June 19, 2016

WATAK-WATAK KESUFIAN - SUMBER TASAWUF


BBB, 13  Ramadhan  1437 =  18 Jun  2016 (Sabtu):


Di samping Ketuhanan, Al-Qur`an dan Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. turut menjadi sumber kesufian  ialah watak-watak sufi.  Di dalam mengenalpasti tentang watak-watak sufi kita berdepan dengan dua persoalan iaitu;
Pertama: Kecenderungan memilih watak-watak sufi ialah berlaku selepas dari kelahiran keilmuan tasawuf iaitu bermula pada pertengahan abad ke 2H. Ciri-ciri ketara ialah zuhud.
Kedua:  Watak-watak kesufian sebenarnya adalah pada Rasulullah dan ramai  dari kalangan sahabat. Bererti elemen kesufian sudah wujud sebelum dari kelahiran ilmu tasawuf.
Kita mengambil pendirian peribadi Rasulullah s.a.w. dan ramai dari sahabat-sahabat mencerminkan sebagai watak kesufian disamping menerima watak-watak yang diiktiraf sebagai watak-watak sufi seperti yang disusun oleh Abu Asbdul Rahman al-Sulamiyy (m. 412H.) di dalam bukunya berjudul Tabaqat al-Sufiyyah (Sebanyak 5 generasi kesufian).
Sebenarnya sebelum dari lahirnya aliran sufi,  pada zaman sahabat ramai dari mereka dapat digolongkan mereka yang bersifat sufi. Sebagai contoh seperti Abu  Dharr al-Ghifari yang nama sebenarnya Jundub bin Junadah dari Kabilah al-Ghifar yang sengaja datang ke Makkah menempuh padang pasir kerana mau menemui Rasulullah secara senyap dengan tujuan ingin memeluk agama Islam. Beliau disifatkan sebagai dari golongan al-awwalun al-sabiqun menerima Islam.  Abu Dharr kembali ke kampungnya menyeru kaumnya seorang demi seorang menganut Islam , bahkan turut di dakwahnya kaum dari Kabilah Bani Aslam. Bila Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah dia dan rombongan dari Kabilah al-Ghifari dan Aslam turut sama berhijrah mendakwah Islam. Abu Dharr merasa syukur menjadi pengikut Rasulullah yang hidup secara sederhana, tetapi umur Abu Dhar yang agak panjang selepas berada di bawah pentadbiran Khalifah Abu Bakar dan `Umar Ibn al-Khattab kelainan mulai dirasai, di bawah Khalifah `Uthman bin Affan di mana masyarakat mulai bermewah-mewah dan beliau yang bersikap lantang menentang cara hidup sedemikian. Pada zaman Mu`awiyah cara hidup bermewah-mewah makin ketara sehingga beliau memimpin semacam badan NGO dengan rakyat jelata memprotes gaya hidup terutama oleh Muawiyah. Tetapi apakan daya dengan tenaganya yang terhad beliau bersama-sama pengikut tidak terdaya menentang arus kemewahan  yang melampau pada masa itu sehingga beliau mengambil sikap mengasing diri ke pinggiran kota di padang pasir  Rabazah hidup sebatang  kara sehingga menghembuskan nafas akhirnya. Pada zaman hayat Rasulullah Baginda pernah bersabda bermaksud:
``Allah merahmati Abu Dharr yang berjalan keseorangan dan mati keseorangan dan akan dibangkit keseorangan.``
Di samping Abu Dharr terdapat tokoh-tokoh kecil tetapi berjiwa besar di dalam mempertahankan kemurnian Islam dengan kehidupan sederhana mereka seperti Mu`adh bin Jabal seorang yang mendalami soal halal dan haram bagi menjaga kebersihan zahir dan batin umat. Dia juga seorang duta yang telah dihantar Rasulullah ke Yaman bagi mengajar dan mendakwah agama Islam di sana. Bilal bin Rabah  dan Ammar bin Yasir  yang menderita seksaan  oleh tuan-tuan mereka kerana menganut Islam, Salman al-Farisi pencari kebenaran yang akhir menemui kebenaran di dalam Islam. Beliau juga sebagai  pengatur strategi perang bagi Rasulullah.
