June 6, 2018

SINDROM TADBIR, JANGAN HILANG MATLAMAT !BBB, 20  Ramadhan 1439H. = 05 Jun 2018M.
Aturan atau yang bermakna seumpama  dengannya seperti undang-undang,  anekmen dan sebagainya adalah baik. Dengannya dapat diatur dan menjadi panduan bagi tadbiran. Anekmen Masjid (2017) adalah menjadi panduan bagi pentadbiran sesebuah masjid, juga surau. Dengannya pentadbiran sesebuah masjid dapat diselaraskan dan tidak menjadi kacau dan bercelaru.
Masjid Al-Umm yang baru digunakan dan masih di dalam tadbiran Ahli Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan sememangnya dari awal menjadikan anekmen Masjid sebagai bahan rujukan seperti dengan mewujudkan kakitangan yang perlu ada sebagaimana di dalam peraturan Masjid. Kita juga dapati adalah lebih efektif, sekiranya ditubuhkan jawatan-kuasa-jawatan-kuasa bagi bidang-bidang yang utama seperti ibadat dan pendidikan dan sebagainnya, sebab itu sebagaimana telah kita bincangkan, lima bidang utama telah ditubuhkan dengan mengikut judul-judul sebagaimana di dalam anekmen. Kita berpendapat dengan mengikut langsung judul-judul jawatankuasa sebagaimana di dalam anekmen, memudahkan apabila penubuhan jawatankuasa kariah dan pentadbir masjid, maka  diserahkan pentadbiran masjid kepada jawatankuasa yang dipilih oleh ahli kariah. Kita mengganggap ini adalah sesuatu yang logik dan tidak bercanggah dengan kehendak pihak atasan dan bagi kepentingan masjid. Dan tidak perlu bertanya kepada pihak berkuasa. Walau bagaimana ada ahli jawatankuasa yang bertanya perkara ini  kepada pihak berkuasa agama daerah dan kita terkejut dan nenganggap sesuatu yang illogikal, apabila diberitahu, bahawa oleh kerana Masjid Al-Umm belum lagi berdaftar, maka ianya tidak boleh menubuhkan jawatankuasa yang dikenali dengan biro-biro sebagaimana di dalam anekmen masjid itu. Dengan jawapan ini kita menjadi keliru dan mempersoalkan dari segi logik melarang dari mengikut judul-judul bagi biro-biro sebagaimana di dalam anekmen berkenaan. Kita juga menyoal mengapakah dibuat pertanyaan dan adakah bijaksana berbuat  sedemikian tanpa  diminta oleh pihak Ahli jawatankuasa dan ianya menimbulkan masalah. Di dalam hal ini mengingatkan kita pada firman Allah yang bermaksud:
``Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu bertanya sesuatu yang jika didedahkan kepada kamu menyusahkan kamu.`` (Al-Ma`idah: 101).
Adalah kita dapati perlunya ada jawatan-jawatan kuasa sebagaimana disebutkan. Oleh kerana jawapan di atas secara larangan, bagaimana mau mentadbir tanpa jawatankuasa ? Lantaran itu,  maka kita secara kreatif  dan ikhtiar menukarkan nama-nama biro kepada nama jawatankuasa kecil, iaitu:
Jawatankuasa Kecil Ibadat dan Pengajian
Jawatankuasa Kebersihan dan Kreasi
Jawatankuasa Kecil Kewangan
Jawatankuasa  Kecil Pemuda
Jawatankuasa  Kecil Muslimat
Kandungan, fungsi dan kegiatan disesuaikan dengan realiti Masjid Al-Umm.
Baik Ahli Jawatankuasa Pembinaan dan Pengimarahan Masjid, Jawatankuasa Kecil dan berbagai-bagai lagi adalah mekanisme bagi memajukan masjid. Ianya adalah matlamat utama bagi penubuhan jawatan-jawatankuasa.
Namun jangan jadi sindrom pentadbiran menenggelamkan matlamat, lebih-lebih lagi jangan jadikan pentadbiran  yang seharusnya diikuti secara ketat sebagai robot yang hilang dari daya kreativiti dan inovasi. Sesungguhnya berapa banyak sindrom tadbiran menjadi sebagai  kilang cetak yang mengeluarkan pentadbir-pentadbir sebagai robot yang menurut pola yang sama dari generasi ke generasi dan tidak boleh diharapkan dari mereka sesuatu yang baru, kreatif dan segar.
Namun dari satu segi yang menjadi kita keliru di samping larangan dari menurut pola yang ada, ada ketakutan dari berkreativiti dan berinovasi. Bercanggah dari konsep kehendak, ijtihad, ikhtiar dan tawakkal yang harus ada  dari segi Takmilah hingga diri menjadi takut misalnya untuk mengambil inisiatif memilih para imam dengan biayai jama`ah, sehingga pegawai  tidak mau melibatkan diri menginterview calon-calon, bahkan mengkritik kreativiti dan inovasi dari segi pemilihan, misalnya dengan menjemput para bakal imam menjadi imam di Masjid al-Umm sebelum mereka dipanggil untuk diinterview, jika kita fikir berkelayakan. Ia lebih efektif dari dipanggil interview dan dipilih berdasarkan jawapan lisan. Sesungguhnya dengan menjemput menjadi imam separuh dari persoalan  mendapat  jawapan.
Di dalam hal ini peraturan dan anekmen adalah penting yang seharusnya tidak disekat dari dicontohi, tetapi matlamat, objektif dan natijah dari aturan itu adalah lebih penting. Misalnya adanya aturan dan anekmen begitu indah adalah ibarat pagar yang dibuat sekeliling  kawasan begitu indah dan kukuh, tetapi tanpa matlamat, objektif dan natijah, ia ibarat pagar yang ditengahnya kosong atau dipenuhi semak samun yang tidak memberi hasil. Anekmen dan aturan masjid dan surau seharusnya bermatlamat:
·         Bagi mewujudkan melalui masjid satu masyarakat Islam  harmoni  yang memahami Islam dan patuh beribadat berdasarkan pengajian yang antaranya di terima di Masjid berkenaan.
Manakala objektif:
·         Menjadikan masjid pusat ibadat dan pengajian
·         Masjid mempunyai pentadbir  yang berwibawa.
·         Mengwujudkan pengajian-pengajian yang bersesuaian (beri pengajian dan kurikulum yang ditawarkan)
·         Mempunyai  Imam-Imam  dan Guru-Guru murshid
·         Masjid pusat tarbiah semua peringkat
Dan objektif-objektif lain.
·         Naijahnya masjid  sebagai pusat cemerlang bagi ahli kariah.
Masjid mentakmilah masyarakat dengan didikan keilmuan akli,  rohani dan amali serta mentransform masyarakat kepada kehidupan berkualiti  yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat.
Sekian.

No comments:

Post a Comment