September 19, 2018

FIKRAH BANGI


FIKRAH  BANGI
(Fikrah Bangi 1)
BBB, 9 Safar 1440H. = 19 September 20`8M. (Rabu):
Mulai hari ini Penulis memulakan siri penulisan `Fikrah Bangi`, bermaksud ` Pemikiran`  atau `Minda` Bangi. Istilah ini lebih ringkas, padat dan menarik berbanding dengan istialh-istilah yang lain yang sama maksuddengannya. Sungguhpun siri ini adalah baharu, tetapi pada hakikatnya adalah kesinambungan dengan apa yang Penulis hasilkan, iaitu:
1)      Bangi Bandar Ilmu (2012)
2)      Gagasan Bangi (2012)
3)      Merealisasikan Bangi Bandar Ilmu (2014)
4)      40 Tahun Bandar Baru Bangi (2017)
Cuma keempat buah buku berkenaan bersifat melihat ke dalam, bermaksud melihat kepada persoalan (keilmuan)  yang berhubung dengan Bandar Baru Bangi, sebaliknya melalui `Fikrah Bangi` Penulis seolah-olah berdiri di Bangi dan melihat keliling – khususnya keluar secara meluas (termasuk persoalan di Bangi sendiri). Penulis menggunakan `Bangi` sahaja, tidak Bandar Baru Bangi, kerana pada pendapat Penulis, setelah usia Bandar Baru Bangi melebihi 40 tahun (1977-2017), maka ianya sudah tidak sesuai dipanggil `Bandar Baru Bangi`, sebaliknya dipanggil `Bangi` sahaja. Jika hendak dibezakan dengan Bangi Lama dipanggil `Pekan Bangi` bagi Bangi Lama.
Fikrah Bangi akan membincangkan tentang segala persoalan, khususnya semasa yang difikirkan releven, termasuk isu yang berhubung dengan ummah, politik , sosio-budaya, pendidikan, ekonomi, alam sekitar, seni, peradaban dan tamadun sama ada bersifat lokal dan global.
Masa yang dipilih kini adalah sesuai dengan:
a)      Bangi melangkah ke ambang 50 tahun.
b)      Berlaku perubahan besar  dari segi landscape politik dan pemerintahan negara
c)       Bangi turut berubah dari segi kekuasaan politik
d)      Suasana politik, pentadbiran dan ekonomi tanahair  yang masih tidak stabil
e)      Keresahan masyarakat, ke mana mereka hendak dihala, termasuk generasi muda.
Oleh kerana Penulis terlibat sekian lama di dalam bidang penulisan, Penulis berpendapat tidaklah wajar Penulis hanya menumpukan pada Bangi semata-mata . Adalah tidak wajar tidak melihat kepada arus perubahan besar yang berlaku di sekeliling melanda. Namun begitu Penulis menyedari, sejauh mana  sekerdil diri mampu memperkatakan persoalan-persoalan besar yang diri berada di pinggirnya.
Walau bagaimana dengan suasana yang lebih terbuka dan berdasarkan kebebasan mengeluarkan pendapat, Penulis mengambil bahagian mengeluarkan pendapat, mengkritik, membuat cadangan yang difikirkan sesuai dengan menyedari kedudukan diri dan siapakah yang mau memberi perhatian terhadap pendapat  terpinggir. Tanpa mengira terhadap  apa nilai yang diberi dari luar, Penulis menulis, sekurang-kurangnya  merakamkan pengalaman dan pendapat mengenai isu-isu yang Penulis lalui paling tidak sebagai arkif diri sebagaimana berbagai-bagai penulisan yang Penulis hasilkan.
Menyedari apa yang dihasilkan adalah dalam penelitian dan penilaian zaman, maka di dalam menulis Penulis:
·         Berpandukan ilmu dan pengalaman yang Penulis alami dan lalui
·         Bersifat objektif berdasarkan fakta, kecuali yang bersifat kreatif.
·         Mengelak dari bersifat bias
·         Mengkritik bagi yang sesuai dikritik dan membuat cadangan bagi yang sesuai diberi cadangan
·         Membina budaya ilmu termasuk di dalam bidang penulisan.
Semoga diberi pertunjuk dan Hidayah oleh Allah.
Sekian.

No comments:

Post a Comment