July 21, 2018

BAHAGIAN TERKEATAS BAGI MASJID AL-UMM


BAHAGIAN TERKEATAS BAGI  MASJID AL-UMM
BBB, 7 Zulkaedah 1439H. = 20 Julai 2018M. (Juma`at):
Bahagian terkeatas bagi Masjid Al-Umm tidak lain daripada kubah dan atap bagi masajid tersebut (menara dikira berasingan). Kubah adalah elemen yang menonjol bagi Masjid Al-Umm, bahkan  ianya sesuatu yang jelas kelihatan dari jauh – dari luar, tetapi perhatian yang diberi di dalam pembinaan dan kos yang berkait dengannya.
Pada peringkat awal pembinaan, di dalam kos pembinaan masjid di dalam lingkungan  RM10 juta hingga RM12 juta, kubah tidaklah besar dari segi jangkaan, bahkan ada  kontrektor yang menawarkan kos bagi kubah hanya dalam lingkongan RM200,000. Kubah adalah ditender secara berasingan dari pembinaan fizikal Masjid Al-Umm, seawal tender dibuka kepada kontrektor ialah pada bulan September 2013, namun pihak Jawatankuasa tidak berpuashati dengan beberapa kontrektor yang menawarkan kepakaran mereka, selepas diinterview  bagi membina  menara. Ini menyebabkan tertangguh lebih kurang setahun kemudian apabila pihak jawatankuasa mendapati sebuah syarikat dari Johor yang mempunyai pengalaman yang luas dalam membina kubah. Shyarikat berkenaan dikenali dengan Majleza yang telah banyak membina kubah dibeberapa masjid terkenal di tanahair. Syarikat ini dijemut untuk diinterview dan diterima pada bulan September 2014. Syarikat ini diminta membina kubah terbaik dan mempunyai ciri tersendiri bagi Masjid Al-Umm. Mejleza menampilkan beberapa contoh kubah dari berbagai masjid, antaranya hasil dari binaan yang telah dibuat bagi beberapa masjid. Majleza menampilkan contoh yang paling disetujui jawatankuasa, ialah  kubah  Masjid Sultan Qabus di Oman, pihak jawatankuasa melihat bentuk separuh bujur telur dan tidak mau dikaitkan dengan kubah Masjid Sultan Qabus, tetapi ia adalah bentuk tempatan dan universal berbentuk separuh bujur telur. Kubah ini diberi cahaya  meliputi garis-garis pada  permukaan bagi kubah berkenaan. Rangka kubah ini dibina di Johor dan dibawa dengan trelar ke Bangi dan selepas pemasangan bilah-bilah bagi kubah berkenaan di Medan depan Masjid Al-Umm , maka  rangkanya diangkat ke puncak bangunan masjid pada pertengan Mac 2015. Kerja bagi pemasangan termasuk lampu dan sebagainya memakan masa lebih kurang setahun. Walau bagaimana pemasangan lampu di waktu malam tidak pernah sempurna dan lengkap (ada saja bahagian yang tidak menyala), walaupun kosnya begitu tinggi, iaitu melebihi RM2 juta ringgit. Kubah yang beratnya 10 ton ini pada keseluruhannya berwarna kuning dengan lilit lampu dan lentang bagi 32 bilah bagi bulatan Kubah berkenaan. Kubah adalah terletak di atas rangka yang dibina dengan agak rumit itu, maka di bawah dari tapak kubah ini ialah bumbung bagi atap yang mempunyai 4 bahagian keliling kubah, meliputi bagi aras utama, khusus ruang utama jama`ah di bawah  ruang terbuka di bawah lengkungan kubah yang terletak di atas empat tiang seri itu. Di dalam perbincangan mesyuarat pernah dicadangkan bahawa bahagian atap hendaklah melindungi semua ruang dinding, berkamsud semua bahagian bawah hingga ke dinding bagi semua tepi bagi masjid hendaklah dilindungi atap, suapaya semua dinding tidak terdedah kepada cuaca hujan, panas yang menyebakan dinding lekas pudar dan mungkin berkulat, tetapi nampaknya tidaklah semua dinding dipayungi oleh atap. Sebaliknya selain dari atap mengelilingi keliling kubah, pada bahagian lebih rendah sedikit dari kubah ialah atap-atap bagi serambi masjid sebelah kanan dan kiri dan atap juga bagi ruang legar termasuk bahagian kanan dan kiri   bagi ruang legar. Ada cadangan agar bagunan dan atap bagi Masjid Al-Umm  jangan sangat terpengaruh dengan semi bina masjid-masjid di Asia Barat yang bahagian atas bersutuh dan terbuka, kerana kawasan Asia Barat kurang menerima hujan, tetapi bagi iklim tempatan tidak sesuai digunakan konsep sutuh, sebaliknya digunakan sistem beratap yang dapat melindungi dari hujan yang sering turun.
Bumbung bagi atap dicadangkan lebih curam dari plan asal yang kelihatan lebih rata, bagi melancarkan larian air hujan yang turun. Walau bagaimana hingga kini tidaklah berlaku ketirisan, walaupun di dalam keadaan hujan yang lebat.
Dari segi warna atap bagi bumbung masjid ada beberapa cadangan yang ditimbulkan di dalam mesyuarat-mesyuarat. Ada tiga warna pilihan, iaitu warna kuning tanah yang banyak   sebagai warna atap, pilihan yang lain ialah hijau, tetapi nampaknya pilihan terakhir ialah kelabu.
Pada bahagian atas adalah mudah diawasi, kerana ianya dapat sampai ke  bahagian atap dan kubah melalui tangga bahagian belakang kiri yang dapat dinaiki  melalui tengga menara sampai ke bahagian sutuh – terhad, dari sini dapat diperbaiki, jika ada keosakan pada kubah, atap, tangki-tangki air dan sebagainya. Bahagian atas ini adalah bahagian larangan bagi menjaga keselamatan bangunan dan orang yang melepasi diri ke atas bumbung berkenaan. Sebab itu pada  hujung tangga bagi bahagian sutuh dipasang pintu besi yang dapat dikunci dan pihak berkenaan sahaja dibenarkan ke bahagian atas berkenaan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment