September 6, 2018

MASJID PEMBENTUK GENERASI


MASJID PEMBENTUK GENERASI
BBB, 24 Zul-Hijjah 1439H. = 05 September 2018M. (Rabu):
Seterusnya Imam Mohd Idris bin Mohd Yussoff yang menyampaikan kertaskerja membicarakan bahawa masjid adalah `Pembentuk Generasi`. Contoh utama yang dapat dijadikan panduan, bahawa Masjid Nabawi di Madinah,  bukan saja membentuk generasi, pada zaman Rasulullah s.a.w., bahkan Masjid Nabawi adalah pembentuk negara Madinah dan ummah, bukan setakat di Madinah, tetapi dari pembentukan masyarakat ummah di Madinah berkembang kepada umat Islam seluruh dunia dan berterusan dari generasi ke generasi.
Di dalam perkembangan tamadun Islam dan peradaban ummahnya, masjidlah memainkan peranan di dalam mendidik dan membina ummah. Masjid menjadi pusat pengibadatan, masjid juga menjadi pusat pengajian setempat dan berkembang menjadi pusat-pusat pengajian penting yang bertaraf pegajian tinggi dan menjadi pengajian tinggi terawal di dunia seperti Universiti Qayrawan di Maghribi dan Universiti Al-Azhar di Mesir. Bahkan di mana-mana universiti Islam, bahkan pusat-pusat pengajian Islam seperti kolej, pondok, madrasah dan sebagainya masjid adalah menjadi pusat ibadat dan pengajian.
Significantnya, masjid, bahawa bangunannya biasanya berada pada tengah dari pusat pengajian, dalam mana bangunan-bangunan pengajian adalah berada di keliling masjid. Tempat kediaman pelajar juga berada di keliling atau berhampiran dengan masjid. Dari segi lokasinya bahawa masjid ibarat `Hati` yang berada di tengah-tengah pusat pengajian dan kediaman. Masjid menjadi tempat ibadat dan pengajian bagi penghuni-penghuni pengajian. Darinya ditimba ilmu dan padanya menjadi tempat ibadat dan kalbu penghidupan.
Konsep perbandaran dan kota keislaman juga meletakkan  masjid pada pertengahan kota, bandar atau pekan dalam mana berdekatannya pusat pemerintahan dan jabatan-jabatan, maka pada keluasannya ialah kediaman yang berpaksikan masjid yang bersifat sentral bagi pembangunan fizikal – bandar dan pekan dan kelilingnya kediaman dan berbagai kegiatan kehidupan. Dapat juga ditafsirkan bahawa, Ketuhanan dan kepatuhan kepadaNya adalah keutamaan dan kepatuhan pada pemerintah, ulama mengiringinya dan kehidupan kelilingan memakmurkannya.
Demiklanlah juga dilihat seperti masjid di Bandar Baru Bangi, juga berada pada pertengahan kawasan kediaman. Masjid sendiri adalah tempat umat keliling  memberi tumpuan. Ia adalah pusat bagi pembangunan fizikal dan juga pusat bagi pembangunan,  rohani, mental dan nilai.
Sebagai pusat pembangunan fizikal masjid berada di tengah kawasan kediaman bagi penduduk Bandar Baru Bangi. Banguan terbesar dan terindah.  Ianya menjadi identiti dan imej bagi masyarakat setempat.  Mereka berbahagia dan mesra beradanya masjid di tengah kediaman mereka.
Masjid sebenarnya adalah pembentuk generasi setempat. Dari segi rohani, sememangnya setiap ahli kariah dari tua, muda dan anak-anak digalak berjama`ah di masjid. Masjid menjadi tempat mendidik kerohanian ummah, khususnya melalui ibadah seperti solat di masjid, bagi meningkatkan prestasi generasi dari berbagai lapisan masyarakat dididik melalui pengajaran yang diadakan bagi semua generasi, iaitu pengajian yang sesuai dengan tahap umat. Dengan pengajian mereka dapat meningkatkan prestasi mereka di dalam ibadat dan juga kehidupan.
Melalui ibadat dan pengajian masjid adalah menanamkan nilai murni di tengah masyarakat. Anak yang sering ke masjid dan mendapat didikan tambahan di masjid, insya Allah menjadi anak yang baik yang patuh pada dua ibu bapa, menghormati orang tua dan bergaul dengan baik. Dengan didikan  melalui masjid mereka menjadi anak yang baik akhlak dan pandai bergaul di tengah masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai akhlakterpuji.
Masjid juga mendidik generasi muda berakhlak dan membawa nilai yang baik baik pada tempat kerja dan dengan masyarakat.
Masyarakat yang dididik melalui masjid mempunyai hubungan yang baik sesama jama`ah, jiran tetangga dan masyarakat. Mereka menghormati pimpinan masjid dan meletakkan mereka sebagai ketua, pembimbing di dala berbagai upacara yang mencerminkan keharmonian masyarakat.
Nilai murni yang diididik oleh masjid kini dilihat makin penting, bila melihat keadaan masyarakat sekarang yang kecamuk dengan penipuan, rasuah, pembunuhan, lesbian dan berbagai kekejian. Masyarakat berada di tengah kebimbangan, kejujuran hilang dan ketakutan menghakis keamanan, dan kehormonian. Nilai akhlak perlu ditegakkan di tengah generasi.
Sekian.

No comments:

Post a Comment