July 20, 2018

PANDANGAN DARI HADAPAN - PERLAMBANGAN LAHIRI & MAKNAWI


PANDANGAN  DARI  HADAPAN – PERLAMBANGAN LAHIRI & MAKNAWI
BBB,  06 Zulkaedah 1439H. = 19 Julai 2018M. (Khamis):
Sebagaimana pandangan pada bahagian depan bagi pintu masuk ke masjid dengan kiri kanannya tidak ditegak dengan dinding rata, tetapi berhias dengan dekorasi seperti daun-daun yang bersifat lengkung pendek dan lengkung memanjang, maka demikianlah dengan bahagian hadapan Masjid Al-Umm juga terdiri dari hiasan-hisan  daun-daun tingkap – tidak terbuka, tetapi bercermin dan berkerawang, disamping  bentuk ruang lengkung tunduk memanjang ke bawah menghiasi bahagian hadapan. Bahagian hadapan ini dapat dihias dengan  dinding rata biasa, tetapi jika demikian, maka tiadalah daya estetika lahiri dan maknawi sebagai tarikan padangan pada bahagian hadapan masjid.
Sebagaimana telah diperkatakan bahawa pembinaan masjid ini adalah dipengaruhi oleh  konsep berimbang, maka sebagaimana pada bahagian depan masjid, tengah, ruang utama dan  kanan kiri masjid didominasi oleh konsep berimbang, maka demikianlah dengan bahagian paling hadapan bagi Masjid Al-Umm. Ini dapat dilihat dengan jelas jika dipandang dari luar.
Garis tengah bagi bahagian hadapan Masjid Al-Umm adalah `Mihrab` bagi masjid trersebut. Mihrab ialah bahgian dalam, ternampak keluar yang menjadi tanda bagi arah Kiblat dan sudah tentulah ia sesuai bagi titik tengah dalam mana imam apabila bersolat berdiri pada tengahnya (lebih indah dari luar) mengadap Kiblat dengan diikuti oleh para makmum. Keperluan utama ialah sebagai tanda bagi imam menghadap Kiblat, dan tentulah mihrab ini semestinya berada pada aras utama. Dari segi sejarah pembinbaan, pada peringkat pembinaan fizikal yang rangkanya sudah kelihatan termasuk mihrab ialah pada akhir tahun 2014, maka bentuk mihrab adalah pada bahagian hadapan bagi aras utama pada bahagian imam. Oleh kerana masjid adalah tiga tingkat, maka bentuk mihrab yang bentuk bujurnya (separuh bulat) menonjol keluar setakat aras utama dari atas sahaja dan kelihatan dari luar sebagai tong drum yang tergantung, sedang pada bahagian bawah ke tanah adalah kosong. Penulis sebagai pengerusi yang di dalam satu mesyuaratr Jawatankuasa Pembinaan mengkritik dan membuat cadangan agar bentuk bulat bujur bagi mihrab itu dipanjangkan ke bawah, dengan demikian ianya tidak dilihat sebagai tong tergantung, tetapi dengan memanjangkannya ke bawah menjadi tanda juga bagi yang bersolat pada bahagian bawah arah Kiblat. Dengan memanjangkannya ke bawah kelihatan lebih  harmoni dan menarik, lantaran itu dibuat unjuran mihrab itu ke bahagian bawah dengan bahagian paling bawahnya dibuat tetulang -tetulang sebagai tiang-tiang kecil berdiri di atasnya mihrab dan tidak bersifat tergantung.
Pada bahagian kanan bagi bahagian hadapan Masjid Al-Umm ini dihiasi dengan  tiga bentuk lengkung dari atas kebawah, demikian juga pada bahagian kirinya juga pada bahagian tepinya dihiasi  dengan tiga lengkung memanjang ke bawah menjadikannya berimbang dari segi pandangan. Dengan enam lengkung ini dapat diberi maksud dari segi perlambangan adalah sebagai rukun iman yang enam. Konsep enam ini juga dapat dilihat dari garis dan ruang pada lengkungan mihrab juga berjumlah enam garis dan ruang.. Keadaan yang sama bagi tiga tingkat bagi mihrab dari atas ke bawah. Pada tingkat kedua dari atas selepas ada tiga ruang tingkap pada bahagian kanan dan kiri, maka pada aras dua ini dihiasi dengan 5 daun tingkap berkerawang yang berimbang antara bahagian kanan dan kiri dari ruang kosong dari atas ke bawah pada  bahagian kanan dan kiri. Lima daun tingkap yang tidak dibuka ini adalah pada bahagian serambi masjid, baik pada bahagian kanan dan kiri. Fungsi daun tingkap berkerawang ini adalah bertujuan untuk mendapat cahaya pada siang hari. Di bawah bagi daun-daun ini ialah bahagian kaki bagi daun yang juga dihias dengan dekorasi berkerawang. Dari segi lima daun ini juga dapat ditafsairkan secara perlambagan sebagai rukun Islam yang lima. Pada aras paling bawah, adalah tingkap dan pintu-pintu bagi aras bawah yang digunakan bagi kegiatan yang berlaku seperti konvensyen atau sebarang perhimpunan. Dapat dikatakan pada bahagian bawah ini tidaklah diberi dekorasi, kerana ianya pada bahagian bawah bagi penggunaan umum.
Dapatlah  dikatakan bahawa pandangan dari hadapan Masjid Al-Umm dan dekorasi-dekorasi bersamanya pada tiga aras itu adalah unik dan menarik. Bentuk yang sedemikian tidak dapat dikaitkan dengan ciri ketara pada masjid-masjid yang lain, sebab itu ciri senibina Masjid Al-Umm, khususnya pada bahagian hadapan adalah ciri khusus dan identik dengan Masjid Al-Umm.
Disamping melihat keunikan dari segi lahiri, ianya dapat dilihat dari segi maknawi, bahawa, mihrab adalah arah lahiri yang  dari segi fizikal  ditandai dengan mihrab menyatukan para jama`ah di dalam solat bersatu mengadap kiblat yang mereka adalah berpegang dengan akidah rukun Iman yang enam dan berpegang dengan rukun Islam yang lima, manakala bagi dua menara melambangkan Kitab Allah dan Sunnah RasulNya, sedang dari segi maknawi dan rohani melalui solat jiwa dan rohani bermikraj kepada Yang Maha Tinggi, sebagaimana dilambangkan dengan  kubah yang berada pada tengah-tengah dan puncak Masjid Al-Umm itu sendiri.
Ini semua melambangkan keunikan  Masjid Al-Umm dan  adalah menjadi identiti dan mercu tanda  bagi Bangi Bandar Ilmu  – Pusat Ilmu dan Rohani.
Sekian.

No comments:

Post a Comment