June 23, 2018

KEPERLUAN, PENIRUAN, KREATIVITI DAN TAKMILAH


BBB, 08 Syawal 1439H. = 22 Jun 2018M. (Juma`at):
Sebelum tiba pada peringkat estetika lahiri dan maknawi dan mencipta atau menghasilkan sesuatu yang bersifat estetik ada proses panjang yang dilalui manusia. Proses kreatif dan estetik adalah peringkat tinggi yang dicapai oleh manusia di dalam penghasilan. Ia adalah proses peringkat atas dari segi Takmilah.
Kreativiti dan estetika di luar dari kesedaran pada peringkat permulaan, walaupun elemen kreativiti mulai ada secara tidak langsung.
Daya gerak awal tindakan manusia adalah timbul dari rasa `keperluan` terhadap sesuatu` yang dianggap dapat memberi faedah kepada yang melakukannya. Keperluan asas bagi manusia sejak dari permulaan untuk survival ialah makanan, lindungan dan pakaian. Keperluan kepada makanan tentulah untuk kehidupan. Mereka mendapatkan makanan dari bahan yang ada sekeliling dari tumbuhan serti ubi, jagung dan padi. Atau dari haiwan yang ada di sekeliling seperti pelanduk, kambing lembu, kerbau, rusa dan sebagainya. Pada peringkat yang lebih maju, apabila bahan tumbuhan di sekeliling kehabisan dan pencarian di sekeliling menjadi sukar menggerakkan daya ikhtiar mereka untuk bercocok tanam, khusus bagi barang-keperluan makanan harian. Demikian juga menternak binatang sesuai diternak seperti ayam, kambing, lembu, kerbau dan sebagainya. Sebenarnya mereka bergerak ke arah lebih maju dan hidup lebih sempurna dari segi persediaan keperluan makanan dan sebagainya.
Dalam kehidupan mereka sentiasa terdedah kepada bahaya seperti terdedah kepada hujan panas, terdedah kepada penyakit dan ancaman, misalnya binatang buas yang boleh menewaskan mereka. Jadi mereka sedar akan perlunya lindungan. Pada peringkat awal mereka berlindung di gua-gua. Tidak semua tempat ada gua dan jika ada gua mungkin sukar dari mendapat makanan. Maka lantaran itu, timbul daya usaha bagi mengadakan tempat lindungan di tempat yang ada sumber makanan atau tempat mereka bercocok tanama seperti di pinggir sungai yang memudahkan mereka mendapat air dan dari sungai itu juga mereka mendapat sumber makanan sama ada ikan-ikan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar pinggir sungai.
Tempat perlindungan pada peringkat awal, mungkin dibina dari kayu-kayu yang ada di sekeliling tempat kegiatan mereka dan untuk berlindung dari hujan dan panas ditutup pada bahagian atasnya dengan daun-daun palma atau sesuatu yang lebar menjadikannya sebagai atap. Mereka yang sudah dapat dikatakan sudah mempunyai keluarga berlindung di bawah lindungan bagi keselamatan dan kehidupan mereka. Mereka juga perlu kepada lindungan bagi tubuh badan mereka untuk mengelak dari sejuk dan terdedah kepada kerosakan dan bagi menjaga kesihata. Lindungan bagi tubuh yang dapat dikatakan sebagai pakaian awal ini adalah daripada daun-daun tumbuhan, kulit-kulit kayu atau kulit-kulit binatang ternakan atau yang diburu.
Pada kehidupan awal ini adakah sudah ada elemen kreativiti dan estetik ?
Ya sudah tentu sudah ada. Pembinaan tempat perlindungan awal, mungkin pada peringkat awal ini di atas tanah dengan beberapa tiang yang diatasnya ada beberapa kasau bagi meletakkan daun-daun palma yang disusun bagi melindungi dari hujan. Ada padanya dinding dari batang-batang anak kayu. Bentuk sedemikian sebenarnya adalah hasil dari kreativiti yang pada asalnya didesak oleh keperluan. Binaan ini dikenali dengan dangar, kemudian berkembang secara kreatif dengan diadakan tiang yang berlantai kayu agar dengan demikian lebih selamat dari banjir dan ancaman musuh seperti binatang buas dan sebagainya. Bangunan sedemikian dikenali sebagai pondok. Ia adalah bentuk bangunan yang standard pada zaman permulaan, terutama pada kawasan tropika. Ianya menjadi model ikutan dan tiruan bagi binaan pondok-pondol bagi penghuni-penghuni yang lain yang membentuk satu komuniti yang lain. Pondok bangunan ini berkembang dan bertambah, misalnya untuk ketua kelompok bangunannya ditambah dengan lebih besar, sesuai ianya rumah ketua yang menjadi tempat perhimpunan dan sebagainya.
Desakan keperluan dalam kehidupan menjadi lebih berkembang, misalnya wujudnya teknologi permulaan mencangkul, membajak dan juga menggunakan tenaga binatang untuk bertani. Pencarian rezeki dihutan menggunakan alat-alat tajam dengan menggunakan batu, manakala di sungai dari mengharungi sungai kepada menggunakan batang-batang kayu yang diikat yang kemudian dikenali dengan rakit membolehkan mereka ke tengah sungai dan bergeraka bagi merentasi sungai disamping mencari rezeki. Dari teknologi mengikat kayu-kayu juga buluh-buluh digunakan batang yang lebih besar untuk pergerakan di sungai, kemudian timbul idea melobangkan batang  kayu menjadikannya berbentuk perahu yang membolehkan mereka bergerak dengan lebih selesa dan cepat dengan menggunakan batang kayu untuk menggerak perahu dan juga menggunakan penganyuh.
Dengan segala kegiatan yang ada dalam kelompok berkenaan membentuk satu komuniti yang dikenali dengan kampung. Mereka menggunakan  peralatan dan keperluan dengan meniru apa yang telah ada dalam masyarakat dan menambahbaikan peralatan. Misalnya ada tempat yang mengfhasilkan peralatan seperti pisau, parang, kapak, beliaung dan sebagainya. Peniruan dan pembaikan terus berlaku untuk kegunaan dan kehidupan. Ianya adalah kemajuan dalam konteks zamannya. Ini melibatkan berbagai-bagai bidang seperti kediaman, teknologi pertanian, kenderaan, peralatan senjata, pakaian dan sebagainya.
Pendek kata dari awal kehidupan yang kita sifatkan sebagai primitif sudah ada penghasilan kediaman, peralatan, kenderaan dab pakaian sebagai hasil desakan hidup. Semuanya proses menuju Takmilah dalam konteks permulaan bagi kehidupan yang lebih sempurna dalam konteks zamannya.
Sekian.

No comments:

Post a Comment