June 11, 2018

PENGAJIAN BERSIFAT AKADEMIKBBB,  25 Ramadhan 1439H. =  10 Jun 2018M. (Ahad):
Hasrat menjadikan Masjid Al-Umm sebagai Pusat Ibadat dan Ilmu, memang menjadi tujuan dari awal Masjid mau didirikan dan pernah disebut, bahawa hasrat mendirikan Masjid Al-Umm salah satu daripadanya sebagai pemangkin bagi Bangi Bandar Ilmu. Jika dilihat pada rekabentuk fizikal bagi Masjid Al-Umm, ialah bagi memenuhi hasrat  untuk bagi memenuhi fungsi sebagai Pusat Ibadat dan Ilmu.
Ruang tempat ibadat – maksud bagi solat, iaiah dengan menyediakan ruang utama pada paras utama, termasuk serambi kanan dan kirinya, juga ruang bagi solat muslimat pada aras satu. Di tempat ini dijalankan – selain dari solat, ialah pengajian Al-Qur`an, pengajaran-pengajaran berkitab, ceramah dan tazkirah. Pada ruang legar pada bahagian permulaan masuk  kepada aras utama masjid, sebenarnya boleh diadakan majlis-majlis ilmu seperti seminar dan berbagai sambutan keislaman seperti Maulid al-Rasul, Isra` Mi`raj, selain di sini menjadi ruang iftar dan bersahur secara berjama`ah.
Pada bahagian aras satu, dikanan ruang solat muslimat terdapat bilik mesyuarat yang juga boleh digunakan untuk berbagai wacana ilmiah. Pada bahagian kiri terdapat Dewan Seminar. Jika peserta ramai dibuka ruang tengah seminar menjadi satu ruang dan jika jumlah tak ramai, dibuka satu ruang sahaja untuk seminar atau sebarang wacana ilmiah. Pada bahagian belakang dari Dewan Solat Muslimat, terdapat dua  bilik kuliah untuk menyampaikan pengajaran. Di samping dua buah lagi bilik, satu daripadanya untuk bilik sumber/perpustakaan/IT dan bilik Tahfiz. Sebuah lagi dewan yang digunakan bagi konvensyen keilmuan ialah Dewan Konvensyen Bawah Tanah yang dapat dihadiri oleh ribuan jemputan seperti konvensyen keilmuan atau berbagai persidangan dan pertemuan yang ruang-ruang ini terbuka untuk ditempah bagi disewa. Ruang-ruang seminar, konvensyen, kuliah dan sebagainya disediakan untuk berbagai-bagai pengajian yang dapat diadakan di tempat yang sesuai dan selesa.  Persediaan pengajian menurut kesesuain orang ramai dari segi penyampaian keilmuan-keilmuanm yang bersesuaian, misalnya bagi orang ramai, muslimat, anak-anak dan kalangan intelektual,
Bagi menjalankan kegiatan bersifat akademik  sesuai dari kalangan penduduk yang ramai terdiri dari kalangan akademician, maka  selepas menggunakan Masjid Al-Umm 16 Disember 2017 turut dianjurkan bersama-sama pengajian yang lain ialah Siri Seminar Bulanan Masjid Al-Umm. Caranya pihak jawatankuasa seminar memilih satu tema yang akan diwacanakan untuk satu tempoh tertentu. Tema yang pertama mengenai masjid. Pembentang-pembentang kertaskerja mengenai tema-tema masjid  dijemput untuk dibincangkan dalam seminar.
Setakat ini sehingga bulan Ramadhan (Dari Disember 2017 hingga Ramadhan 1439, Jun 2018, pihak Masjid telah berjaya menganjurkan empat kali seminar bertemakan masjid. Seminar-seminar berkenaan ialah:
1.       Judul Seminar
Masjid Memartabatkan Masyarakat: Rujukan Masjid Al-Umm
Pembentang:  Prof Dato` Dr. Abdul Halim Tamuri – Rektor Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) yng juga sebagai Penaung Masajid Al-Umm.
Pengulas:  Dr. Tajul Afiffin Noordin  Mantan YDP Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi, Selangor
Tarikh: Sabtu:  3 Februari 2018 = 17 Jamadil Awwal 1439.
Tempat: Bilik Seminar Masjid Al-Umm
Masa: 9.30 hingga 12.00 tengahari.
2.       Judul Seminar:
Enakmen Dan Masjid Sungai Ranal Dalam
Pembentang:  Dr. Ideris Endut – Timbalan Nazir Masjid Sungai Ramal Dalam.
Pengulas: Ir. Haji Ishak Haji Arshad – Pengerusi Teknikal Masjid Al-Umm.
Tarikh: Sabtu 24 Februari 2018 = 08 Jamadil Akhir 1439.
Tempat: Bilik Seminar Masjid Al-Umm.
Masa: Jam 9.30 pagi hingga jam 12.00 tengahari
3.       Judul Seminar:
Masjid Pencetus Peradaban Ummah
Pembentang: Prof. Emeritus Dato` Dr. Mohd Yusof  Othman Pengarah Institut Islam Hadari –UKM
Pengulas: Prof. Emeritus Dr. Azimi Hamzah, Fakulti Pendidikan UPM.
Tarikh: Sabtu   31 Mac 2018 = 13 Rajab 1439
Tempat: Bilik Seminar Masjid Al-Umm
Masa:   9.30 pagi hingga 12.00  tengahari
4.       Tajuk Seminar
Falsafah Dan Seni Bina
Pembentang: Dr. Ar. Mastur Surat dari Jabatan Seni Bina, UKM.
Pengulas: Yang Mulia Ar. Tuan Raja Fuaddin bin Raja Ahmad
Tarikh:  28 April 2018 =  12 Sha`ban 1439
Tempat: Bilik Seminar Masjid Al-Umm.
Masa: 9.30 pagi hingga 12.00 tengahari.
Seminar amat berjaya. Biasanya dihadiri oleh antara 80 hingga 30 peserta.
Kertas-kertas kerja akan dibukukan dan akan diterbitkan.
Seminar seterusnya akan berkangsung selepas raya Idul Fitri  1439H. insya Allah.
Sekian.

No comments:

Post a Comment