June 20, 2016

ALAM TERBENTANG KITAB TERPAMPANG: FENOMENA LAHIRI


BBB,  14 Ramadhan 1437 =  19 Julai 2016 (Ahad):


Antara sumber tasawuf ialah alam ini yang boleh diibaratkan keberadaannya  terbentang nyata sebagai sebuah kitab atau buku yang terbuka yang diibaratkan kandungan di dalamnya sebagai huruf-huruf dan ayat-ayat dapat dibaca dan difahami kandungannya sebagaimana membaca sebuah kitab atau buku. Kandungannya boleh dibaca dari berbagai-bagai perspektif menurut keilmuan dan kepakaran masing-masing. Ianya boleh difahami dari berbagai-bagai ilmu. Misalnya boleh didekati dari segi akidah atau geografi, botani, kajicuaca dan sebagainya, bahkan ianya boleh dihayati dari segi seni, bahkan tasawuf. Permulaan dapat dibaca atau dilihat dari segi lahir.
Al-Qur`an sendiri menyebut bermaksud:
``Bahawasanya pada ciptaan langit-langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang adalah menjadi tanda-tanda (ayat-ayat) bagi mereka yang mempunyai fikiran.`` (Ali Imran: 190).
Bagaimanakah ianya menjadi sumber tasawuf ?
Cara melihat juga berpelbagaian. Penulis telah menyebut bahawa tasawuf antaranya adalah merupakan seni rohani. Gambaran ayat Al-Qur`an di atas boleh dilihat tasawuf dari segi seni rohani, iaitu melihat dengan kagum dan indah terhadap ciptaan Allah tentang keindahan di langit yang mengandungi planet-planet dan bintang-bintang. Lebih indah jika dilihat pada waktu malam dalam mana bintang-bintang sebagai lampu-lampu yang menghias dan menyinari alam. Bumi juga dapat dilihat keindahan  padanya. Pada bumi terbentang  tegak padanya gunung ganang dan bukit bukau, menghijau dipermukaan tumbuh-tumbuhan. Laut pula bergelombang ditiup angin dan mengangkatkan air ke awan-awan dan bergerak ke perbatasan gunung dan bukit menurunkan hujan menyirami tumbuh-tumbuhan dan mengalirkan sungai-sungai  dan memberi faedah bagi berbagai-bagai kehidupan. Manusia di permukaan bumi  bergerak dengan tugas masing-masing memakmurkan kehidupan. Gambaran Allah pada ayat-ayat yang lain tentang proses kehidupan  secara indah bermaksud:
``Sesungguhnya Allah jualah yang membelah (menumbuhkan) butir dan biji  buah-buahan (Al-An`am: 95).
Setereusnya ayat Al-Qur`an menyebut:
``Dan Dialah yang menurunkan  air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian kami keluarkan  daripadanya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah) yang bergugus-gugus dan dari pohon-pohon tamar dari mayang-mayangnya (kami keluarka) tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaitun, serta buah delima yang bersamaan (bentuk rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah, dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (Al-An`am: 99).
Bukankah gambaran di atas begitu indah menyejukkan mata, menyegarkan dada, mentaakulkan akal tentang kekuasaan dan ciptaan Allah. Rasa indah, kagum dan terpesona tentang ciptaan Allah adalah nikmat kurniaan Allah yang membawa kita bertasbih, memuji dan bersyukur terhadap ciptaan dan kurniaan Allah yang membekalkan rezeki dan kurniaan Allah. Ini adalah merupakan elemen ketasawufan.
Kekaguman seperti di atas boleh dikaitakan dengan pemandangan indah ditepi laut yang pantainya putih pasir memanjang dengan pulau jauh berbalam dan laut bergelombang ditiup angin dan perahu nelayan bergerak ke daratan kembali dari mencari rezeki ilahi dilautan. Begitu juga pemandangan di tepi sawah yang menghijau bergelombang ditiup angin petang, menggerakkan tangkai-tangkai padi yang  menguning sedang pipit-pipt dari petak-ke petak sawah terbang hinggap memakan padi menumpang rezeki yang diusahakan petani. Semua pandangan ini menggetarkan perasaan demi menghayati keindahan yang diciptakan Tuhan, menyebabkan terungkap dalam diri pujian, tahmid, tasbih dan syukur kepada Tuhan. Juga adalah elemen tasawuf.
Banyak lagi nikmat yang membawa kita memuji, mentasbih dan mensyukri nikmat Allah. Pandang pada diri sebagai elemen dari alam, bahawa tubuh kita masih sihat segar, masih dapat bergerak secara bebas, masih dapat menikmati makan dan minum dan masih dapat menunaikan kewajipan yang difadhu oleh Allah dari segi solat, puasa dan segala kebajikan-kebajikan yang lain yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah.
Fenomena alam sebagai kitab terbentang yang boleh dibaca dengan mata akal, tidak saja dapat dibaca dari aspek kenikmatan, tetapi juga dari aspek ujian  bala bencana. Bukankah juga bencana sering berlaku dengan berlakunya gempa bumi yang memusnahkan bangunan dan perhubungan, taufan membadai merosakkan pantai dan kependudukan, kebakaran secara besar-besaran yang merosakkan harta benda dan kehidupan, bahkan berbagai-bagai kemusnahan yang berlaku. Semua ini menimbulkan kegerunan, ketakutan dan kerisauan yang membuktikan kekuasaan Yang Maha Pencipta yang dapat melakukan segala-galanya pada bila-bila dan dalam keadaan mengejut dan segera. Ini semua menginsafkan dan tunduk jiwa pada kekuasaan dan kebesaran yang Maha Pencipta. Ia juga adalah sebahagian dari elemen tasawuf yang boleh membawa kepada keinsafan dan pengakuan terhadap kebesaran Allah.
Dengan bacaan terhadap fenomena alam baik dari indah dan menggerunkan terbetik dalam minda akan kehebatan Yang Maha Pencipta melakukan sesuatu dengan kekuasaanNya. Semua fenomena ini ditambah dengan berbagai yang lain memberi keyakinan tentang kekuasaan Yang Mencipta yang menjadikan alam  dan mengatur semuanya secara sempurna, bahawa semuanya menurut ketentuan yang ditentukan dari ciptaan yang besar dari cakerawala, planet-planet dan bintang-bintang membawalah kepada kehidupan dipermukaan bumi semuanya bergerak teratur menyebabkan semuanya selamat, d isebalik dari itu melihat kepada kemusnahan-kemusnahan yang kadang-kadang berlaku meyakinkan diri ianya merupakan pertanda kiamat yang akan berlaku menurut kehendak dan ketentuan Allah. Semuanya menambahkan keimanan bagi mereka yang menggunakan akal dan fikiran.
Kekaguman, keindahan, kegerunan dan ketakutan dan sebagainya adalah elemen-elemen yang mengoinsafkan. Ianya adalah merupakan benih-benih tasawuf bagi jiwa yang insaf dan mebawa diri lebih mendekati Allah.

Sekian.


No comments:

Post a Comment