July 1, 2018

FALSAFAH DAN TUJUAN MENDIRIKAN MASJID AL-UMM


BBB, 16 Syawal 1439H. = 30 Jun 2018M. (Sabtu):
Tujuan mendirikan Masjid Al-Umm, bukan sekadar untuk mendirikan solat-solat waktu dan Juma`at, tapi adalah lebih dari itu. Telah disebutkan bahawa pada sambutan 30 tahun Bandar Baru Bangi (30 Julai – 1 September 2007) Penulis ketika itu selaku Ketua Pengarah Program di bawah Persatuan Penduduk Bandar baru Bangi yang YDPnya ialah Dr. Tajul Ariffin Noordin menampilkan slogan `Bangi Bandar Ilmu`  (Tidak dapat dinafikan ada sama faktor politik pada masa itu). Apabila Penulis menjadi ADUN Bangi (2008-2013, sebelumnya ADUN Kajang 1999-2004) konsep Bangi Bandar Ilmu ini dirasmikan oleh YAB Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim Dato` Menteri Besar Selangor pada masa itu pada 22 Jun 2008  (Hari Ilmu Bangi) bertempat di Kolej Universiti Islam Antarabangsa di Seri Putera, Bangi pada masa itu. Mendirikan Masjid Al-Umm adalah salah satu pemangkin bagi Bangi Bandar Ilmu, lantaran Penulis yang menjadi ADUN Bangi menjemput 30 orang pengerusi  surau dan pemimpin semasa  bermesyuarat bagi mendirikan Masjid Al-Umm bertempat di Surau Al-Umm pada 4 Februari 2010. Dengan melihat kepada rentetan peristiwa di atas usaha mendirikan Masjid Al-Umm  mempunyai visi dan misi. Ianya bukan sekadar mendirikan masjid sebagaimana biasa yang tidak dinafikan termasuk di dalam tujuan mendirikan Masjid Al-Umm, tetapi mendirikan Masjid Al-Umm ada falsafah, tujuan, visi dan misinya yang antara lain dapat disebutkan:
a)      Sebagai Pusat Ibadat setempat dan menjadi induk bagi surau-surau yang diletak di bawah persempadanan kawasan masjid yang ditentukan oleh pihak Berkuasa.
b)      Menjadi Pusat Pengajian bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan intelektual yang Bangi adalah merupakan Bandar Universiti dan lantaran itu menjadi salah satu faktor yang melayakkan Bangi dipanggil sebagai Bangi Bandar Ilmu.
c)       Menjadi Pusat Pendidikan bagi semua peringkat, khususnya bagi kalangan anak-anak dan juga kalangan remaja.
d)      Melalui penjanaan ilmu, maka Masjid Al-Umm diharap akan mengeluarkan bahan-bahan pengajian seperti buku dankaedah-kaedah penerbitan dan penyebaran keilmuan terkini.
e)      Menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan, khususnya bagi penduduk setempat dan umumnya bagi penduduk Bangi seluruhnya.
f)       Menjadi sebuah masjid yang sempurna dan indah dari segi lahiri dan maknawi
g)      Model Takmilah kemasjidan.
Dari falsafah, tujuan, visi dan misi di atas, adalah diharap Masjid Al-Umm dapat membina imej dirinya dari segi fizikal (maksud bangunan dan perluasan serta perkembangannya), keilmuan, tarbiah dan kegiatan kemasyarakatan. Masjid Al-Umm diharap akan menjadi  `Masjid Terindah`  dari segi lahiri dan maknawi.  Ia adalah Takmilah kemasjidan bagi Masjid Al-Umm. Falsafah, tujuan, visi dan misi ini tidak dapat dicapai di dalam masa singkat dan terdekat, tetapi hendaklah didukung oleh Masjid dan sesiapa yang akan terus berganti mengendalikan pentadbiran dan pengurusan Masjid Al-Umm.
Falsafah, tujuan, visi dan misi mendirikan Masjid Al-Umm ini memang disedari dari awal, iaitu sejak dari awal  konsep `Bangi Bandar Ilmu` tercetus dan Masjid Al-Umm dipersetujui untuk didirikan.
Apa yang diperkatakan di atas bukan setakat percakapan lisan, tetapi adalah disokong dengan dokumen-dokumen bertulis seperti:
1)      Buku Program Sambutan 30 Tahun Bandar Baru Bangi, Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi, Julai-September 2007.
2)      Buku Majlis Pelancaran Bangi Bandar Ilmu, 22 Jun 2008, Pejabat ADUN Bangi,  2008.
3)      Buletin N26 Bangi, Bulan  Julai 2008 – Siri Buletin Bulanan ADUN Bangi (2008-2013).
4)      Buku Bangi Bandar Ilmu, Sekretariat Bangi Bandar Ilmu, Bangi, 2012.
5)      Buku Gagasan Bangi, Sekretariat Bangi Bandar  Ilmu, Bangi, 2012.
6)      Buku Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu, Sekretariat Bangi Bandar Ilmu, 2014.
7)      Buku 40 Tahun (1977-2017) Bandar Baru Bangi, Galeri Bangi Bandar Ilmu, Bangi, 2018.
Dan berbagai dokumen lagi yang mengukuhkan tentang Falsafah, tujuan, visi dan misi pembinaan Masjid Al-Umm yang menjadi salah satu pemangkin utama bagi Bangi Bandar Ilmu.
Sekian.

No comments:

Post a Comment