June 24, 2016

TASAWUF TUMBUH


BBB,   18 Ramadhan 1437 = 23 Jun 2016 (Khamis):

Bagaimana  tasawuf tumbuh ?
Perhatikan pada tabii permukaan bumi
Terdiri dari tanah lembah, datar dan pamah
Padang pasir dari kaki bukit ke puncak gunung
Adalah ruang-ruang sama menerima kurniaan
Setia  bersih suci dengan keadaan
Menurut  selayaknya.

Benih tasawuf tumbuh
Angin menyintak air dari permukaan lautan
Tanpa beza memecahkan awan hitam ke perbatasan
Tanpa beza menurunkan rahmat menurut iklimnya
Semuanya  secara jujur suci patuh khuduk kesetiaan
Tamsil ibaratnya setiap tempat tumbuh setia kemampuan.

Tasawuf itu permukaan hati
Suci jujur setia menerima  rahmat
Tidak secara khusus setempat
Segalanya secara suci  jujur  menerima
Dan menyerah secara taabbudiyyah
Ia mungkin tumbuh di padang pasir gersang
Ujian patuh-tahan tertinggi sufi
Cekal di tengah kepayahan zuhud redha
Manis mesra sepemuh taabbudiyyah
Lambang dominan kesufian.

Tapi pertumbuhan terjadi
Pada puncak bukit dan gunung
Tegak hebat  mengawal kelilingan
Turut dengan kehijauan tumbuhan
Setia dan patuh menerima  rempuhan topan
Tetap  pertahan kelilingan berwawasan
Keadilannya mengalir di kalangan awam
Pada pimpinan ada murni kesufian.

Ketara lebih pada  kalangan ilmuan
Ibarat air turun dari puncak gunung ke lembah
Mengalir di sungai  tenang  ke kualanya
Dengan  bersih jujur setia khidmat pada awam
Panduan tamadun  membina peradaban
Pada ilmuan kesufian  uswah ikutan
Membimbing semua ke jalan lempang.

Benih  tasawuf turut  subur di tanah pamah
Menghijau subur tumbuh tanaman buahan
Kekayaan kesenangan harta dimiliki
Tapi ikhlas  jujur mengalir derma pertolongan
Insaf dia dengan zakat menambah dapatan
Banyak pihak mendapat pertolongan
Tiada halangan kesufian dengan kekayaan
Dengannya  mendapat rahmat oleh dermawan
Fakir  miskin mereka yang memerlukan.

Tasawuf juga tumbuh di padang kehidupan
Bertungkus lumus mengatasi ujian  seharian
Dari hati mereka mengalir suci jujur
Mencari rezeki halalan tayyiban
Amat setia menjaga hubungan dengan Tuhan
Juga setia dengan  manusia  kelilingan
Mereka diibarat ikan hidup di  laut masin
Lantaran hidup jiwa tidak  dipengaruhi kemasiman
Sebagaimana matinya masin bila digaram.

Tasawuf adalah jiwa semua peringkat
Dalilnya wujud dalam Al-Qur`an
Nabi Muhammad contoh ikutan
Kesufian menyuci diri  ikhlas amalan
Patuh insaf sedar akan akhir perkembalian
Pengisian taqwa mohon keredhaan
Tasawuf pada hakikatnya bersama Islam
Di bawa Junjungan  bersama  Al-Qur`an
Pun begitu ada yang megait dengan tokoh tertentu
Dengan takrif dan definisi ketentuan
Tiada percanggahan.

Bandar Baru Bangi,
18  Ramadhan 1437

23     Jun  2016.

No comments:

Post a Comment