December 13, 2017

PENGGUNAAN SENI BERGANDA

BBB, 23 Rabi`ul-Awwal 1439H. = 12 Disember 2017M. (Selasa):
Bermaksud penghayatan seni berganda, ialah pendengaran (al-sima`) atau pemahaman melalui pendengaran atau pembacaan terhadap maklumat yang disampaikan dengan menggunakan lebih dari satu elemen seni, sebagai contoh ialah menggunakan bentuk puisi dan juga sekaligus menggunakan konsep cerita. Maka dengan menggunakan konsep seni berganda,  bertambah penghayatan, pemahaman, bahkan  bertambah dan berganda dari segi kesan estetika.
Sebagai contoh dikatakan Dzu al-Nun al-Mis*ri bercerita, katanya,
``Aku melihat seorang perempuan di perpantaian negeri Sham, maka aku bertanya kepadanya,
``Dari mana engkau datang, wahai moga dirahmat Allah !`` Maka katanya,
``Daripada kaum-kaum yang ``Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur (sedikit sangat tidur kerana mengerjakan solat tahajjud dan amal-amal salih), mereka sentiasa berdo`a kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut (akan kemurkaanNya), serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi (keredhaanNya), dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka.`` (Al-Sajdah: 16).
Maka kataku, ``Ke mana pula engkau hendak pergi ?``
Maka jawabnya,  kepada, ``Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jualbeli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan solat, serta memberi zakat. Mereka takutkan  hari (kiamat) yang padanya berbalik-balik hati dan pendengaran.`` (Al-Nur: 37).
(Perempuan berkenaan melazimkan dirinya bercakap dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur`an sesuai yang boleh).
Maka kataku kepadanya, ``Sifatkan mereka kepadaku, `` maka dia menggubah ungkapan bermaksud sedemikian,
Kaum yang mementingkan Allah hati terikat
Tidak ada lebih tinggi dari  Dia Yang Ahad
Tempat tuntutan kaum sebagai Tuan Pelindung
Dengan sebaik tuntutan Yang Esa lagi Tumpuan
Jika engkau canggahi tiada kemulian  di dunia
Daripada makan minum dan tiada bahagia keluarga
Tidak berbagai hiasan pakaian indah menawan
Tidak berlangsung keamanan negara berterusan
Melainkan bersegeralah mengikuti yang diperingat
Makin mendekati langkah yang jauh berabad
Mereka adalah cagaran di dataran dan lembah
Diketemui di puncak-puncak sukar  berjeragah.
(Al-Kalabadzi, Al-Ta`arruf, 1388/1969: 35).
Kita lihat penampilan persoalan ialah dengan cara menggunakan elemen penceritaan bersama dengan gubahan puisi yang meningkatkan dari segi estetika. Apa yang lebih menarik di dalam penceritaan ini digunakan ayat-ayat Al-Qur`an sebagai pengukuhan sifat ketasawufan bukan saja pada perempuan sufi berkenaan, tetapi sekitaran kehidupannya yang menunjukkan suasana ketasawufan. Ini membuktikan kekesanan dari segi pendengaran, penghayatan, pemahaman dan tarbiah kerohanian dengan menggunakan seni berganda.

Sekian.

No comments:

Post a Comment