Contoh-contoh kesufian, selain dari kalangan penganut Islam yang dianggap bawahan, perlu sama dikira sebagai mereka yang membawa contoh kesufian ialah dari kalangan ilmuan-ilmuan, lantaran merekalah yang mengajar keilmuan Islam yang menjadi panduan masyarakat. Contoh ketara ialah seperti Abdullah bin `Umar yang disifatkan bukan saja sebagai tokoh ilmuan terkenal, tetapi juga kuat beribadat. Beliau langsung menerima keilmuan dari Rasulullah dan banyak meriwayatkan Hadith dari Baginda. Beliau amat teliti di dalam mengeluarkan fatwa dan pendapat mengenai hukum hakam keislaman. Sebagaimana Abdullah bin `Umar, demikian juga `Abdullah bin `Abbas  adalah paling rapat dengan Rasulullah sejak kecil. Beliau menerima keilmuan secara langsung dari Rasulullah, banyak Hadith yang diriwayatkan oleh Abdullah bin `Abbas. Beliau juga merupakan pentafsir Al-Qur`an pada peringkat awal. Banyak huraian-huraian tentang tafsir dirujuk kepada pendapatnya sebagaimana dilakukan oleh Ibn Kathir di dalam tafsirnya. Sebagaimana Abdullah bin `Umar dan `Abdullah bin Abbas ramai lagi tokoh-tokoh keilmuan pada peringkat awal yang sebenarnya sama membawa nilai-nilai kesufian seperti `Abdullah bin Mas`ud yang pakar di dalam pembacaan dan keilmuan al-Qur`an, Zaud bin Harithah antara penulis wahyu Rasulullah, Abu al-Darda` yang disifatkan sebagai budiman dan ahli hikmah yang luar biasa, Zaid bin Thabit Penghimpun kitab Suci, Abu Hurairah sebagai ketua golongan Suffah dan banyak meriwayat Hadith Rasulullah s.a.w.  dan ramai lagi.
Selain dari kalangan orang biasa dan ilmuan, tidak dapat dinafikan bahawa ciri kesufian juga dapat diambil contoh tauladan ialah dari kalanghan pemerintah terkenal, Sebagai contoh tentang kezuhudan Abu Bakar al-Siddiq sahabat Rasulullah yang paling dekat, apabila beliau dilantik menjadi Khalifah Islam yang pertama beliau turun ke pasar menjalankan  perniagaannya, kerana mencari nafkah hidup. Apabila beliau dicadangkan mendapatkan nafkah dari baitul mal, beliau tidak mengambil, kecuali sekadar yang diperlukan. Keadaan sedemikian juga berlaku kepada `Umar bin Al-Khattab bila dilantik menjadi Khalifah, beliau juga menggunakan  keperluan diri dan keluarga secara perlu, bahkan bila didapati ada kelebihan diarah memulangkan kembali kepada baitul mal. Beliau terkenal memerintah dengan adil.  Dari kalangan pemerintah zaman Umawiyyah, `Umar bin Abdul Aziz seorang Khalifah yang terkenal adil dan zuhud. Beliau tidak menggunakan harta negara dalam urusan  peribadinya. Pada zaman  pemerintahannya yang adil tiada rakyat yang miskin dan sukar untuk mencari asnaf yang layak menerima zakat, lantaran makmurnya umat Islam, pada zaman poemerintahannya.
Apa yang dibentangkan bahawa kita mengambil pendekatan bahawa konsep dan ruang lingkup kesufian hendaklah diperluaskan bukan sahaja dalam maksud bersifat zuhud, tetapi juga tergolong di bawahnya segala kebersihan  amal yang dilakukan oleh umat sama ada mereka dari rakyat bawahan, umat biasa yang beramal ibadat dan melakukan amalan-amalan kebajikan secara ikhlas, murni dan bersih, termasuk juga dari kalangan pemerintah yang adil, jujur, taat kepada Allah dan melakukan tugas bagi kepentingan umat. Tasawuf seharusnya bersifat terbuka dan tidak terhad kepada mereka yang bersifat zuhud semata-mata, tetapi termasuk di bawahnya mereka yang beramal salih secara jujur dan kerana Allah. Model ketasawufan yang utama ialah Rasulullah s.a.w. sendiri dan ramai dari kalangan sahabat-sahabat. Kita tidak menolak kalangan sufi yang diiktiraf mereka adalah sebahagian dari kalangan sufi yang boleh dilihat sebagai satu aliran di dalam kesufian, sedang di sana ada lagi mereka yang membawa ciri-ciri kesufian yang dapat dijadikan tauladan kesufian.

Sekian.


No comments:

Post a Comment