December 4, 2017

PENUTUPAN PERSIDANGAN ANTARABANGSA ISLAM DAN TOKOH (2017)

BBB, 14 Rabi`ul-Awwal 1439H. = 03 Disember 2017M. (Ahad):
Persidangan Antarabangsa Islam dan Tokoh (2017) yang berlangsung di UKM pada 21 November 2017 itu telah ditutup dengan rasminya oleh Dekan Fakulti Islam, UKM, iaitu Profesor Dr. Wan Kamal Mujani pada petangnya. Sebagaimana disebut selepas setiap sidang berjalan tidak ada diberi ruang untuk bersoal jawab, maka demikianlah sebelum majlis penutup tiada sebarang resolusi diambil untuk menjadi panduan dan tindakan.


Profesor Dr. Kamal Mujani bersyukur persidangan berjalan dengan baik, beliau mengucapkan terima kasih terutama kepada pembentang-pembentang yang telah membentangkan kertaskerja masing-masing dan juga berterima kasih kepada semua peserta yang dengan tekun mengikuti pembentangan dari pagi hingga ke petang. Profesor Dr. Kamal terhutang budi di atas kerjasama Keluarga Dato` Haron Din yang telah memberi kerjasama, khususnya Dato` Seri Hassan Din dan anak al-Marhum Dr. Huda bagi menjayakan persidangan. Demikianlah dengan Dar al-Shifa`, Pusat Islam UKM dan Masjid al-Hasanah.
Kata Profesor Dr. Kamal Mujani, Al-Marhum Tuan Guru Dato` Dr. Haron Din adalah tokoh terkenal, bukan saja di dalam negara, tetapi di luar negara, maka wajarlah dia dijadikan tokoh yang dibicarakan pada persidangan ini agar maklumat mengenainya dapat diketahui dan diingati.
Menurut Profesor Dr. Kamal Mujani, pada tahun 2019 akan diadakan `Nadwah `Ulama` Nusantara  di Sarawak, beliau berharap tokoh Dato` Dr. Haron Din  menjadi salah seorang tokoh akan ditonjol dan dibicarakan tentang pemikiran dan sumbangannya dalam banyak bidang di dalam nadwah berkenaan. Dato` Dr. Haron Din memang sesuai dan layak diletak sebagai salah seorang `ulama Nusantara` yang berjasa.
Dato` Dr. Haron Din dapat dikaji dari segi aliran dan kecenderungan ilmunya, pandangannya tentang bank dan kewangan dari segi shari`ah, fikiran-fikirannya, konsep perubatan Islamnya, politik sederhananya, dakwah, amalan kebajikannya dan shakhsiyahnya yang disenangi semua pihak, walaupun oleh ahli-ahli politik yang tidak sealiran dengannya
Dalam ucapannya Profesor Dr. Kamal juga mencadangkan kepada Jabatan Shari`ah, Fakulti Islam UKM agar mengangkat cadangan supaya diwujukan `Kerusi Dr. Haron Din`  di Jabatan Shari`ah, Fakulti Islam, UKM.  Pengwujudan kerusi ini memberi peluang dan ruang bagi pengkaji-pengkaji membuat kajian terhadap Dato` Dr. Haron Din dari berbagai bidang. Namun menurutnya untuk mewujudkan kerusi berkenaan memerlukan peruntukan sekurang-kurangnya RM5 juta, tetapi ini dapat diusahakan, misalnya mendapat tajaan dari bank-bank yang Dato` Dr. Haron Din pernah menjadi Penasihat Shari`ahnya secara bersama atau oleh satu bank yang berminat.
Selain daripada itu pihak institusi khusus seperti Dar al-Shifa` yang diasaskan oleh Dato` Dr. Haron Din, menurutnya dapat memikirkan apakah kaedah terbaik bagi mengembangkan konsep `Perubatan Islam` yang dicetuskan oleh Dato` Dr. Haron Din seperti mewujudkan `Yayasan Dar al-Shifa` , mengadakan kerjasama misalnya dengan mana-mana universiti yang ada Fakulti Perubatan, mengadakan kerjasama dengan pihak Jabatan Perhutanan Malaysia (FRIM) bagi mengenalpasti tumbuh-tumbuhan yang ada nilai perubatan yang dapat digunakan di Dar al-Shifa` dan secara kerjasama dapat dikomersilkan.
Dato` Dr. Kamal mengucapkan `Terima Kasih` kepada semua pihak yang menjayakan Persidangan dan dengan lafaz `Bismi`l-Lahi`r-Rahmani`r-Rahim` beliau menutup persidangan pada petang hari berkenaan. Terima kasih.

Sekian. 

No comments:

Post a Comment