July 3, 2018

MENUNGGU KELULUSAN PLAN


BBB, 18 Syawal 1439H. = 02 Julai 2018M. (Isnin):
Membina bangunan yang melibatkan keperluan bagi mendapat kelulusan plan  dari pihak berwajib – Majlis perbandaran perlu mematuhi syarat-syarat. Antaranya plan yang diangkat berjumlah 21 salinan perlu diluluskan oleh semua jabatan berkenaan melalui Majlis Perbandaran yangf merupakan sebagai `One Stop Centre` bagi  semua jabatan-jabatan. Contoh, bomba, TNB,  perpatitan, kesihatan, alam sekitar, perbandaran dan sebagainya.
Untuk mendapat kelulusan memakan masa. Ada beberapa tahap terpaksa dilalui untuk mendapat kelulusan
a)      Tahap Persediaan
Pada  tahap ini plan disiapkan oleh pihak arkitek, sesempurna yang mungkin sebelum diangkat kepada pihak Perbandaran. Bila dipastikan sempurna, baru diangkat kepada pihak Perbandaran.
b)      Tahap Penungguan
Dalam tempoh penungguan ini, bukan saja menunggu, tetapi di dalam masa menunggu ada perkara-perkara yang dipersoalkan oleh pihak berwajib, maka arkitek dipanggil, biasanya diminta buat pembaikan. Persoalan-persoalan dikemukakan melibatkan banyak kali berhubung dengan banyak perkara. Dalam hal ini pihak arkitek dan yang lain terpaksa naik turun pejabat dan membuat pembaikan-pembaikan hingga pihak berkuasa berpuas hati.
c)       Tahap Kelulusan
Selepas menunggu sekian lama, tiba pada tahap kelulusan yang membolehkan pihak kontrektor `Masuk Tapak` dan memulakan pembinaan.
d)      Pebaikan Dalam Masa Pembinaan
Dalam masa pembinaan berlaku perubahan, adjustment kepada pembinaan yang melibatkan perubahan.  Perubahan-perubahan sedemikian perlu dimaklumkan kepada pihak perbandaran yang kelak dikira dari segi penilaian dan kelulusan.
e)      Tahap Penungguan Setelah Siap
Siap dari segi fizikal tidak bermakna siap sepenuhnya. Segala keperluan di check bagi tahap:
i)                    CPC
ii)                   CCC.
Bagi bangunan yang sempurna dari awal dan pihak kontrektor membina terus dengan mengikuti plan arkitek secara sempurna, mungkin tidak banyak menimbulkan masalah, tetapi bagi Masjid Al-Umm kelima-lima tahap terpaksa dilalui dan memakan masa dan amat membeban dan tertekan pihak Jawatankuasa Pembinaan bagi mendapat kelulusan.
Penghantaran Plan
Oleh kerana target pembinaan Masjid Al-Umm hendaklah dilakukan dalam tempoh tidak lewat dari setahun dari tarikh `Pecah Tanah  (6 Januari 2013), maka di dalam perbincangan dikehendaki menghantar plan yang telah dibincang dan antaranya dipinda sebaik sesudah tarikh `Pecah Tanah`.
Sebelum plan dihantar kepada pihak MPKj.
 Pada 21.1.2013, dua minggu selepas `Pecah Tanah`, maka oleh kerana masjid adalah di bawah JAIS, maka pada tarikh tersebut pihak Jawatankuasa Pembinaan diketuai Pengerusi bersama 5 Jawatankuasa Pembinaan telah menemui pihak JAIS, bahagian Pembangunan dan membincangkan soal plan Masjid Al-Umm, maka selepas perbincangan ini pihak Jawatankuasa telah mengangkatkan plan yang disetujui JAIS itu kepada MPKj pada 11 Februari 2013. Perbincangan dan penyerahan Plan itu dilakukan oleh Pengerusi Pembinaan kepada YDP MPkj melalui Engineernya dan beberapa yang lain, manakala dari pihak Masjid Al-Umm disertai sama oleh Tuan Haji Hussin Yunos Setiausaha, Tuan Haji Mohd. Nor  Yasin Bendahari, Haji Abdul Rahman Daud Jawatankuasa dan saudara Adham Setiauasaha Kerja. Perbincangan tidak lain dari mengharapkan plan binaan Masjid Al-Umm mendapat kelulusan dalam kadar segera.
Walaupun dalam percakapa lisan, kita merasa optimis akan segera mendapat kelulusan, tetapi dari segi realitinya pihak arkitek terpaksa berulang kali turun naik pejabat MPKj  bagi mengangkat perubahan dan pembaikan plan yang dipersoalkan oleh pihak MPKj.
Pihak Jawatankuasa pada masa itu ghairah untuk segera membinakan masjid Al-Umm, walaupun pada hakikatnya, masalah kewangan masih menjadi halangan untuk pembinaan, namum usaha dilakukan bagi mendapat dana sekurang-kurang bagi pembinaan pada peringkat permulaan.
Hingga kepada akhir tahun 2013 pihak Jawatankuasa Pembinaan yang berazam mau melakukan pembinaan dalam tempoh tidak melebihi setahun dari tarikh pecah tanah mengharakan kelulusan plan tidak lewat dari akhir tahun 2013.
Tarikh Masuk Tapak ditentukan ialah pada 10.12.2013. Dalam masa tersebut maklumat tidak resmi diketahui plan telah diluluskan yang kemudian diketahui ialah pada  4 Disember 2013. Namun surat rasmi tiba ke tangan lewat beberapa hari dari tarikh Masuk Tapak, iaitu pada 10 Disember 2013 (Masuk Tapak).
Sekian.

No comments:

Post a Comment