September 5, 2018

MASJID: PERANAN DAN KEPENTINGAN


MASJID: PERANAN DAN KEPENTINGAN
BBB,  23 Zul-Hijjah 1439H. =  04 September 2018M. (Selasa):
Selepas muqaddimah bagi kertaskerja, ``Memperkasakan Institusi Masjid: Peranan dan Pengalaman Masjid Al-Hasanah, Bandar Baru Bangi, pembentang membicarakan tentang peranan dan kepentingan masjid lebih dalam konteks kini.
Pada zaman Rasulullah  sebagai peringkat permulaan, masjid  bersifat multi-purpose, kemudian masjid identik dengan beberapa fungsi dominan, iaitu sebagai pusat ibadat, pendidikan keilmuan dan kemasyarakatan.
Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat  ibadat. Ia adalah tempat suci dalam mana di masjid ini berlaku komunikasi rohani – hubungan hamba dengan Allah melalui ibadat seperti solat lima waktu, Juma`at, tempat melakukan berbagai amalan sunat seperti bertahajjud,  bersolat duha, berzikir, beriktikaf, bertilawah Al-Qur`an dan berbagai-bagai lagi amalan.
Fungsi masjid, bukan saja pada golongan dewasa dan yang lanjut usia. Masjid haruslah menjadi tempat yang dihadiri oleh berbagai golongan masyarakat dari anak-anak, pelajar-pelajar, golongan muda dan  dewasa. Mereka seharusnya tidak dibataskan oleh kedudukan harta dan pangkat, kaya  dan miskin dan tidak membezakan mereka dari segi profession dan sebagainya. Dari segi ibadat, mereka seharusnya datang sama berjama`ah dan mengikuti, bahkan sama terlibat di dalam menganjur di dalam kegiatan yang memakmurkan masjid.
Masjid seharusnya  berusaha dari segi meningkatkan kualiti jama`ah. Masjid tidak seharusnya berpuashati dengan kehadiran jama`ah yang ramai bagi mengimarahkan masjid dengan beribadat, tetapi hendaklah memenuhi keperluan jama`ah dari segi  amalan lahiri,  minda dan rohani, yakni meningkatkan kualiti mereka. Ini tidak lain dari melalui pendidikan.
Masjid tidak sahaja berpuashati dengan kehadiran jama`ah secara berterusan, tetapi dari masa ke masa mereka hendaklah ditingkatkan ibadat dan amalan mereka dengan keilmuan. Dalam kata kain jama`ah bagi semua peringkat dididik dengan keilmuan agar keilmuan dan amalan serta kualiti ibadat mereka terus meningkat. Misalnya bagi peringkat anak-anak dididik dengan pengajian Al-Qur`an,  asas ibadat dan didikan akhlak.
Bagi generasi muda dididik dengan pengajian yang sesuai untuk mereka, termasuk kegiatan-kegiatan bersifat fizikal, Pengajian juga disediakan bagi peringkat dewasa dari keilmuan-keilmuan fardhu seperti `aqidah, fiqh, tasawuf, tafsir, hadith dan sebagainya. Masa disampaikan menurut kesesuaian dan berterusan.
Apa yang diingini melalui masjid, para jama`ah berterusan beribadat, dan ibadat berkenaan tidak seharusnya berterusan atas kadar lama, tetapi mereka dari masa ke semasa melalui pendidikanm dan pengajian yang panjang terdidik melalui pengajian di masjid dan kualiti keilmuan mereka bertambah, Keiulnuan ini dipraktik menerusi amalan ibadat yang mereka lakukan.
Dalam kata lain pihak Jawatankuasa masjid harus mempunyai perancangan di dalam meningkatkan kualiti jama`ah secara setara dan menyeluruh. Dengan demikian masjid mempunyai kualiti  jama`ah yang tinggi dan segi keilmuan dan tinggi dan berkualiti dari segi amalan. Dalam kata lain, para jama`ah dari semua peringkat terus diasuh dengan keilmuan dan melakukan amalan secara berkualiti.
Satu lagi fungsi dan peranan masjid adalah sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan baik bersifat dalaman dan luaran. Maksud dalaman ialah kegiatan yang dilakukan di dalam masjid misanya mengadakan sambutan-sambutan   hari kebesaran Islam seperti sambutan-sambutan hariraya, menganjurkan berbagai kegiatan kebajikan seperti bantuan bagi faqir miskin, anak yatim. Begitu juga dengan kegiatan luaran seperti menziarah dan memberi bantuan kepada faqir miskin dan anak yatim. Begitu juga menyampaikan bantuan ke luar negara seperti kepada mangsa-mangsa gempa, banjir, kebakaran dan sebagainya.
Pendeknya masjid mendidik dan meningkatkan kualiti jama`ah dari segi ibadat, keilmuan, kerohanian, kebajikan, kemasyarakatan dan kemanusiaan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment