July 12, 2018

KIONSEP TUNGGAL, BERBILANG, SENI LAHIRI DAN MAKNAWI


KONSEP  TUNGGAL ,  BERBILANG, SENI LAHIRI DAN MAKNAWI
BBB, 27 Syawal 1439H. = 11 Julai 2018M. (Rabu):
Dalam membicarakan tentang estetika yang merupakan elemen Takmilah, lantaran penujuan estetika tidak lain dari mecari Takmilah. Bila membicarakan tentang estetika, tidak lain daripada antaranya melihat sesuatu secara perlambangan, iaitu ada makna di sebalik apa yang dilihat secara nyata. Senibina masjid tidak terpisahdari elemen estetika, yang antaranya dilihat secara berperlambangan. Pintu gerbang misalnya boleh diberi makna sebagai perlambangan `Selamat Datang`. Dan masuklah ke dalamnya secara selamat.
Masjid adalah tempat ibadat kepada Allah `Yang Maha Tunggal`, secara lahir mengadap kepadaNya di dalam solat yang menyatu ke arah Kiblat yang Dia bukan berada di situ. Arah Kiblat ini ditandai dengan  mihrab berdasarkan kepada penentuan arah Kiblat yang telah dibuat. Bagi Masjid Al-Umm arah Kiblatnya ialah (292 darjah, 36 minit dan 58 saat) sebagaimana dipersahkan oleh Jabatan Mufti JAIS pada 2 Januari 2014. Dari segi rohaninya solat juga sebagai mi`raj kerohanian kepada pihak Tertinggi. Mikraj kerohanian ini dapat difahami dengan lambang penujuan ke arah tertinggi sebagai perlambangan dengan kubah dan dua menaranya. Ketinggian adalah keberadaan Allah yang tidak ditunjuk secara lahiri di mana.
Selain dari lambang Ketunggalan yang sewajarnya dihadkan bagi mengawal dan mengelak dari kekeliruan, maka di sana begitu banyak elemen estetika alamiah yang dapat dilihat pada bentuk dan ciri seni bina Masjid Al-Umm. Ianya merupakan kreativiti dan inovasi arkitek yang berusaha menghasilkan keaslian, namun pada dasarnya tidak dapat mengelak dari meniru atau paling tidak,  terpengaruh dengan  elemen, ciri dan pola senibina yang telah sedia ada sebagaimana telah dibincang mengenai `Pintu Gerbang`.
Antara aspek alamiah yang mempengaruhi manusia tentang padangan alam, ialah yang paling dekat dengan diri manusia itu sendiri dengan disokong  oleh  fakta-fakta di sekeliling dan alam yang lebih luas dan ianya dilihat sebagai ciri estetika mentakmilah diri dan alam itu. Pada diri yang paling dekat dilihat, bahawa pada diri misalnya elemen berpasangan, bereguan  bersebelahan, bertentangan dan sebagainya.
Elemen berpasangan misalnya dilihat pada mata, telinga, tangan dan kaki adalah berpasangan.
Elemen bereguan juga dilihat aspek berpasangan di atas sebagai bereguan.
Elemen bersebelahan dapat dikatakan anggota berpasangan itu adalah sebelah menyebelah
Elemen bertentangan juga dapat dilihat pada diri ada bahagian hadapan dan belakang, kiri dan kanan dan sebagainya.
Semua aspek ini dilihat sebagai indah dan Takmilah bagi diri manusia. Antaranya tiada misalnya pasangan, regu dan bertentangan ini pada diri manusia  adalah dianggap sebagai kekurangan.
Elemen berpasangan, regu, bersamaan dan bertentangan dan sebagainya disokong oleh fenomena alamiah yang banyak menunjukkan elemen-elemen  di atas, bahkan dapat ditambah lagi, misalnya berlawanan seperti tinggi rendah pada bukit, berbarisan sama, misalnya pada susunan pokok yang ditanam memanjang jalan dan sebagainya, berselang seli misalnya pokok yang diselang seli antara yang tinggi dan rendah, berkelompok-kelompok misanya kelompok-kelompok perumahan, tanaman dan sebagainya. Demikianlah dengan sifat dan ciri yang lain seperti berpelbagaian, berbilang, berjejaran, berbanjaran dan berbagai fenomena alam yang semuanya dilihat adalah indah dan Takmilah.
Pada mata seniman termasuk arkitek melihat fenomena alam sebagai daya tarikan yang mempesona dan mengkagumkan. Apa yang dilihat degan mata seni mau diabadikan, lantaran itu timbul konsep `Meniru` ke dalam medium yang dikuasai. Misalnya di dalam photograph, gambar, lukisan, penulisan, lagu, muzik dan khususnya dari segi arkitek.
Sesungguhnya pada sebuah hasil senibina yang dihasilkan secara kreativiti oleh arkitek bukan semata-mata sebuah ketulan material yang dikenali dengan bangunan, tetapi di dalamnya ada berbagai elemen seni yang bersepadu menjadikannya sebuah bangunan yang  antaranya dapat dikatakan berseni dan menarik. Demikianlah sifatnya pada bangunan fizikal Masjid Al-Umm yang dapat dilihat padanya elemen-elemen seni lahiri dan maknawi.
Sekian.

No comments:

Post a Comment