December 9, 2017

HUKUM BERPUISI

BBB, 19 Rabi`ul-Awwal 1439H. = 08 Disember 2017M. (Juma`at):
Al-Hujwiri turut membicarakan mengenai hukum berpuisi dan mendengar puisi. Ada dua kontradiksi yang dapat dijadikan hujah.
Pertama ayat Al-Qur`an yang menyebut bermaksud:
``Dan Kami tidak mengajarkannya bersyair dan tidaklah selayak baginya.``  (Yasin: 69)
Dan ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan para penyair itu diturut oleh golongan yang sesat – tidak berketentuan hala. Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau tidak berketentuan hala dalam tiap-tiap jurang lembah (khayal dengan angan-angan kosong). Dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya ?  (Al-Shu`ara`: 224-226).
Dari keterangan di atas, seolah-olah berpuisi dilarang sama sekali.
Namun  merujuk kepada ayat (Yasin: 69), adalah berkait dengan Rasulullah s.a.w. yang menerima wahyu – Al-Qur`an yang indah dan tinggi mutunya adalah wahyu dari Allah melalui perutusan Malaikat Jibril, jika sekiranya Rasaulullah mempunyai  kemampuan tinggi dari berpuisi dan menjadi penyair terbilang seperti Imru`l-Qays, Labid, Hassan bin Thabit dan sebagainya, boleh membawa kepada tuduhan  bahawa  Al-Qur`an  yang mempunyaiu unsur puisi, tapi bukan puisi itu adalah dari ilham ungkapan Muhammad, bukan sebagai wahyu Ilahi. Dan kemungkinan juga dituduh atau dianggap bahawa Al-Qur`an  bercampur aduk antara wahyu dan kreativiti Nabi Muhammad. Maka adalah wajar bagi Nabi tidak melibatkan diri dalam puisi. Tuduhan juga mungkin berlaku bahawa Muhammad sama terpengaruh dengan suasana sezaman Baginda  tidak lain sebagaimana penyair-penyair di Pasar `Ukkaz yang meragakan puisi mereka di musim-musim pertandingan. Dengan tidak terlibat dengan puisi, tuduhan-tuduhan di atas tidak timbul.
Berhubung dengan ayat Al-Qur`an yang merujuk kepada penyair-penyair yang disifatkan sebagai sesat dan tidak ketentuan hala dan memperkatakan apa yang mereka tidak kotakan (Yasin: 224-226).
Maka inilah penyair yang ditempelak oleh Al-Qur`an dan tidak seharusnya menjadi ikutan. Penyelewengan dan penyesatan sedemikian tidak saja berlaku kepada penyair, tetapi juga kepada pengarang atau penulis di dalam bentuk prosa  -  jika menampilkan perkara yang salah, maka  tempelakan yang sama dapat ditujukan kepada mereka.
Disebalik larangan-larangan di atas, kalau dibaca penerusan ayat-ayat mengenai penyair-penyair, maka ada kekecualian.
Ayat Al-Qur`an selanjutanya menyatakan, bermaksud:
Kecuali orang-orang (pengungkap puisi) yang beriman dan beramal salih (dari kalangan  ahli-ahli syair itu) dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak, serta mereka membela diri sesudah mereka dianiayai dan (ingatlah) orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman akan mengetahui kelak, ke tempat mana mereka akan kembali.`` (Al-Shu`ara`: 227).
Bermaksud ayat di atas mengecualikan penyair-penyair yang beriman dan beramal salih.
Dalam kata lain berpuisi tidak menjadi tegahan, sekiranya ianya membawa  nilai positif dan tidak menyeleweng. Mereka membawa nilai-nilai kebaikan.
Sebagaimana Rasulullah menyebut bahawa dalam puisi mempunyai hikmah, Al-Hujwiri juga menyebut bahawa Amir bin al-Sharid meriwayatkan bahawa ayahnya berkata, ``Rasul bertanya kepadaku, apakah aku bisa membaca puisi Umayyah bin Abi al-S*alt, lalu aku membacakan seratus bayt dan pada akhir setiap bayt Baginda berseru ``Teruskan !``. Baginda mengatakan, bahawa Umayyah hampir-hampir menjadi Islam dalam puisinya.``
Ini membuktikan bahawa tidak ada halangan  menikmati puisi-puisi yang baik.
Menurut Al-Hujwiri lagi, Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang puisi, maka Baginda bersabda bermaksud:
``Apa yang baik darinya  adalah baik, dan apa yang buruk darinya adalah buruk.``
Contoh yang baik mengungkapkan tema tentang akhlak terpuji, menasihati, memperkatakan perkara yang benar, persoalan ilmu dan sebagainya. Manakala yang jahat seperti mengumpat, memfitnah, memaki hamun, cerca, membawa elemen kekufuran, ujub, hasad dan sebagainya.
Contoh puisi yang membawa tema yang baik sebagaimana diungkapkan oleh Penyair Labid,
Ingatlah segala sesuatu batil kecuali  Allah jua,
Dan  kewujudan selain dariNya semuanya fana.
Juga contoh puisi yang baik ialah puisi ilmu, misalnya Ibhaim al-Laqani berpuisi tentang aqidah bermaksud:
``Tiap-tiap orang ditaklif shara` wajib
Ke atasnya mengetahui apa yang wajib
Bagi Allah dan yang harus dan mustahil
Demikianlah bagi Rasul janganlah jahil.
                (Dari Ibrahim al-Laqani, Matan al-Jauharah).
Kesimpulan berpuisi dan mendengarnya tidak  dilarang sekiranya membawa kebaikan dan tidak kemaksiatan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment