June 30, 2018

SETAHUN MENUNGGU KELULUSAN PLAN


BBB,  15 Syawal 1439H. = 29 Jun 2018 (Juma`at):
Mesyuarat bagi Penubuhan jawatankluasa Teknikal  diadakan pada  14 Ogos 2012  di Pejabat Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi. Maka dengan adanya Jawatankuasa Teknikal perbincangan mengenai plan lebih mendalam selepas Jawatankuasa Teknikal mengadakan mesyuarat pertamanya pada 8 Januari 2013 (Selepas Perasmian Tapak pada 6 Januari 2013) yang juga dipamerkan plan pembinaan Masjid Al-Umm yang ditambahbaikan. Berikut dari itu  dilantik para consultants  menganggotai Mesyarat Teknikal  berkenaan. Mereka terdiri dari:
1.       Ir Haji Ishak bin Arshad, Pengerusi Teknikal
2.       Ar. Raja Fuaddin bin Raja Ahmad – Arkitek Urusbina Sdn. Bhd.
3.       Ir. Mohd Safari Ahmad – Tetuan Safari Engineering Sdn. Bhd.
4.       Mohd. Ashri Yusuf – Tetuan May Consult
5.       Haji Marzuki Che Omar – Tekad Nusantara (Kontrektor )
6.       En. Abdul Razak Abdul Rahman – Tekad Nusantara (Wakil  Kontrektor)
7.       Ir. Haji Ghazali Hussin – Teknikal Al-Umm
8.       Perunding Azfar – Mechanical and Electrical
·         Consultant berkhidmat sebelum Masuk Tapak (10.12.2013), iaitu sejak  Mac 2013,  selepas Pecah Tanah (6 Januari 2013).
Mereka ini pada awal bermesyuarat bersama dengan Jawatankuasa Induk (Pembinaan ), tetapi selepas ditubuhkan Jawatankuasa Teknikal, Jawatankuasa Teknikal ini kemudiannya mengadakan mesyuarat bulanan lebih awal (biasanya seminggu) membincangkan perkara-perkara teknikal dan kemudian melaporkannya kepada JawatanInduk Pembinaan untuk kelulusan atau sebaliknya.
Adalah dihasratkan bahawa selepas upacara `Pecah Tanah` pada 6 Januari 2013, maka  pembinaan fizikal Masjid Al-Umm hendaklah dilakukan dalam tempoh setahun dari masa tersebut. Dua fokus utama dibincangkan, terutama dalam mesyuarat teknikal yang turut sama dihadiri beberapa Ahli jawatankuasa Induk ialah usaha bagi menyiapkan plan untuk diangkat kepada MPKj bagi kelulusan, selewat-lewatnya pada pertengahan 2013. Tanpa kelulusan plan pembinaan fizikal tidak dapat dijalankan. Dan perkara yang juga penting dan dibincangkan terutama dalam jawatankuasa Induk ialah bagi mendapatkan dana bagi pembinaan.
Berhubung dengan plan adalah dibincangkan terhadap plan cadangan oleh Urusbina yang pada asalnya adalah disifatkan sebagai biasa. Menurut  Ar. Tuan Raja Fuaddin dalam Seminar Bulanan Masjid Al-Umm bagi bulan April 2018, bahawa sebagai arkitek,  pantang baginya dan yang lain meniru, apa yang dihasilkan adalah asli. Walau bagaimana sebagaimana telah dibincangkan, bahawa tiap yang datang kemudian tidak dapat lari dari membawa identiti yang telah sedia terbina sebelumnya. Ertinya identiti masjid telah terbina dan dikenali, mereka yang datang sedikit sebanyak mengambil identiti yang sedia ada dengan tambahan kreativiti dan inovasi, jika ada, jika ianya menyimpang 100% dari identiti yang telah terbina, kemungkinan ianya tidak dikenali sebagai sebuah masjid.
Di dalam hal ini plan awal yang disediakan oleh Urusbina Sdn. Bhd. Adalah:
Masjid dua tingkat yang keluasan lantainya 4,3 17 meter persegi yang dijangka dapat memuatkan 3,000 jama`ah.
Pada bahagian hadapan binaan bermula dengan pintu gerbang masuk ke ruang legar yang luas terbuka bagi kegunaan berbagai fungsi. Sebelah kanan gerbang ialah sebuah menara, demikian juga sebuah menara lagi pada bahagian kiri. Masuk ke ruang legar, di kanan ada ruang pejabat dengan kawasan wudhu` dan toilet pada sebelah kanan. Demikian sebelah kiri ada ruang pejabat dengan ruang wudhu` dan toilet untuk kawasan perempuan. Naik ke atas ada kawasan solat utama dengan pada bahagian kanan ada serambi di kanan dan juga dikiri. Pada bahagian kanan dan kiri ada pintu untuk keluar masuk sebagaimana sebelah kanan.
Ruang solat utama ini terbuka luas dan lawas, kerana pada bahagian atasnya tinggi dengan kubah di atasnya. Pada bahagian hadapan agak menarik. Pada bahagian  ini ada mihrab dan dan mimbar dengan bahagian kanan dan kiri bilik imam.
Satu tingkat diwujudkan ialah pada sebahagian separuh ke belakang dari ruang utama. Ianya ialah untuk ruang muslimat yang dapat memuatkan 500 jamaah.
Pada bahagian atas ialah atap yang sesuai dengan kawasan iklim setempat yang hujan panas dan tidak menggunakan konsep sutuh sebagaimana masjid-masjid di Asia Barat.
Oleh kerana Masjid Al-Umm berada di tepi bukit, terdapat ruang kosong pada bahagian bawah ruang utama yang dijangka pada asalnya ialah untuk parkir.
Plan asal tidak diterima sepenuhnya. Sebaliknya ia menjadi asas bagi perbincangan  dan perubahan yang dibincang dalam Jawatankuasa Teknikal dan Induk  (juga tapak pernah diwujudkan sekitardua tahun 2014-2015, namun ia sebagai duplikasi bagi teknikal dan ditiadakan) yang membawa kepada penambahan dan perubahan. Perbincangan memakan masa setengah tahun dan diangkat kepada MPKj, dan setengah tahun menunggu yang dalam masa menunggu itu ada perubahan-perubahan yang dibuat.
Sekian.

No comments:

Post a Comment