July 24, 2018

RAGAMHIAS PADA DINDING MASJID AL-UMM


RAGAMHIAS  PADA DINDING  MASJID AL-UMM
BBB, 10 Zulkaedah 1439H. = 23 Julai 2018M. (Isnin):
Sebagaimana ragamhias terdapat pada tembok dan pagar keliling Masjid Al-Umm, demikianlah juga terdapat ragamhiasa pada dinding-dinding Masjid Al-Umm. Ragamhias dan motifnya adalah sama. Cuma ragamhias pada tembok dan pagar keliling MasjidAl-Umm adalah terdiri dari satu susunanyang dua daripadanya (atas dan bawah) adalah bersamaan, manakala di tengah sebagai pemisah antara kedua motif di atas dan di bawah dan motifnya adalah sedikit berlainan. Motif di atas berdasarkan bintang pecah 12 dan dari tengah setiap pecahan diluaskan ke atas dengan bentuk huruf V membesar ke atas dalam bentuk bulat. Demikian pada bahagian atas dan bawah.
Manakala pada bahagian tengah ialah bentuk bulat sedikit bersegi dikelilingi dekat dengannya empat segi bujur. Dari dalam empat segi ini  terdapat empat segi memanjang keluar yang berkeliling sama saiznya, membentuk bulat. Menyentuh ruang pada bahagian atas dan bawah adalah  bentuk reja-reja, melengkapkan ketiga-tiga ragamhias  sebagai motif yang bersifat geometrik. Bentuk-bentuk geometrik ini adala sebagai sekeping papan (besi) yang dipasang  dan boleh dikeluarkan denganm mudah dari pagar dan tembok berkenaan.
Manakala motif-motif yang sama digunakan pada dinding-dinding masjid, ada yang berbentuk single dan ada yang berlapis. Ini dapat dilihat dari bahagian hadapan pada sebelah kanan dan kiri pintu gerbang terdapat empat daun bersifat lengkung dan juga empat daun bersifat lengkung pada sebelah kiri. Pada daun tersebut terdapat bulatan di tengah dikelilingi motif geometrik berasaskan bintang pecahan 12 sebanyak 4 motif. Jika ruang memanjang ke bawah, maka motif-motif dan pecahan darinya diulang sehingga sepanjang ruang – mungkin lima dan sebagai, terdapat juga dimasukkan pada tengah motif bulat berselang denganm motif bintang pecah 12. Satu contoh yang baik, tentang ragamhias yang bersambung ke bawah ialah ragamhias yang terdapat pada tiang menara pada sebelah kanan dan kiri. Pada kedua-dua belah adalah bersamaan. Pada bahagian atas adalah motif  single bintang pecahan dua belas, manakala lima lapis di bawahnya ialah motif bintang pecahan dua belas dan luasan daripadanya dikelilinginya dengan empat motif lagi berbintang dua belas, setengahnya sebahagian, kerana tidak kecukupan ruang. Terdapat lima lapis motif sedemikian, kerana kedudukan tiang menara adalah tinggi, maka ianya dapat disusun dengan lima lapis motif-motif, selaian dari motif single di atas. Susunan ini adalah harmoni dan lebih mengharmonikan lagi dengan adanya pasangan kanan-kiri  bagi tiang menara berkenaan.
Pada sisi kanan dinding masjid tidak terdapat sebarang motif berkenaan, kerana diisi dengan bentuk-bentuk lengkung memanjang ke bawah yang bercat sebagai menutup kawasan bilik air dan toilet. Dari jauh kelihatan seperti kepingan cermin besar memanjang ke bawah.
Tetapi pada bahagian hadapan yang bermihrab adalah paling banyak dengan motif-motif  yang berdaun lengkung dan yang berlapisan. Ini termasuk pada bahagian kanan dan kiri mihrab dan paling banyak ialah pada bahagian serambi masjid pada bahagian kanan (5) dan kiri (5) dan bertambah jumlah  menjadi 15 papan bagi motif-motif berkenaan.
Dengan wujudnya motif daun, khususnya secara single pada bahagian hadapan bagi serambi yang antara kanan dan kirinya bersamaan (5), menjadikan kedudukan dan suasana harmoni dari segi pandangan. Demikian juga di kanan kiri mihrab (baris kedua) menjadikannya lebih harmoni.
Keindahan meningkat, apabila sebahagian dari ragamhias disejajarkan dengan ruang kosong yang tunduk memanjang ke bawah pada aras atas  bagi bahagian mihrab pada sebelah atas mihrab, iaitu lima dikanan dan lima di kiri. Ruang sedemikian terdapat pada  kiri kanan pintu gerbang – kanan dan kiri, juga pada pintu masuk – kanan dan kiri. Terdapat tingkap-tingkap biasa, terutama pada bahagian bawah untuk kemasukan angin dan utara. Ini adalah sesuai kerana ianya pada tempat yang menjadi ruang biasa digunakan  dan tidak perlu diseni dan dikreatifkan.
Kedudukan motif-motif berkenaan adalah berimbang pada bahagian hadapan berpintu gerbang dan juga pada bahagian hadapan bermihrab. Dengan adanya ragamhias  sebagaimana dibicarakanmenjadikan Masjid Al-Umm masjid yang kaya dengan nilai-nilai estetika yang meningkatkan Takmilah dari segi pembinaan dan dekorasi bagi masjid tersebut. Sekaligus ianya menjadi imej dan identiti bagi Masjid Al-Umm.
Sekian.

No comments:

Post a Comment