September 3, 2018

KEMAJUAN MASJID AL-HASANAH


KEMAJUAN  MASJID AL-HASANAH
BBB, 21 Zul-Hijjah 1439H. = 02 September 2018M. (Ahad):
Masjid yang didirikan di Seksyen 9 Bandar Baru Bangi ini pada peringkat permulaannya dikenali dengan nama `Masjid Hikau` kerana warna kubahnya berwarna hijau. Nama `Al-Hasanah` diberi kemudian oleh Jawatankuasa Masjid, maka nama ini terkenal bagi masjid ini sebagai Masjid Al-Hasanah.
Masjid Al-Hasanah sebagai satu-satunya masjid (sekurang-kurangnya sehingga terdirinya Masjid Al-Umm – mula digunakan pada 16 Disember 2017).
Masjid ini berdaya majui oleh kerana banyak faktor. Antaranya:
1)      Ia hanya satu-satu masjid yang berada di Bandar Baru Bangi, maka ianya menjadi tumpuan jama`ah. Walaupun ada 10 surau di sekitar Bandar Baru Bangi diberi keizinan mendirikan Juma`at, maka surau-surau berkenaan tidaklah semaju masjid Al-Hasanah.
2)      Masjid Al-Hasanah sebagaimana disebut berada di lokasi strategik. Berada di kawasan Seksyen 9 yang merupakan pusat pentadbiran Bandar Baru Bangi. Di kawasan ini ada Mahkamah Syar`iyyah, Pejabat Daerah, perpustakaan, beberapa pasaraya, pejabat PKNS, berbagai bank,  bangunan-bangunan tinggi dan kedai-kedai sebagai pusat komersil secara teratur.
3)      Asas pentadbiran dinamik mula dilakukan oleh  Jawatankuasa Surau Al-Nur dan Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi yang diberi mandat mentadbir dan menjalankan pengimarahan Masjid Al-Hasanah sejak 1999. Individu yang memajukan Masjid Al-Hasanah pada peringkat permulaan ialah seperti Tuan Haji Ghazali bin Abas, Dr. Tajul Ariffin bin Noordin (YDP Peratuan Pendudul BBB), dan Tuan Haji Kamaruddin bin Muhammad.
4)      Masjid Al-Hasanah yang berada di tepi jalan utama Seksyen 9, mudah dikunjungi oleh jama`ah dan orang ramai termasuk dari luar untuk solat dan juga berehat, termasuk mereka yang datang dari jauh untuk membeli belah.
5)      Masjid Al-Hasanah ditadbir oleh tokoh-tokoh pemimpin terkenal. Misalnya menjelang upacara perasmian Masjid Al-Hasanah oleh DYMM Sultan Sharafuddin Idris Shah pada 10 Mac 2000 bersamaan 4 Zul-Hijjah 1420H., maka Tuan Pegawai Daerah Hulu Langat sebelum itu dilantaik mnjadi Nazir pertama bagi Masjid Al-Umm. Beliau dan yang lain ialah:
Tuan Haji Ramlan  bin Othman, Pegawai Daerah Hulu Langat. Pentadbir seterusnya ialah
Tuan Haji Jafni  - Seorang Pensyarah dari Fakulti Pendidikan, UKM.
Tuan Haji Othman Desa – Seorang pegawai yang juga tokoh politik.
Tuan Haji Napiah Sahrani, bekas Pendidik dari Maktab Perguruan Islam, Bangi dan kini.
Dato`  Haji Abdukkah bin Muhammad Zain, bekas Pegawai Pendidikan agama, Persekutuan.
6)      Kemajuan masjid adalah dikukluhkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh jawatankuasa bagi setiap nazr (21 orang jawatankuasa)  dan juga biro-biro yang ditubuh – boleh ditubuhkan berjumlah sepuluh atau lebih menurut keperluan sebagaimana dibenarkan oleh anekman mengenai Masjid JAIS. Biro-biro adalah seperti ibadat, pengajian, kebersihan, kebajikan, kewangan,  wanita, belia, khairat kematian, koperasi dan kemasyarakatan. Setiap biro ini dibenar melantik jawatankuasa kecilnya sendiri, Mereka semua adalah bertanggungjawab memaju dan mengimarahkan masjid.
7)      Kemajuan Masjid Al-Hasanah, kerana dapat menganjurkan banyak pengajian  yang dapat diikuti oleh jama`ah dari pengajian kitab selepas maghrib hingga `Isya` , Selepas subuh, Pengajian di luar waktu solat seperti pengajianpada hari Sabtu dan Ahad dengan menjemput  guru-guru berwibawa dari luar. Pengajian melibatkan berbagai bidang dari Al-Qur`an, tajwid,  tafsir, hadith, `aqidah, fiqh, sirah,  bahasa `Arab dan lain-lain. Adalah difahamkan jumlah mereka yang mengikuti pengajian sepanjang minggu ialah 854 orang dengan jumlah  guru seramai 79 orang.
8)      Masjid Al-Hasanah juga menpunyai imam-imam yang mantap yang bacaan mereka menarik dan sedap didengar. Mereka juga menjadi guru dan pembimbing dalam pengajian, khususnya Al-Qur`an bertajwid,
9)      Masjid Al-Hasanah mempunyai kekukuhan dari segi kewangan hasil dari derma orang ramai secara berterusan. Dengan kekukuhan kewangan peruntukan dapat digunakan di dalam pentadbiram, elaun guru-guru yang mengajar dan berbagai kegiatan hingga ke luar negara.
10)   Berbagai kegiatan dilakukan termasuk sukan, kegiatan  sukarelawan dan berbagai lagi.
Masjid Al-Hasanah menjadi sebuah masjid aktif dan berdaya maju dan menjadi tarikan para jama`ah menghadirinya bagi sama memakmurkannya.
Sekian.

No comments:

Post a Comment