4.       `Uwais al-Qarni
Watak pada zaman Nabi, `Uwais  al-Qarni sebagai anak yang taat dan berbakti kepada ibunya. Seorang yang suka menderma, walaupun dia bukan dalam kesenangan. Pada zaman Sayyiduna `Umar al-Khattab pernah sama expedisi berperang  ke Azerbaijan dalam perjalanan meninggal.
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami Ahmad bin Ibrahim, memberitakan kami oleh Ibrahim bin `Iyash, bercakap kepada kami oleh Dhamrah dari Asbagh ya`ni Ibn Zaid berkata,
``Adapun yang menegah `Uwais menghadirkan diri kepada Nabi s.a.w. kerana  memberi tumpuan membuat kebajikan  terhadap ibunya.``
5.       Sa`ad bin Jubair
Sahabat yang kuat beribadat dan banyak menumpukan masa pada membaca  Al-Qur`an.
Bercakap kepada kami oleh `Abdullah,  bercakap kepada kami oleh bapaku, bercakap kepada kami oleh Yazid bin Harun, memberitakan kami oleh `Abdul Malik bin Abi Sulaiman daripada Sa`id bin Jubair, bahawanya dia mengkhatamkan Al-Qur`an pada setiap dua malam.
6.       `Ubaid Ibn `Umair (Nama terakhir dalam susunan – ke 53)
Bercakap kepada kami `Abdullah, bercakap kepada kami bapaku, bercakap kepada kami `Abdul Rahman, bercakap kepada kami Isra`il daripada Ziyad bin Fayyadh berkata, bercakap kepada kami orang yang mendengar  ~Ubaidillah bin `Umair berkata:
``Hendaklah malu kamu kepada Allah mengatasi malu kamu kepada manusia.``
Rumusan dan kesimpulan
1)      Kitab al-Zuhd Imam Ahmad bin Hanbal membawa persoalan-persoalan tasawuf.
2)      Membuktikan persoalan tasawuf berkesinambungan dari Al-Qur`an, Hadith dan diteruskan oleh sahabat dan tabi`in.
3)      Tasawuf ialah aspek kerohanian dan keilmuan yang asli di dalam Islam
4)      Persuratan tasawuf yang lebih dikenali dengan zuhud pada peringkat awal mengambil kaedah gaya Hadith yang merupakan tradisi persuratan Islam sejak awal.
5)      Tasawuf murni adalah pendekatan Sunni di dalam Islam tarapi jiwa pengukuh iman.

Sekian.

1 comment:

 1. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI ALIH,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI ALIH DAN AKHIRNYA AKI ALIH MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI ALIH SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI ALIH …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI ALIH: 082==313==669==888

  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d
  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI ALIH]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI ALIH] DI 082==313==669==888
  insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]

  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل
  SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA ISTRI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA SUAMI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR AKI ALIH,,SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI AKI ALIH DAN AKHIRNYA AKI ALIH MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA AKI ALIH SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN AKI ALIH …BAGI ANDA YANG INGIN SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI ALIH: 082==313==669==888

  KLIK DISINI 2d 3d 4d 5d 6d
  Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semuaini
  berkat bantuan angka dari AKI ALIH]
  karena cuma Beliaulah ang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awal saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi AKI ALIH] DI 082==313==669==888insya allah beliu akan menbatu k40esusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih.? <<< ]
  الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

  ReplyDelete