June 9, 2018

BIDANG PENGAJIANBBB, 23 Ramadhan 1439H. =  08 Jun 2018M. (Juma`at):
Bagi pengimarahan masjid, selain dari menyediakan imam-imam bagi mendirikan ibadat, khususnya bagi solat, bidang yang kedua penting ialah menyediakan bidang-bidang  pengajian bagi jama`ah. Penulis telah sebutkan, bahawa pada masa penulis menjadi Pembantu Exco bahagian Agama di bawah Exco Agama, Adat Melayu  (Lantikan oleh Menteri Besar Selangor 2008-2013), Penulis diamanahkan oleh Exco Dato` Dr. Hasan Ali menjaga Hal Ehwal Islam dan Adat Melayu (menjadi Pengerusi Perbadanan Muzium Selangor – PADAT).
Dalam masa menjaga Hal Ehwal Islam (khususnya Masjid dan Sekolah Agama), Penulis menyusun mengenai kurikulum Pengajian di Masjid. Meskipun kurikulum telah siap dan dikemukakan kepada Dato` Dr. Hasan Ali, tapi tak pernah dibincang untuk digunakan. Apabila pihak Masjid Al-Umm mengadakan Bengkel Merancang dan Mengimarahkan Pengajian di Masjid Al-Umm yang diadakan di Hotel Puri Pujangga, UKM pada 26 Zulkaedah 1435H. = 21 September 2014, maka bagi menyiapkan kertaskerja `Pengajian Di Masjid Al-Umm – Cadangan`, maka Penulis telah menggunakan sebahagian dari kurikulum untuk Masjid di Selangor, sebagai sebahagian dari bahagian pengajian di Masjid Al-Umm. Walaupun ada sebuah lagi bengkel  diadakan, iaitu Bengkel Penentuan dan Penulisan Program Pengimarahan Masjid Al-Umm yang juga diadakan di Hotel Pujangga UKM bertarikh  3 Rabi`ul Akhir 1436 bersamaan 24  Januari  2015, tetapi hasil bengkel ini tidak diperturunkan secara penulisan yang dapat dijadikan panduan.
Pengajian yang dicadangkan bagi Masjid Al-Umm adalah dengan melihat kepada situasi masyarakat setempat yang terdiri dari kalangan intelektual dan orang awam, juga dengan melihat kepada masa yang ada pada mereka. Masa yang sesuai bagi pengajian ialah antara maghrib dan isyak, waktu pagi dan pada hari-hari minggu – Sabtu dan Ahad.
Pengajian boleh dilihat kepada:
a)      Pengajian Asas dan Perlu dimaksudkan ialah:

1)      Pengajian Al-Qur`an dan Tajwid
2)      Aqidah
3)      Fiqh
4)      Tafsir
5)      Hadith
6)      Tasawuf
7)      Sirah

b)      Pengajian keperluan semasa

1)      Bahasa, iaitu bahasa Arab, Inggeris dan bahasa Melyu
2)      Ekonomi Islam
3)      Seni seperti khat, tarannum, nasyid, marhaban,  gubahan lagu bercirikan Islam dan sastera Islam
4)      Bidang-bidang professional seperti menghasilkan keluaran makanan, kursus perniagaan dan pelancongan Islam.
5)      Berbagai

c)       Pengajian Khusus

1)      Secara berpakej
2)      Hujung minggu
3)      Tahfiz
4)      Ala Pondok
5)      Kursus – Kursus Haji dan Umrah dan lain-lain

d)      Pengajian Peringkat Tinggi

1)      Seminar,  kuliah, bengkel  bagi bidang keilmuan tertentu
2)      Kerjasama dengan pengajian-pengajian Tinggi bagi  bidang tertentu
3)      Mengeluarkan sijil dan diploma dengan kerejasama pengajian Tinggi Tertentu
Setiap bidang keilmuan ada keterangan, skop dan ruanglingkup. Penggunaan buku atau kitab-kitab utama dan buku-buku tambahan. Semua bahan-bahan pengajian dan pengajaran  terutama buku-buku  dan kitab-kitab yang digunakan seharusnya berada di Perpustakaan Masjid (Perpustakaan dalam proses penubuhan).
e)      Kemahiran Berucap dalam bidang-bidang tertentu
1)      Ceramah
2)      Tazkirah
3)      Khutbah
4)      Forum
5)      Berbagai.
Walau bagaimana sehingga sekarang pengajaran di Masjid Al-Umm adalah di dalam bidang-bidang asas yang kebanyakannya disampaikan oleh guru-guru antara solat  maghrib dan Isya`.  Masjid juga mengadakan seminar bulanan. Pengajian-pengajian lain  akan dipertimbangkan kemudian.
Sekian.

No comments:

Post a Comment