December 5, 2017

TENTANG MENDENGAR (SAMA`)


BBB, 15 Rabi`ul-Awwal 1439H. = 04 Disember 2017M. (Isnin):
Kembali kepada pembicaraan kandungan Kashf al-Mahjub oleh Al-Hujwiri, bahawa salah satu aspek yang dibicarakan di dalam tasauf, ialah `Sama` bererti mendengar. Pembicaraan tentang `sama` ialah kerana ianya adalah satu alat pada diri yang melaluinya dapat mengetahui sesuatu dengan mendengar.
Sesungguhnya pada diri manusia itu ada beberapa wasilah yang dengannya dapat menyampaikan maklumat. Alat-alat berkenaan ialah:
1)      Akal
2)      Hati nurani
3)      Inderawi.
Tentang akal dan hati nurani telah biasa diperkatakan.
Akal adalah bersifat rasional melaluinya dapat dipelajari tentang betul atau salahnya sesuatu. Misalnya melalui kaedah matematik dipastikan kebenaran secara rasional. Melaluinya dibahaskan sesuatu tentang logik  atau tidaknya, misalnya dengan menggunakan dalil dan burhan yang hasilnya meyakinkan. Kaedah sedemikian banyak digunakan di dalam ilmu tauhid, lebih-lebih lagi secara ilmu kalam.
Dengan hati nurani juga dapat dihayati sesuatu. Ianya lebih merupakan maklumat yang merupakan sentuhan dalaman yang antaranya tidak dapat dinafikan ada padanya unsur perasaan. Misalnya bagaimana rasa rindu yang kadang-kadang tidak tertanggung oleh yang merindu. Misalnya antara sama manusia. Seperti rindu ibu terhadap anaknya yang dikejauhan. Ia merupakan sentuhan dan perasaan dalaman yang pasti ada, walaupun tidak dapat ditunjuk secara nyata sebagai berbenda.
Dari peringkat ini meningkat kepada yang terlebih tinggi, misalnya tentang `Cinta Ilahi`. Ianya merupakan `Cinta Suci` yang dialami oleh para rohaniawan sabagai contohnya sufi. Ianya berciri intuisi rohani dan wujdan. Medan inilah merupakan `sahra` bagi sufi yang sanggup merentasi untuk sampai kepada yang dicintai, walaupun terpaksa merentasi gurun, keseksaan dan kedahagaan, kerana bagi mereka itu adalah kelazatan rohani.

Kedua-dua di atas, akal dan rohani adalah dua bidang yang terus dibicarakan. Adapun tentang `sama` dia bagai bahan tambahan yang dikira perlu dibicarakan, bahkan bersama-sama aspek-aspek yang di dalam kategori yang sama, iaitu kategori `Inderawi`.  Dari segi kedudukannya lebih rendah daripada akal dan hati rohani, tetapi melalui inderawi didapati maklumat yang berbeda antara satu sama lain, tetapi memberi kesan yang mungkin juga mendalam dan sampai kepada akal dan juga hati norani.
Apek ibderawi ini adalah lima perkara, iaitu:
``Mendengar, melihat, menjamah, merasa (kecap dengan lidah) dan mencium``.
Setiap indera ini mempunyai perbezaan dari segi tanggapan. Mendengar misalnya melalui organ telinga yang dengan mendengar boleh difaham. Ada pendengaran yang indah secara berlagu, misalnya mendengar ayat Al-Qur`an. Ada yang menakutkan, misalnya mendengar petir yang boleh merosakkan. Demikianlah melihat melalui organ mata yang boleh kita lihat  secara membeza dan sebagainya. Ada perkara yang dilihat menarik seperti pandangan alam dan ada yang tidak menarik, seperti melihat kotoran yang menjijikkan. Menjamah ialah maklumat yang dapat diketahui melalui merasa dengan kulit, misalnya sesuatu itu lembut atau keras, demikian dengan kecapan (lidah) boleh mengetahui sesuatu itu manis, tawar, masam atau kelat dan sebagainya. Seterusnya mencium melalui organ hidung kita dapat mengetahui sesuatu itu harum dan busuk. Semua panca indera yang dijadikan oleh Allah pada diri manusia membantu dirinya mendapat maklumat, panduan dan manfaat bagi dirinya.
Di dalam membicarakan tentang panca indera ini Al-Hujwiri menampilkan pendapat kalangan Sunni, bahawa yang paling tinggi kepentingan antara panca indera itu adalah `Mendengar`. Sebab dihujahkan melalui pendengaran kita mengetahui tentang kebenaran. Kita mempercayai agama Islam misalnya melalui pendengaran , misalnya melalui pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul atau melalui pendengaran dari Al-Qur`an. Adalah dihujahkan bahawa melihat adalah lebih penting, dan melihat Tuhan lebih penting dari mendengar, maka kata Al-Hujwiri apa yang dilihat bagi orang mu`min disyurg adalah bermula dari pendengaran terlebih dahulu. Melihat lebih terhad jaraknya dari mendengar.
Oleh kerana menganggap pendengaran lebih penting maka topik yang membicarakan tentang indera ini dilambangkan dengan `sama` dan tidak yang lain.

Sekian.

No comments:

Post a Comment