June 20, 2018

ASPEK ESTETIK


BBB, 05 Syawal 1439H. = 19 Jun 2018M. (Selasa):
Estetika dapat dibahagikan kepada estetika lahiri dan maknawi.
Estetika lahiri, ialah estetika yang dapat dilihat , dapat disaksi dan dapat dialami secara lahiri seperti melalui panca indera yang lima, manakala estetika maknawi ialah yang dapat difahami, dimengerti dan dihayati melalui elemen dalaman diri, iaitu melalui akli, hati dan rohani. Objek bagi estetika lahiri adalah nyata, berbenda dan berobjektif seperti bangunan, pandangan dari fenomena alam dan sebarang kejadian yang dapat ditanggapi melalui indera diri.
Aspek estetika yang bersifat lahiri adalah paling banyak, kerana aspek-aspek lahiri ini paling mudah didapati dan berhadapan dengan diri dan inderawi. Namun persoalan `paling banyak`  ini adalah relatif, kerana yang tidak bersifat lahiri juga banyak, namun ianya lebih sukar ditanggapi. Di dalam membicarakan tentang  `Estetika Masjid Al-Umm`, maka kita akan dapati aspek lahiri inilah paling banyak bakal dibicarakan, kerana aspek-aspek ini adalah nyata dan kelihatan, namun tidak dapat dinafikan aspek-aspek maknawi juga tidak kurang luas dan banyak persoalan yang dapat dibicarakan. Ini terpulang kepada keluasan dan ke dalam aspek maknawi yang ada pada kita.
Antara  yang bersiaft maknawi seperti mentransformkan sesuatu melalui bahasa yang dari bahasa itu dapat difahami, dihayati dan dialami aspek estetikanya. Sebagai contoh ungkapan yang bersifat puisi tentang sesuatu, contoh tentang keriangan menyambut hariraya, kedukaan tentang kematian dan sebagainya. Dari ungkapan di dalam puisi melalui bahasa dapat dihayati tentang keindahan ungkapan yang membawa rasa gembira atau dukacita. Hal ini dapatlah dikiaskan ungkapan-ungkapan melalui bahasa seperti hikayat, cerita, novel, cerpen dan berbagai bentuk puisi. Dalam kata lain aspek-aspek estetika lahiri dapat ditransform kepada maknawi melalui jambatan bahasa dan berasimilasi estetika lahiri  dengan maknawi yang berlapis pula dari segi estetikanya.
Estetika yang lebih tinggi, ialah yang bersifat minda. Misalnya ketinggian dan keindahan yang bersifat ilmu yang dicapai dan dapat dirumuskan dapatan di dalam kaedah-kaedah ilmu yang menarik dan mengkagumkan. Misalnya bagaimana imam-imam mazhab empat dapat menyusun kaedah keilmuan fiqh yang disusun secara bab-bab dan fasal-fasal misalnya mengenai ibadat dari aspek taharah ke solat dan ibadat-ibadat yang lain, muamalat, munakahat, jinayah dan jihad. Demikian imam-imam dalam bidang akidah menyusun aspek-aspek akidah hingga semuanya teratur dan dapat dipelajari. Aspek maknawi yang berhubung dengan minda juga dapat dikaitkan dengan rekacipta yang bertolak dari minda yang genius dan mengkagumkan dan menghasilkan rekacipta yang memberi faedah dan kemesraan dan kemudahan. Hal ini dapat dicontohi tentang keilmuan engineering  misalnya yang menghasilkan kenderaan dan berbagai rekacipta yang bersifat kreatif, estetik dan memanfaatkan. Demikianlah dapat dikiaskan dengan berbagai bidang keilmuan yang lain yang asalnya berupa dapatan dan diiringi bersama dengannya elemen kreatif dan estetik.
Aspek yang kaya dan memanusiakan manusia ialah yang berhubung dengan hati-nurani atau kalbu. Pada hakikatnya manusia dalam kehidupannya adalah berterusan berada di dalam lautan gelombang `rasa` yang berpangkalan dari kalbu. Di dalam kehidupannya manusia menempuh dan mengalami berbagai-bagai gelombang rasa akibat dari suasana keliling dan alamiahnya yang mewarnai kehidupannya yang mencetuskan `mood` baginya. Manusia di dalam kehidupannya tidak terpisah dari mendepani kesusahan. Ianya diakibatkan oleh misalnya sakitnya yang menjadikan suasana hidupnya murung dan dukacita, maka terungkap darinya ungkapan duka yang terpancar dari  rasa hatinya yang mengandungi elemen estetika. Contoh puisi atau lagu-lagu duka seperti ungkapan anak dagang diperantauanm atau anak yatim yang dalam kedukaan. Manusia pula waktu-waktu berada di dalam suasana ria dan suka. Misalnya dalam suasana sambutan hariraya Eidul Fitri, maka terluah melalui kata-kata mereka ungkapan suka.  Dari mereka juga terluah perasaan marah yang mencerminkan kekerasan dan menakutkan.
Satu aspek yang bersifat maknawi, ialah hasil dari kecapaian tokoh-tokoh bidang rohani yang mencerminkan ke dalaman dan kehalusan jiwa mereka yang terungkap pengalama rohani dalam kata-kata, misalnya ungkapan Rabi`ah al-`Adawiyyah tentang `Cinta Ilahi` dengan kata-kata puitis dan rohani, Iqbal dengan `khudhinya. Aspek rohani juga dibicarakan secara prosa. Misalnya bagaimana Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi secara genius dan rohani dapat menyusun pendekatan tasawuf yang menjadi panduan keindahan rohani, demikian ju a Al-Ghazali dengan Ihya`nya dapat meneroka aspek-aspek rohani yang menjadi panduan bagi umat mendalami bidang kerohanian.
Dari segi praktiknya tidak bererti  estetika lahiri dan maknawi ini terhasil secara terpisah sebagaimana dipisahkan di dalam pembicaraan, sebaliknya ianya boleh lahir secara gabungan, bergandinga dan tersulam antara satu sama lain secara kreatif dan estetika.
Sekian.

No comments:

Post a Comment