September 9, 2018

BERBAGAI KEGIATAN DI MASJID AL-HASANAH


BERBAGAI  KEGIATAN DI MASJID  AL-HASANAH
BBB, 26 Zul-Hijjah 1439H. =  07 September 2018M. (Juma`at):
Selain dari kuliah harian antara maghrib dan Isya`, selepas subuh dan tadabbur selepas zohor dan `asar, Pihak Masjid Al-Hasanah menganjurkan  kelas-kelas yang dipanggil  `Tafaqquh fi al-Din`. Kelas-kelas ini diadakan pada hari-hari minggu yang diisi dengan pengajian seperti bahasa `Arab, pengajian Al-Qur`an dan pengajian-pengajian berkitab di dalam bidang-bidang keilmuan terpilih. Pengajian-pengajian pada hari-hari minggu ini memberi peluang bagi mereka yang bekerja untuk sama dapat belajar  bersama dengan mereka yang bersara di dalam bidang-bidang pengajian yang diminati mereka.
Kelas-kelas ini mendapat sambutan yang hangat hingga jumlah pengaji-pengaji di dalam bidang berkenaan 854 orang dengan jumlah guru seramai 79 orang. Dengan jumlah ini mencerminkan bahawa kelas-kelas yang dianjurkan mendapat sambutan yang menggalakkan. Kemajuan kelas-kelas ini kerana wujudnya guru-guru yang berwibawa di dalam menyampaikan pengajaran. Menurut antara guru yang mengajar, pada mulanya  ditentukan bayaran (yuran) bagi yang mengikuti pengajian, namun ada masalah, ada yang tidak  menurut peraturan sebagaimana yang ditentukan, akhirnya bayaran berdasarkan tabung yang dibuka untuk bayaran.  Menurut guru berkenaan, cara ini  lebih mudah dan bayaran  didapati lebih baik dari menentukan jumlah bayaran.
Selain dari menganjurkan kelas-kelas Tafaqquh fi al-Din, pihak masjid juga menganjurkan berbagai-bagai kegiatan kemasyarakatan. Antaranya:
Memberi bantuan makanan kepada golongan yang kurang berkemampuan dengan menyediakan stok makanan utama seperti beras, gula, gandum, minyak masak  kepada mereka yang memerlukan.
Selain daripada itu diadakan program menyumbang bantuan kewangan kepada golongan faqir miskin, iaitu dari dana yang disumbang orang ramai dan dari dana masjid yang terkumpul. Antaranya diadakan program ziarah ke rumah-rumah mereka yang daif bagi menyampaikan  bantuan kepada mereka.
Pihak masjid juga turun padang bagi melaksanakan konsep `Jom Mengaji`, iaitu dengan cara menghantar guru-guru ke kawasan yang terdapat mereka yang mau mengaji, tetapi tiada peluang selama ini dan mungkin tidak berkemampuan dari segi kewangan. Setakat ini kelas dibuka di flat-flat dan guru-guru  datang mengajar mengaji menurut jadual tertentu.  Pengajian boleh diikuti semua peringkat dari orang tua, ibu bapa dan anak-anak. Program yang mula dilancarkan pada tahun 2017 itu  adalah berjaya. Setakat ini pengajian diadakan  di 3 buah flat dengan pelajar seramai 100 orang dengan jumlah guru ialah 8 orang.
Pihak Masjid Al-Hasanah juga mengadakan kegiatan kebajikan hingga ke luar negara seperti mengadakan korban ke luar negara seperti di Kemboja, mengadakan bantuan kepada Plastin dan Rohingya.
Pihak masjid dapat mengadakan berbagai kegiatan antaranya selain dari dedikasi pimpinan masjid, masjid banyak menerima  sumbangan dari orang ramai dan mempunyai kewangan yang teguh yang membolehkan masjid mengadaka berbagai-bagai kegiatan.
Dari segi kemudahan di Masjid Al-Hasanah pihak masjid juga mengadakan kemudahan-kemudahan seperti ada bilik seminar, bilik tutor, bilik sumber, tapak futsal  dan kemudahan riadhah ringan.
Selain daripada itu, meyedari kalangan remaja adalah bakal mengambilalih pimpinan masjid, maka biro remaja digerakkan. Biro ini adalah biro yang aktif yang menggerakkan berbagai-bagai kegiatan masjid yang memerlukan tenaga remaja. Kalangan remaja banyak membantu kegiatan-kegiatan masjid melalui kumpulan remaja yang sering memberi tenaga bagi kerja-kerja gotong-royong hari-hari-raya, berbagai sambutan dan amal-amal kebajikan.
Masjid juga mengadakan sesi-sesi bimbingan kanak-kanak dan kursus yang berkait dengan penjagaan kanak-kanak.
Kumpulan yang paling aktif dan melibatkan diri di dalam menganjurkan kelas, kerja-kerja kebajikan, gotong royong memasak dan paling ramai yang mengikuti pengajian ialah golongan muslimat. Mereka dapatlah dikatakan golongan paling aktif yang menghidupkan masjid dengan kerja-kerja kebajikan, menghimpun dana dan sebagainya.
Dengan pimpinan dinamik, jawatankuasa yang dedikasi, maka Masjid Al-Hasanah berjaya menyusun berbagai proram pengajian dan berbagai kegiatan yang menarik orang ramai menyertainya. Lantaran itu Masjid Al-Hasanah semarak dengan kegiatan pengajian dan berbagai program kebajikan. Dengan berbagai-bagai kegiatanyang di atur ianya diikuti orang ramai sehingga Masjid Al-Hasaah menjadi salah satu masjid yang termaju di Selangor.
Sekian.

No comments:

Post a Comment