June 29, 2018

MENUJU TAKMILAH BAGI KEPERLUAN ASAS BAGI PRA PEMBINAAN


BBB,  13 Syawal 1439H. = 28 Jun 2018M. (Khamis):
Plan adalah prototype bagi pembinaan. Plan menjadi panduan bagi pembinaan. Sekecil mana bangunan sebelum didirikan, kalaupun tidak dilukis atau digaris terlebih dahulu, sekurang-kurangnya  ada di dalam minda rangka plan yang hendak didiri atau dibangunkan. Bangunan yang  lebih teratur dan yang lebih selamat perlu plan yang dihasilkan oleh juru plan atau arkitek yang berwibawa. Jika bangunan mau dibina di dalam  kawasan perbandaran atau taman perumahan plan perlu, bahkan wajib diluluskan oleh pihak perbandaran. Ini bertujuan:
a)      Menjaga keselamatan bangunan. Misalnya tidak runtuh kerana struktur bagunan tidak betul.
b)      Mendapat bekalan letrik dan air secara betul dan selamat.
c)       Mempunyai sistem perparitan yang betul hingga tidak banjir atau longkang tidak mengalir
d)      Mempunyai jalan keluar-masuk yang teratur dan selamat, termasuk semasa kecemasan bagi laluan bomba
e)      Tidak berada di dalam kawasan terlampau sesak hingga mengganggu ketenteraman dan kesihatan.
f)       Dan berbagai lagi.
Bagi sebuah masjid mesti mempunyai keperluan-keperluan khusus lantaran ianya institusi yang melibatkan pemerintah/pentadbir dan orang ramai. Antara keperluan ialah:
a)      Tapak yang jelas kebenaran milik masjid yang diluluskan pihak berkuasa
b)      Mendapat kebenaran dari pihak berkuasa bagi mendirikan masjid
c)       Mempunyai keluasan yang sesuai bagi sebuah masjid
d)      Berada pada lokasi yang sesuai untuk dikunjungi jamaah dan orang ramai
e)      Pembinaan adalah dari hasil yang halal sepertidana  dari orang ramai dan dari pihak berkuasa
f)       Mempunyai ciri keselamatan dan keperluan sebagaimana  dibincangkan pada bahagian kelompok pertama atas.
Masjid Al-Umm yang dicadangkan untuk pembinaan tidak terkeluar dari dua kelompok syarat-syarat di atas, bahkan banyak lagi keperluan yang dapat ditambah bagi pembinaan Masjid Al-Umm, segala keperluan dan syarat-syarat di atas adalah merupakan pra-syarat dan asas bagi pergerakan dari segi kualiti menuju Takmilah bagi pembinaan. Antara perkara yang diharapkan dari pembinaan:
a)      Walaupun disedari tapak bagi Masjid Al-Umm amat terhad dari segi keluasannya, tetapi ini hanya yang ada tapak bagi masjid selepas Masjid Al-Hasanah di Bandar Baru Bangi dan mendapat kelulusan dari segi gezet tanah dan kebenaran dari pihak JAIS bagi mendirikan masjid – Masjid Al-Umm.
b)      Tapak masjid berada pada lokasi strategik, berada ditanah tinggi di tengah-tengah kawasan Bandar Baru Bangi. Masjid hendaklah bersesuaian dengan kedudukan strategiknya.
c)       Sesuai dengan kedudukannya, Masjid Al-Umm kelak hendaklah masjid yang seboleh-bolehnya  Takmilah dari segi seni binanya
d)      Bagi mencapai sebolehnya Takmilah dari segi senibinanya, maka plan bagi Masjid Al-Umm hendaklah dihasilkan secara terbaik dan diluluskan oleh pihak berwibawa (Perbandaran) untuk menjadi prototype bagi pembinaan fizikal Masjid Al-Umm.
e)      Masjid Al-Umm hendaklah mendapat sokongan dana dari jamaah dan penduduk dan mereka adalah bersyukur dengan kejayaan pembinaan dan mesra mengimarahkannya.
Dari segi amalan kebiasaan, sesebuah bangunan yang mau didirikan seharusnya mendapat kelulusan plan dari pihak perbandaran atau pihak berkuasa dan dari plan inilah pihak kontrektor mengikuti sepenuhnya hingga siap bangunan dan pihak berkuasa yang dipohon mendapat kebenaran menggunakan bangunan (untuk mendapat CCC) akan membuat penilaian bagi kelulusan berdasrkan kepada plan yang telah diluluskan sebelum ini, jika ia menepati dengan spesifikasi plan asal, ianya akan diluluskan, tetapi jika tidak, maka ianya perlu membaiki dan mematuhi keperluan yang dikehendaki sebelum mendapat kelulusan.
Bagi Masjid Al-Umm ada plan asas bagi peringkat permulaan disediakan oleh Ar. Tuan Haji Raja Fuaddin bin Raja Ahmad dari Arkitek URUSBINA yang beribu pejabat di Perlis. Plan awal adalah bersifat permulaan danbelum sempurna, ianya  digunakan bagi Majlis Pelancaran Dana bagi Masjid Al-Umm pada 19 Mei 2012 berhampiran dengan Tapak Masjid Al-Umm.
Plan masjid Al-Umm yang dibaiki dan belum sempurna ini juga dipamerkan pada Majlis Pecah Tanah bagi Masjid Al-Umm yang dilakukan oleh Dato` Menteri Besar Selangor pada masa itu, pada 6 Januari 2013 juga di hadapan Tapak bagi Masjid Al-Umm.
Namun plan permulaan ini menjadi asas perbincangan  yang memakan masa yang agak lama dan plan asas dan perubahan yang berlaku terhadapnya menjadi panduan bagi pembinaan Masjid Al-Umm.
Sekian.

No comments:

Post a Comment